Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Zmena účelu užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo)
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

 

Správny poplatok:

Poplatok: Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 62, písm. a), ods. 1
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Pernek.

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

 

Vybavuje:

Ing. Miriam Firčová

tel:  +421 34 797 12 55

Podateľňa Obecného úradu Pernek : +421 34 778 41 23

mail: fircova.su@gmail.com

 

Súbory na stiahnutie:

ziadost-zmena-uzivania-stavby Typ: DOC dokument, Velkosť: 43 kB

Ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby Typ: DOC dokument, Velkosť: 31 kB


hore