Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Jazyk a záhorácky slovník

 • do roku 1784 bola na území terajšieho Slovenska úradným jazykom latinčina. Kráľ Jozef II. dňa 11. mája 1784 nariadil v ústredných, stoličných a mestských orgánoch ako úradný nemecký jazyk.
 • 17. októbra 1805 prijal uhorský snem v Bratislave zákon, ktorý umožňoval úradovanie v maďarčine.
 • 10. augusta 1812 vydal panovník František II. nariadenie proti maďarizácií. Stolice a súdy mali úradovať v jazyku, ktorým hovorilo obyvateľstvo.
 • 13. mája 1840 na rokovaní uhorského snemu bol prijatý zákon, ktorým sa zaviedla maďarčina do všetkých politických a súdnych úradov. Na ďalšom uhorskom sneme v r. 1843 sa rozšírilo používanie maďarčiny na všetky oblasti verejnej správy a súdnictva.
 • 29. februára 1920 Dočasné Národné zhromaždenie prijalo ústavu prvej ČSR, jazykový zákon a ďalšie dôležité zákony. Jazykový zákon označil československý jazyk za „štátny oficiálny jazyk“. Národnostné menšiny mali právo používať svoj jazyk v úradoch a súdoch v tých okresoch, kde tvorili viac ako 20 percent obyvateľstva.
 • 15. novembra 1995 NR SR schválila Zákon o štátnom jazyku. Slovenský jazyk má podľa zákona spájať všetkých občanov SR.

Napriek týmto rôznym jazykovým zákonom a úpravám, obyvatelia Perneka už desaťročia zostávajú verný svoju záhoráckemu nárečiu. Hovorí sa, že vtáka poznáš po perí, nezáhoráka po reči. Ak keby sa akokoľvek snažil „vyprávjat“ po záhorácky , nevie vysloviť hlásku u (biu, išeu, mjeu ...) Vždy sa mu tam drie spoluháska „v“. Medzi jedno najťažšie vysloviteľné slovo patrí „ povidaua“.

Niektoré krásne záhorácke slová a slovné spojenia

 • Aňi rici, aňi ciciveľmi  -  chudá žena
 • báňať  -  fajčiť
 • bachratý  -  tlstý
 • bantovatrušiť  -   otravovať
 • báraj  -  hoci
 • bohudímem  -  do vetra
 • bolí mňa ceuí čovjek  -  bolí ma každý kusok tela
 • buršla  -  saláma
 • bríuat  -  potulovať sa, chodiť
 • budelár  -  peňaženka
 • búrí  -  pór
 • ceuú siuú  -  celou silou
 • chodzit jak vitriritka  -  chodiť naľahko oblečený
 • jak na mú dušu  -  jak naozaj
 • kerí pred kerého  -  kto z koho
 • klumperaj  -  haraburdie
 • kochl  -  kvetináč
 • cohnit  -  nenásytne jest
 • čemer  -  pokazený žalúdok
 • čepcovať  -  biť po hlave
 • česnút  -  udrieť
 • čut  -  počuť
 • desik – cosik  -  z ničoho nič
 • dépa  -  nádcha
 • diškurovat  -  diskutovať, rozprávať sa
 • dohoví  -  ktovie
 • dreknič -  márnosť
 • duchna  -  perina
 • dzekovat  -  ďakovať
 • dzime  -  poďme
 • dzífča  -  dievča
 • fčil  -  eraz
 • flígl  -  horné vetracie okno
 • frištuk  -  raňajky
 • furt  -  stále
 • glanc  -  lesk
 • golozňa  -  hlava
 • hanšpíglne  -  posedný človek
 • hňogi  -  kusy
 • hňognút  -  udrieť
 • hoňíš mňa jak zdutú kozu  -  naháňaš ma
 • huckat  -  navádzať
 • hučí jak piliňák  -  je príliš hlučný
 • húra  -  povala
 • kšír  -  riad
 • kugluf  -  bábovka
 • labzovat  -  túlať sa
 • liskat  -  fackovať
 • lúbat  -  bozkávať
 • máš ho vidzet  -  ešte že čo
 • míščafla  -  lopatka na smetie
 • mjet vrtulu  -  mať vypité
 • mochlat sa  -  zavadzať, pliesť sa pod nohy
 • ná jak? - ako?
 • nápaky  -  naschvál
 • nemehuo  -  nemotorný človek
 • nočky  -  halušky
 • ňúrat  -  hľadať
 • omúvat  -  ohovárať
 • išidzito  -  klamať
 • otŕčiť kopita  -  zomrieť
 • pahnost  -  nechet
 • pajzák  -  darebák
 • piglajz  -  žehlička
 • pukúta  -  kytica
 • rajzovat  -  chodiť z miesta na miesto
 • recko  -  ríbezle
 • retovat -  pomáhať
 • reznút  -  udrieť
 • ribinko  -  miláčik 
 • skrzevá  -  pretože, pre
 • skuvíňat  -  plakať
 • strečkovat  -  vrtieť sa, nestáť na mieste
 • šenk  -  hostinec
 • šlauch  -  hadica
 • škvarelina  -  praženica
 • šmidling  -  pažítka
 • šporhelt  -  sporák
 • štengrovat  -  podpichovať
 • šúní  -  uschnuté lístie
 • teren tete lélki hnedpohrozenie
 • tročtovatdebatovať
 • vzít si na paškál  -  posvietiť si na niekoho,  dať si na niekoho pozor
 • zelé  -  kapusta
 • žváchat  -  žuť
 • z tvojich rečí sa prčky láhnú  - táraš, nedá sa ti veriť

hore