Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Určenie (zmena, zrušenie) súpisného čísla

Obec Pernek v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.
 
Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

  1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo aj bez žiadosti.
  2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca. 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o určenie súpisného čísla ( tlačivo Typ: DOCX dokument, Velkosť: 17.32 kB )
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o určenie súpisného čísla
  • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla (tlačivo)

 

Správny poplatok:

Bez správneho poplatku - 0 €

Doba vybavenia:  30 dní


Vybavuje:

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk

 

 


hore