Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Štatistické údaje

Poloha obce od Bratislavy:                   40 km
Nadmorská výška:                                 278 m  n.m.
Najvyššie položené miesto:                  Čertov kopec
Výmera ornej pôdy:                               9.018.111 m2
Výmera lesných pozemkov:                  14.040.277 m2
Výmera trvalých trávnatých porastov: 2.263.776 m2
Výmera vodných plôch:                        391.249 m2
Výmera viníc:                                        6.061 m2
Výmera záhrad:                                     330.362 m2
Výmera zastavaných plôch:                 747.455 m2
Výmera ostatných plôch:                     867.217 m2

 

Demografické údaje

Rok 2023  
Počet obyvateľov k 31.12.2022 912 (Ž*) 473, M**) 439)
Počet novo prihlásených občanov   29
Počet odhlásených občanov   33 
Počet narodených detí    5
Počet zosnulých 8
Uzavreté manželstvá    2
Počet skolaudovaných domov 4

* Z - žena **M – muž

 

Vývoj obyvateľstva obce je charakterizovaný rôznymi vývojovými vlnami, progresívneho ale aj regresívneho charakteru. Bol ovplyvnený administratívno-politickými a spoločenskými pomermi, investičnou činnosťou v bytovej výstavbe a finančnou politikou štátu a mesta Bratislavy. Počet obyvateľov v obci v súčasnosti vykazuje pomalý rastúci trend. Napríklad, v 70 rokoch boli sídla rozdelené do 5 kategórií. Do piatej kategórie, tzv. Ostatné nestrediskové sídla, patril aj Pernek, čo zásadným spôsobom prispelo k výraznému poklesu obyvateľstva. Patriť do tejto skupiny znamenalo okrem iného aj to, že obci boli pridelené 1-2 stavebné povolenia ročne, pričom aspoň jeden člen rodiny musel byť zamestnaný v obci.
Obec má dobrú polohu vzhľadom na dostupnosť do Bratislavy, v 70. – 80. rokoch, práve z toho dôvodu,  bol Pernek rajom bratislavských víkendových chalupárov. Dnes tento trend ustupuje a zaznamenávame výrazné zvýšenie novo usadlíkov, hlavne mladých rodín.

Rok Počet obyvateľov Muži Ženy Počet
domov
Trvale obývané domy Neobývané
domy
1928 1115     154    
1940 1199          
1960 1165 596 569      
1970 1074 552 522      
1970 971 495 476      
1980 793 393 400      
2001 783 378 405 338 228 110
2004 793 381 412 343 232 104
2005 820 392 428 344 242 99
2006 814 387 427 347 242 102
2007 831 392 439 350 245 102
2008 846 399 447 355 250 102
2009 841 401 440 356 251 102
2010 838 404 434 360 253 107
2011 837 405 432 363 256 107
2012 850 407 443 368 261 107
2013 859 409 450 371 263 108
2014 837 431 406 374 266 108
2015 849 439 410 377 269 108
2016 856 446 410 381 276 105
2017 891 428 463      
2018 900 435 465      
2019 895 431 464      
2020 892 429 463      
2021 902 430 472      
2022 917 440 477      
             

 


hore