Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

26.02.2024   (Pondelok)

29.04.2024   (Pondelok)

24.06.2024   (Pondelok)

09.09.2024   (Pondelok)

28.10.2024   (Pondelok)

09.12.2024   (Pondelok)


so začiatkom vždy o 18:00 hod.
Miestom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude podľa potreby zasadacia miestnosť Obecného úradu Pernek.

Upozornenie

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prerokováva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prerokovanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 15 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.


hore