Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Hasiči

Dobrovoľný Hasičský Zbor Pernek

Predseda:   Anton Gecler

Pernek 111
900 53 Pernek

Historická fotografia 7. júna 1928Podľa dostupných informácií a materiálov, bola prvá organizácia Dobrovoľnej hasičskej organizácie založená v roku 1893. Presný dátum sa žiaľ nepodarilo zistiť, nakoľko sa nezachovali žiadne materiály zo začiatku hasičstva v našej obci. Jediná informácia, ktorá objasňuje vznik Dobrovoľnej hasičskej organizácie, je zmienka o zakúpení striekacieho stroja, ktoré odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v Perneku vo februári 1890. Striekací stroj bol zakúpený už 22. februára 1890. Obecné zastupiteľstvo sa tak zrejme rozhodlo z dôvodu častých požiarov, keďže v minulosti bola väčšina striech slamená, alebo šindľová a o iskri z komínov nebola núdza.

V dnešnej dobe síce nemáme slamené strechy, otvorené ohniská, ale pre zmenu máme chybnú elektroinštaláciu, neodborné zaobchádzanie s pyrotechnikou, nedodržanie zákazov vypaľovania, zakladanie ohňov na nebezpečných miestach a podobne. Veľkou výhodou je fakt, že naši hasiči sú priamo v obci a v prípade potreby dokážu zasiahnuť prakticky ihneď a tým zabrániť väčším škodám do príchodu pohotovostnej jednotky Hasičského zboru z 14 km vzdialených Malaciek. Preto je Dobrovoľná hasičská organizácia stále potrebná a to nielen pri požiaroch, no i pri živelných pohromách.

Z dejín hasičskej organizácie možno spomenúť aspoň tých čo pracovali vo funkciách veliteľov, predsedov a hlavných strojníkov : 

Vo funkcii veliteľa pracoval :

 • Havír Raymund  
 • Čulen Štefan do r. 1954
 • Valentovič Florián 1954 - 1982 
 • Polák Ferdinand st.  1982 - 1986
 • Žilavý Štefanod  1986 - 1998
 • Hackl Jozefod  1999 až doteraz

 Vo funkcii predsedu pracoval :

 • Havír Jánod r. 1975 
 • Petrík Martin  
 • Valla Miroslav 1983 - 1985
 • Žiška Miroslav 1986 -  2000
 • Gecler Anton 2000 až doteraz

Vo funkcii hlavného strojníka pracoval :

 • Matušových Štefan  1959 -. 1973
 • Gecler Ján 1973 až doteraz

Vďaka, ale patrí všetkým tým ktorí stáli pri zrode hasičstva v naše obci, jeho činnosti v minulosti, ako i tým, čo dodnes pracujú aktívne v tejto organizácii.

Z novodobej histórie hasičského zboru stojí za zmienku čiastočná prestavba hasičskej zbrojnice v roku 1991, ktorou bola vytvorená garáž pre cisternovú striekačku.

V roku 1996 hasiči za budovou hasičskej zbrojnice dali postaviť sochu svätého Floriána, patróna hasičov. Socha bola slávnostne posvätená 4.5. v tom istom roku. Každý rok sa koná v miestnom kostole na sviatok sv. Floriána svätá omša.

Každoročne sa naši občania stretávajú pri stavaní mája, pri ktorom veľmi aktívne pomáhajú práve hasiči.

Už roky naši hasiči zabezpečujú stavbu vatry, ktorá sa začiatkom mája zapaľuje na počesť ukončenia 2. svetovej vojny. Vatra tradične bývala postavená na Nižnej skalke, v prípade dobrej viditeľnosti bol oheň vidieť až v Rakúsku. Na dlhých desať rokov sa oslavy presunuli na miestne futbalové ihrisko. V roku 2016 sa vatra opäť vrátila na Nižnú skalku, akcia zaznamenala rekordnú účasť návštevníkov. 

Slávnostná sv. omša pri príležitosti 110. výročiaV roku 2003 si pripomenuli 110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie. Oslavy začali svätou omšou pred sochou svätého Floriána, po ktorej udelili rôzne ocenenia svojim členom. Za značného trúbenia hasičských áut sa presunuli po dedine na miestne futbalové ihrisko, kde sa konali prehliadky ich zručností a v neposlednom rade, ochutnávka guláša a dobrá zábava pri živej hudbe. Na oslavách sa zúčastnili aj hasičské zbory z okolitých dedín.

Členovia DHZ Pernek a čestní hostia pri príležitosti 120 výročia založenia hasičstva v Perneku 13.7.2013V súčasnosti hasiči plnia v obci viacero reprezentatívnych funkcií. Na poli cirkevnom napríklad stoja čestnú stráž pri Božom hrobe, zúčastňujú sa sprievodu Božieho tela. Pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny vzdávajú úctu padlým spoluobčanom položením kytice pri pomníku padlých. Pravidelne usporadúvajú ukážky svojej činnosti našim školákom. Ochotne pomôžu aj pri niektorých obecných akciách, nemôžeme zabudnúť na ich aktívnu účasť pri oprave strechy kultúrneho domu.  V roku 2016 sa rozlúčili so svojim dlhoročným členom kňazom Antonom Srholcom, účtu zosnulému preukázali aj státím čestnej stráže pri jeho rakve pri pohrebných obradoch v Skalici. 

