Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Kultúra a šport

Oznámenie o konaní podujatia

Písomné oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia je potrebné doručiť na Obecný úrad Pernek  najneskôr 7 dní pred jeho konaním (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum na pečiatke). Pod podujatím sa rozumie: verejné kultúrne, telovýchovné, športové, turistické podujatia, iné zhromaždenia občanov,  konané na území obce Pernek. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

 Potrebné doklady

  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné podujatie. Potrebné doručiť do podateľne OcÚ evidencia@pernek.sk
  •  

Správny poplatok:

  • Bez správneho poplatku  -  0 €

Správny poplatok sa vyberá v hotovosti.
Doba vybavenia:  7 dní

 

Vybavuje: 

Ing. Martin ledník - starosta

tel.: +421 917 677 010

mail: starosta@pernek.sk

 

 

Súbory na stiahnutie:


hore