Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Občianske združenie Pernecké ONÉ

Občianske združenie Pernecké ONÉ vzniklo 28. mája 2021. Jeho zámerom je vytváranie lepších podmienok pre život v obci Pernek, ďalej je to podpora, ochrana, rozvoj a propagácia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Bratislavského samosprávneho kraja a  regiónu Záhoria. K hlavným úlohám občianskeho združenia Pernecké ONÉ je zachovávanie a vytváranie, lepších podmienok a zázemia pre kultúrno-historické hodnoty, oživenie tradícií, remesiel a služieb v našej v obci Pernek. Pernecké ONÉ sa taktiež zaoberá rozvojom cestovného ruchu, agroturistikou, vidieckym turizmom a propagáciou blízkeho okolia obec Pernek. Aktívnou činnosťou podporuje ochranu kultúrnych a technických pamiatok a ochranu životného prostredia rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry.

Občianske združenie Pernecké ONÉ pri svojej činnosti spolupracuje s organizáciami a inými občianskymi združeniami, územnou samosprávou, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy. K úspešným projektom občianskeho združenia patrí napr.: každoročná organizácia podujatia s názvom „Jarné otvorenie turistickej sezóny v Perneku a komentovaný prechod náučným chodníkom“, spolupráca s obcou Pernek pri realizácii projektu Náučného cykloturistického chodníka okolím Perneka, spoločný projekt s Malokarpatským baníckym spolkom v Pezinku - Náučný cykloturistický chodník Pernek - Pezinok, spolupráca s obcou Kuchyňa, Slovenským cykloklubom pri realizácii cyklotrasy Pernek - Kuchyňa, revitalizácia priestoru Perneckého vrtu, spolupráca s Klubom slovenských turistov na turistickej trase Pernek - Kostolný vrch - Čmeľok a iné.

O ďalšej aktuálnych činnosti, plánoch a aktivitách občianskeho združenia Pernecké ONÉ sa viac dozviete na ich webovej stránke: https://perneckeone.sk/

Pernecké OnéPernecké OnéPernecké OnéPernecké OnéPernecké Oné


hore