Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Kolaudačné konanie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
 

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Správny poplatok:

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 62 a.
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Pernek.

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

 

Vybavuje:

Ing. Miriam Firčová

  • tel:  +421 34 797 12 55
  • Podateľňa Obecného úradu Pernek : +421 34 778 41 23
  • mail: fircova.su@gmail.com

 

Súbory na stiahnutie:

Navrh_na_kolaudaciu Typ: DOC dokument, Velkosť: 33.5 kB


hore