Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Ako správne separovať

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu. Z celkového odpadu putuje len asi 6% na recykláciu, 12% končí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76% končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.


Plasty, tetrapaky, kovové obaly (Žlté plastové vrecia)

Sem patria plastové fľaše, obaly z potravín bez hrubých nečistôt, číre fólie, farebné fólie, mikroténové vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky (plastové) z kozmetických a čistiacich prípravkov, tetrapaky (obaly z mlieka, džúsov a pod.), obaly z jogurtov, obaly z CD, plastové vedrá, kovové a hliníkové plechovky od nápojov, kovové obaly a konzervy, obalový polystyrén a podobne.
Mnohé obaly sú objemné, preto treba zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím až potom dať do žltého vreca.
Určite do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov, nafukovacie bazény a iné gumené predmety.
Vývoz robí podľa kalendára vývozu  spoločnosť Tekos, spol.s.r.o,  Malacky, ktorá dáva na výmenu aj žlté plastové vrecia. Ak niekto potrebuje je možné si vrecia vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade.

Sklo (Zelené kontajnery v obci)

Do zeleného kontajnera na sklo môžete ukladať rôzne sklenené fľaše, sklenené nádoby, poháre, sklenené fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových a kovových uzáverov, sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov.
Do zeleného kontajnera nepatria: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky, žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky  a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo, ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Kontajnery sa nachádzajú: pri futbalovom ihrisku, oproti bývalému Polesiu, pri Pohostinstve u Zaíčka, v ulici Záhumnie, za cintorínom, na Barinách, pri Pohostinstve u Papagája, pri zástavke na hornom konci, pri reštaurácii Pernecký Mlyn

Papier

Papier zberáme suchý a čistý. Recyklovať sa dajú papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, letáky, kancelársky papier, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, pohľadnice ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet s výnimkou kartónovej časti, kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky)
Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.
Papier je možné odovzdať na zbernom mieste v areáli hospodárskeho dvora AGROPARTNER. 2 x do roka robí obec Pernek zvoz papiera spred domov.
Výťažok z predaja papiera ide na podporu školy.

Šatstvo a textil

Šatstvo a textil zberáme suchý, čistý a zabalený vo vreciach. Zbiera sa oblečenie, obuv, kabelky, opasky, lôžkoviny, domáci textil. Kontajnery na šatstvo a textil sú umiestnené: pri Moteli pod Heštúnom, pri Pohostinstve u Zaíčka, pri cintoríne, Na Barinách a pri autobusovej zástavke na hornom konci.

Kuchynský odpad

Patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky, nespotrebované ovocie a zelenina, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, pokrmov a polievok (bez obalov), zvyšky potravín ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia (bez obalov), potreviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené (bez obalov), použité papierové utierky a vreckovky.

Nepatria sem: triedené zložky komunálneho odpadu, použitý olej a tuky z domácností, zelený odpad zo záhrady, zvieracie kosti, exkrementy zvierat, cigaretové ohorky, nebezpečný odpad.

Kuchynský odpad je možné do nádob dávať v kompostovateľných sáčkoch, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade.

Kontajnery na kuchynský odpad sú umiestnené: oproti bývalému Polesiu, pri Pohostinstve u Zaíčka, pri cintoríne a pri autobusovej zástavke na hornom konci.

Malé batérie

Zber malých batérii zabezpečuje INSA s.r.o. Na Obecnom úrade a COOP Jednote Pernek sa nachádza zelený smetný kôš do ktorého je možné v pracovnej dobe odovzdať použité malé batérie zo spotrebičov, hračiek, hodín a podobne.

Elektroodpad

Elektro-odpad a autobatérie je možné priniesť na zberné miesto v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGROPARTNER alebo po dohode na Obecnom úrade bude odpad odvezený priamo z vášho domu.
V žiadnom prípade ho nevykladajte len tak pred dom, aby neskončil rozobraný v lese a pod.

Kovový odpad

Železo, hliník, meď...
Kovový odpad je možné odovzdať na zbernom mieste v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGROPARTNER.

Jedlý olej

Použitý jedlý olej z fritéz a podobne je možné odovzdať v pracovnej dobe na Obecnom úrade na prízemí je označený modrý kontajner spoločnosti LADISCO, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie. Na OcÚ je možné si vyzdvihnúť lievik na nalievanie oleja do plastových fliaš alebo bandasiek, ktorý sa dá naskrutkovať na plastovú fľašu.

Pneumatiky

Pneumatiky je možné odovzdať na zbernom mieste v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGROPARTNER. Pneumatiky musia byť bez diskov.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)

Patrí sem: pokosená tráva, burina, piliny a hobliny, konáre
BRKO je možné odovzdať na zbernom mieste v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGROPARTNER.

Drobný stavebný odpad (DSO)

Patrí sem: tehly, kvádre, škridla, omietka, betón, dlažba a obkladačky, sadrokartón
Nepatrí sem: azbest, asfalt, sklená vata, fasádny polystyrén (zberá sa zvlášť), PUR pena, elektrické káble, plasty, lišty
DSO je možné odovzdať v areáli hospodárskeho dvora spoločnosti AGROPARTNER
Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0,07€/kg.

Ak si neviete poradiť s triedením spoločnosť ENVIPAK zriadila webovú stánku www.triedime.sk, alebo sa kľudne opýtajte pracovníkov na OcÚ.

Označovanie obalov Typ: PDF dokument, Velkosť: 293.07 kB


hore