Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Základné informácie

Z administratívno-správnej perspektívy je Pernek súčasťou Bratislavského kraja a jeho severného okresu Malacky. Rozprestiera sa na rozhraní rovinného územia južnej časti Záhorskej nížiny a podhoria Malých Karpát. Svojou strategickou polohou tvorí križovatku ciest medzi významnými mestami a obcami regiónu ako sú Malacky, Rohožník, Pezinok, Bratislava. Spojenie Pernek – Pezinská Baba - Pezinok tvorí jeden z mála cestných prechodov cez pohorie Malých Karpát. Pernek susedí s katastrami obcí Jabloňové, Vojenský obvod Záhorie, Kuchyňa a Pezinok.  Blízkosť Bratislavy (len 40 km) a zachovaná krása prírodnej diverzity, Pernek priam predurčuje ako rekreačné zázemie hlavného mesta. V cestovnom ruchu a turizme sú obec Pernek a jej kataster zaradené do rozvojových skupín:

  • Pobytu na horách
  • Rekreačného turizmu a športu
  • Poznávacieho turizmu s ľudovou architektúrou 

Dominanty a zaujímavosti

  • Baba (lyžiarske stredisko, športovo rekreačné aktivity)                            
  • Podbabská dolina (rekreačná lokalita)                           
  • Malé Karpaty
  • Pernecký potok
  • Letisko 

Pernek síce nemá priamy styk so štátnou hranicou, ale najbližší hraničný priechod do Rakúska (Angern) je vzdialený iba približne 30 km, do Maďarska (prechod Rajka) približne 55 km.

 

Zdroj:

[online] URL:   http://www.zmos.sk
[online] URL:   http://zmo-zahorie.sk
3 [online] URL:  http://www.podhoran.sk

 


hore