Požiar lesa pri Malackách 28.6.2014Od roku 2013  sú perneckí hasiči  súčasťou projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek“  čo znamená, že sú v prípade potreby povolaní zasahovať aj mimo katastrálneho územia  našej obce.


Odovzdávanie vozidla 20.8.2015V rámci projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek“ 20.8.2015 bolo perneckým hasičom pridelené nové hasičské vozidlo rýchleho zásahu Iveco CAS 15. Vozidlo bolo slávnostne odovzdané za účasti ministra JUDr. Roberta Kaliňáka. Minister vnútra vo svojom príhovore potvrdil zásluhy perneckých hasičov pri okolitých lesných požiaroch.


3. miesto DHZ Pernek na okresnej súťaži v Studienke 4.6.2016Každoročne sa hasiči zúčastňujú na okresných previerkach pripravenosti hasičských družstiev, taktických cvičeniach a v posledných rokoch aj na pohárových súťažiach, kde reprezentujú našu obec. 

Zásahy a aktivity v posledných rokoch

 • 1992  účasť na likvidácii požiaru lesa od Lozorna po Malacky
 • 1994    zakúpenie cisternového vozidla CAS – 25
 • 1996     zakúpenie a inštalovanie sochy sv. Floriána – realizované zo zbierky občanov
 • 1997     zásah pri povodni v obci
 • 1998     zásah pri likvidácii požiaru vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie v časti zvanej Sahara
 • 1999     zásah pri povodni v obci a taktiež v obci Jablonové
 • 2000     zásah pri lesnom požiari na Jazere, pomoc pri veľkom požiari na letisku, pomoc pri hasení požiaruv Borinke
 • 2001     hasenie požiaru slamového stohu na miestnych lúkach
 • 2002    likvidácia požiaru rodinného domu na hornom konci dediny, pomoc pri likvidácií dopravnej nehody s ekologickou haváriou nad Pernekom smerom na  Babu
 • 2003     zásah pri požiari stodoly
 • 2004    likvidácia požiaru vo farskej záhrade
 • 2005     požiar suchej trávy v časti obce Pangorty, požiar unimobunky na Vinohrádkach
 • 2006    likvidácia požiaru v časti obce Slamka
 • 2007     účasť na likvidácii požiaru lúky v časti Brezí
 • 2009     uhasenie požiaru suchého porastu v lokalite Široké stránky
 • 2011    likvidácia požiaru posedu na Hrabníku
 • 2012     likvidácia požiaru na dolnom konci obce, ktorý vznikol nedovoleným vypaľovaním trávy
 • 2013     uhasenie požiaru stodoly v obci, likvidácia požiaru lúky Vrchné Hriboviny, likvidácia  požiaru slamy pod obcou,  účasť  na likvidácii požiaru lesa v katastri obce Závod
 • 2014     účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri Malackách, účasť na likvidácii lesného požiaru pod vrchom Vysoká, odčerpávanie vody z pivníc po výdatných dažďoch
 • 2015  likvidácia požiaru balíkového sena na Hribovinách, uhasenie požiaru obilia pod obcou v časti Brezí, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa medzi Malackami a Pernekom, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa v katastri obce Rohožník a Studienka, zabezpečenie plnenia hasičských vozidiel   vodou pri požiari lesa pod letiskom
 • 2016    účasť na taktickom cvičení na drevosklade v Rohožníku, účasť na previerkovom cvičení na Vývrate
 • 2017  účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri obci Láb, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri obci Jablonové,  technický zásah na potoku v obci, odstraňovanie popadaných stromov na ceste medzi Pernekom a Kuchyňou
   
 • 2018  spolupráca s HaZZ pri likvidácii požiaru domu v obci, účasť na taktickom cvičení v Rohožníku, účasť na taktickom cvičení pri obci Láb, likvidácia požiaru trávnatého porastu medzi Pernekom a Jablonovým, likvidácia požiaru v chatovej oblasti v Podbabskej doline, zakúpenie súťažnej striekačky
 • 2019  účasť na likvidácii požiaru skládky v Zohore, likvidácia požiaru trávnatého porastu v obci, spolupráca s HaZZ pri likvidácii požiaru rodinného domu v obci, likvidácia požiaru drevárne v obci, zabránenie vybreženiu sa potoka v obci, odčerpávanie vody po prívalových dažďoch v obci Plavecký Štvrtok a Láb
   
 • 2020  odstránenie pobodaných stromov a sprejazdnenie cesty na Pezinskú Babu, účasť na likvidácii lesného požiaru pod Čmelkom, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pod letiskom, zabránenie vybreženiu potoka v obci pomocou vrecovania,  taktické cvičenie dvoch jednotiek DHZ Pernek v Podbaskej doline,  likvidácia požiaru povaly domu v obci
   

hore