Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Obecné symboly

Hrdosť obce je už dlhé roky pretavená do základných symbolov obce - Erbu, pečate a vlajky. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Obec označuje erbom a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánu obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Erb

erb

Erb obce Pernek má v modrom štíte nad zeleným trojvrším strieborné odvrátené radlice  –  čerieslo a lemeš  –  sprevádzané  v strede hlavy a v pravom bočnom mieste zlatou hviezdou, v pravom hornom rohu, pravom dolnom rohu a v srdci zlatým rondelom. Rondelom sa rozumie kruh a symbolizovali sa ním mince.

 

Vlajka

vlajka

Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, modrej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

Pečať

Pečať

Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PERNEK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade  
s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Historickú symboliku obce poznáme podľa odtlačkov obecných pečatidiel. Najstaršie  pochádza zo 16. storočia a jeho odtlačok sa zachoval na dokumente z 30. decembra 1628, uloženom v štátnom archíve v Trnave. Pečať je okrúhla a jej kruhopis znie (sigillum) POS(s)ESSIONIS PERNEK, t.j. (pečať) obce Pernek. Najstaršia symbolika obce  vychádza z poľnohospodárskej tematiky a možno ju chápať ako zamestnanecký symbol, podobný ako sú napríklad banícke kladivká v erboch baníckych miest. Z pohľadu človeka žijúceho v tých časoch (v 16. stor.) sú radlice aj symbolom mieru. Trojvršie evokuje predovšetkým blízke karpatské vrchy. Hviezdy symbolizujú nebeské telesá.
 

 


hore