Left Flag
Right Flag

Kultúra a šport


Oznámenie o konaní podujatia

Písomné oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia je potrebné doručiť na Obecný úrad Pernek  najneskôr 7 dní pred jeho konaním (pri doručení poštou je rozhodujúci dátum na pečiatke). Pod podujatím sa rozumie: verejné kultúrne, telovýchovné, športové, turistické podujatia, iné zhromaždenia občanov,  konané na území obce Pernek. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
 

Potrebné doklady

  • Oznámenie o zámere usporiadať verejné podujatie
 

Správny poplatok:

Bez správneho poplatku 0 €
 
Doba vybavenia 7 dní
 

Vybavuje :

Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk

 
 

Súbory na stiahnutie