Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, stavebný úrad.


Potrebné doklady:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • Originál listu vlastníctva
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Zoznam známych účastníkov územného konania
 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
 • Doklad o uhradení správneho poplatku
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Správny poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 59
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Pernek.
Doba vybavenia: 30 - 60 dní

 

Vybavuje:

Ing. Miriam Firčová

 • tel:  +421 34 797 12 55
 • Podateľňa Obecného úradu Pernek : +421 34 778 41 23
 • mail: fircova.su@gmail.com

Súbory na stiahnutie


hore