Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby Originál listu vlastníctva
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie

 

Správny poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 60
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Pernek.
Doba vybavenia: 30 - 60 dní

 

Vybavuje:

Ing. Miriam Firčová

  • tel:  +421 34 797 12 55
  • Podateľňa Obecného úradu Pernek : +421 34 778 41 23
  • mail: fircova.su@gmail.com

 

Súbory na stiahnutie:


hore