Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Pri osvedčovaní listiny je vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje.

Obecný úrad vykonáva osvedčovanie listín, ktoré majú byť použité na území  Slovenskej republiky. Pre potreby využitia v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.
 

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz alebo pas
  • Originál listiny

 

Správny poplatok:

  • Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis) - 2,00€
  • Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - 2,00 €
  • Osvedčenie fotokópie  v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - 3,00 €
     

Správny poplatok sa vyberá v hotovosti.
Doba vybavenia:  Na počkanie 

 

Vybavuje: 

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk


hore