Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Poľovné združenie Podhorák Kuchyňa-Pernek

Poľovný revír Pernek sa nachádza v chovateľských oblastiach Záhorská nížina a Malé Karpaty. Polia majú rozlohu zhruba 1000 hektárov a lesné časti asi 200 hektárov.

Perneckí poľovníci sú súčasťou poľovného združenia Podhorák Kuchyňa – Pernek. V súčasnosti má pernecká časť 20 členov a 6 kandidátov. Hospodárom združenia je pán Milan Mackovič. Ďalšími členmi výboru sú za Pernek pán Ján Bokes a pán Stanislav Šimuna.

Členovia poľovného združenia sa aktívne zapájajú do všetkých akcií, ktoré sú organizované na území našej obce. Napríklad: Čistý chotár, Deň detí, Futbalový turnaj a pod.

Výkon práva poľovníctva novým zákonom nadobudol úplne nový smer. Poľovníctvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva SR. Je súčasťou tvorby, ochrany a využívania životného prostredia. Treba si uvedomiť, že v súčasnosti sú významné aj zmeny postavenia poľovníctva, resp. zveri v prírodnom prostredí narušenom ľudským vplyvom.

Prvoradou náplňou členov a kandidátov poľovného združenia bolo a je starostlivosť o zver. Cieľavedomým chovom udržať jej počty na kmeňovom stave, všemožným spôsobom jej zlepšiť životné podmienky. A to najmä budovaním a udržiavaním krmovísk, zabezpečovať dostatočné množstvo krmiva na zimné prikrmovanie, celoročne predkladať zveri soľ na vybudovaných soliskách.  Ochranu drobnej zveri sa snažia zabezpečiť  tlmením škodlivej zveri, najmä líšok, ktoré nemajú prirodzeného nepriateľa a sú nositeľom veľmi nebezpečnej choroby prenosnej i na človeka, besnoty. Na jeseň a v zimných mesiacoch sa zver prikrmuje. Selektívny lov zveri najmä raticovej je vykonávaný podľa plánu chovu a lovu tak, že sa lovia slabé, choré, prestarnuté a inak do chovu nesúce jedince podľa platnej vyhlášky. Ulovená zver sa stáva majetkom PZ Podhorák. Výbor PZ rozhodne prostredníctvom poľovníckeho hospodára alebo inej poverenej osoby, ako sa bude s ulovenou zverou nakladať. Každá vychádzka do revíru je podmienená povolením na poľovačku a zápisom do knihy návštev revíru.

Jednou z akcií, organizovanou perneckými poľovníkmi, na ktorej sa začiatkom leta pravidelne zúčastňuje veľa občanov našej obce, je posedenie pri guláši z diviny. Okrem guláša sa za posledné roky stali veľmi žiadanými aj pečené rebierka z diviaka. A ako pri podobných udalostiach na čerstvom vzduchu býva, nemôže tu chýbať dobré vínko, pivo a samozrejme dobrá nálada.

 

 


hore