Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Zberné miesto (zberný dvor)

Občania Perneka, ktorí majú zaplatený poplatok za komunálny odpad,  môžu využívať zberné miesto v areáli AGROPARTNERu (areál družstva).
 

Prevádzková doba

Zimné obdobie (november - marec):

streda od 15:00 h. do 17:00 h.

sobota od 13.00 h. do 15.00 h.

Letné obdobie (apríl - október):

streda od 15:00 h. do 17:00 h.

sobota od 13.00 h. do 16.00 h.

Prosíme občanov, aby nenavšetovali zberné miesto mimo uvedených hodín.


Odovzdať je možné:

 • Drobný stavebný odpad
  • tehly, betón, kvádre, omietka, škridla, dlažba...
  • sadrokartón (zvlášť kontajner)

    Stavebný odpad nesmie obsahovať PUR-penu, skenú vatu, azbest, asfalt, platy, kovy ...                Poplatok za odovzdanie drobného stavebného odpadu je: 0,07€/kg

 • Stavebný polystyrén
 • Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
  • pokosená tráva, burina, drobné konáre, drevné piliny, lístie ...

    BRKO nesmie obsahovať dosky, OSB dosky, drevotrieskové dosky, korene...

 • Papier
  •  papier, kartóny

    Papier musí byť zviazaný, suchý, neznečistený, bez zvyškov jedál. Nepatria sem použité vreckovky, mastný papier a kartóny so zvyškami jedál (krabice od pizze)                                               

 • Pneumatiky

    Bez diskov

 • Kovový odpad
 • Elektroodpad

    Elektroodpad musí byť kompletný, nerozobratý

 • Autobatérie

 


hore