Left Flag
Right Flag

Sociálne služby


Tu vybavíte nasledujúce služby:
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva Obecný úrad Pernek. Obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, na základe sociálneho a lekárskeho posudku vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu


Správny poplatok:

Bez správneho poplatku 0 €
 
Doba vybavenia Na počkanie
 

Vybavuje :

Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk