Left Flag
Right Flag

Aktuality


ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

07.04.2020 - Školstvo

Riaditeľstvo Základnej školy pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek oznamuje podmienky zápisu do 1. ročníka ZŠ v termíne od 15. 4. 2020 do 30.4.2020 • Zápis sa bude konať v zmysle rozhodnutia ministra školstva z 26.3.2020 bez prítomnosti detí a rodičov

Zápis a prijímanie detí do Materskej školy Pernek

07.04.2020 - Školstvo

ZÁPIS na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Pernek sa bude konať od 1.5. do 31.5.2020 Prijímanie detí do Materskej školy v Perneku.

Zrušené stránkové dni OÚ Malacky, Úrad práce Malacky 8- 9.4.

07.04.2020 - Oznamy

Okresný úrad Malacky a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Malacky oznamujú, že v dňoch 8. apíla a 9.apríla 2020 sú
stránkové hodiny zrušené.

Zrušené stránkové hodiny ODI ORPZ 8. a 9. 4.2020

07.04.2020 - Oznamy

ODI ORPZ Malacky oznamuje, že v dňoch 8. apríla  2020
a 9.apríla 2020 sú stránkové dni na pracovisku oddelenia
dokladov zrušené.

Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách a úprava rozsahu vykonávaných úkonov z dôvodu COVID-19

01.04.2020 - Oznamy

UPOZORNENIE

 
Úprava stránkových hodín na ODI ORPZ v Malackách a OD OPP ORPZ v Malackách a úprava rozsahu vykonávaných úkonov z dôvodu COVID-19
 
Od dňa 01.04.2020  je rozsah stránkových hodín:

Pondelok ,Útorok, Štvrtok, Piatok-08.00 – 11.00 hod.
Streda-13.00 – 16.00 hod.

Rozsah úkonov:
 • Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
 • Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia;
 • Z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s elektronickým čipom,
 • Odblokovanie, resp. zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných občianskych preukazoch,
 • Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
 • Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
 • Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
 • Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov, nákupných povolení je pozastavené.
 • Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby 
 
Informácia: Vážení občania v maximálnej miere vykonávajte úkony využitím elektronických služieb, ktoré nájdete:
 
Občania, ktorí nemáte občiansky preukaz s elektronickým čipom vyžitie elektronickú službu objednania sa na konkrétny čas.
 
 
 
 
 

Súbory na stiahnutie

Bohoslužobný poriadok

31.03.2020 - Oznamy

Veľká noc 2020
 
 

  Pernek Jablonové
Svätá spoveď
nebude
ak nemôžeme ísť počas epidémie na svätú spoveď, vzbuďme si  nad spáchanými hriechmi aspoň dokonalú ľútosť
Zelený štvrtok
9. 4. 2020
verejné sväté omše v kostole pre trvajúcu situáciu nebudú
 
 
sledujme sväté omše
cez masovokomunikačné prostriedky
Veľký piatok obrady
10. 4. 2020
Biela sobota
11. 4. 2020
Veľkonočná nedeľa
12. 4. 2020
Veľkonočný pondelok    
13. 4. 2020
 
 
 
 Touto cestou Vás pozývam k osobnej modlitbe  vo Vašich domácnostiach.
Modlime sa pri večernom „Anjel Pána“ o 18.00 hod. jeden za druhého, za našu farnosť,
za zdravotníkov, za všetkých, ktorí nám pomáhajú a za ukončenie vzniknutej situácie

List farníkom a inštrukcie k sviatostiam

31.03.2020 - Oznamy

Milí farníci, aj keď situácia v súčasných dňoch nie je jednoduchá, rád by som vás uistil, že neustále na Vás pamätám vo svojich modlitbách.

Pošta Pernek - prevádzková doba

31.03.2020 - Oznamy

Od 31.3.2020 do odvolania Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že až do odvolania
bude pošta otvorená nasledovne :
Pondelok                        8.00 -  11.00 hod.
Utorok                             8.00  - 11.00 hod.
Streda                             8.00  - 12.00     13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok                            8.00   - 11.00 hod.
 Piatok                             8.00  - 11.00 hod.

COOP Jednota Pernek - predajný čas pre dôchodcov

31.03.2020 - Oznamy

Od 9. 00 - 12.00. h. Vedúca predajne COOP Jednota Pernek oznamuje, že z dôvodu
nariadených opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR bude
od 30.3.2020 až do odvolania vyhradený čas na nakupovanie iba
pre seniorov nad 65 rokov v čase:
od 9. 00 - 12.00. h.
v sobotu od 9.00 - 11.00 hod.

Prosí všetkých zákazníkov o rešpektovanie uvedeného času
predaja pre seniorov.

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

Obrázok ku správe: Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19
30.03.2020 - Oznamy

Ako sa zaevidovať na ÚPSVR Malacky
 
Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19
V období mimoriadnej situácie na Slovensku  si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN“), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.
Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch. 
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).
V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je práceneschopný.
O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, atď. je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. 
Postup občana pri podaní žiadosti:

 
 • po „rozkliknutí“ odkazu stránky úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku Oddelenie služieb pre občana „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu viď. link:
https://www.upsvr.gov.sk/ma/oddelenie-sluzieb-pre-obcana-1/kontakty-oso.html?page_id=531581
 
 • ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
   
 • občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu), iné rozhodná skutočnosti (rozhodnutie o dôchodku invalidnom, vdovskom, vdoveckom), kópiu občianskeho preukazu.
   
 • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti
 
 • zamestnanec oddelenia služieb pre občana úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom
   
 • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, úrad PSVR telefonicky
 
 • ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.
   
Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov na úrade) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278
 
 

Spoj Pernek - Malacky o 6.55 hod.

23.03.2020 - Oznamy

Od 23.3.2020 Po dohode BSK a Slovak lines je od 23.marca 2020 (od pondelka)
doplnený spoj na linke 106407 s odchodom o 6.55 hod.
z Perneka a príchodom do Malaciek žel.stanica o 7.20 hod.
Zatiaľ skúšobne a v prípade nedostatočného využitia bude
opäť zrušený.

Dodávka mäsa až pred dvere

20.03.2020 - Služby

Ak by niekto z Vas potreboval zabezpečiť dovoz mäsa, polotovaror ponúkam Vám môj servis.

 
Objednávky: kedykoľvek na 0905 920 446, sms alebo objednávka cez mobil, ak sa nedovoláte budem Vás kontaktovať ihneď späť!
 
Dovoz: Utorok, Štvrtok, Piatok
 
Produkty: mäso, salámy, šunky, syry, polotovary/ pirohy, hranolky, lokte, mrazená držková polievka, mrazená zelenina, mrazené huby atď.
- viem Vám tovar nakrájať, vákuovať podľa Vašich potrieb
 
Aktuálne ceny mäsa s DPH
 
Bravčové plece  5,19
Krkovič. bez kosti  5,39
Karé bez kosti 5,39
Bok bez kosti  6,49
Bravčové rebrá  6,19
Bravčová panenka  7,47
 
Prajem všetkým veľa zdravia.

Žiadosť o súčinnosť pri karanténnych opatreniach

17.03.2020 - Oznamy

Povinná domáca karanténa

Obecný úrad žiada všetkých občanov ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe na území našej obce, či už z dôvodu návratu zo zahraničia alebo z dôvodu kontaktu z infikovanou osobou alebo po návrate zo zahraničia nastupujú na povinnú domácu karanténu, aby túto skutočnosť oznámili pracovníkom Obecného úradu v Perneku na telefónnom čísle 034 7784 123, 0917 677 010 alebo emailom : starosta@pernek.sk
1.Prehľad povinnej 14 dennej karantény v prípade cestovania zo zahraničia
Od 10.3.2020 všetci vracajúci sa z Talianka, Číny, Južnej Kórei a Iránu.
Od 13.3.2020 všetci vracajúci sa zo zahraničia
2.Povinná 14 dňová karanténa v prípade kontaktu s pozitívne testovaným pacientom.
Karanténa platí pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť domácej karantény z dôvodu cestovateľskej anamnézy resp. kontaktu s infikovanou osobou.
Nahlásenie je povinné pre všetkých takýchto občanov pre potreby evidencie Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu okresu Malacky.
 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, úpravy a zmeny opatrení, opatrenia pri návrate zo zahraničia.

Obrázok ku správe: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, úpravy a zmeny opatrení, opatrenia pri návrate zo zahraničia.

Oznam OcÚ - prevádzková doba

13.03.2020 - Oznamy

Obecný úrad si naďalej bude plniť svoje zákonné povinosti,
avšak obmedzujeme kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú
mieru.
Žiadame občanov, aby vybavovali úradné záležitosti cez mail:
starosta@pernek.sk, evidencia@pernek.sk, ekonom@pernek.sk
alebo telefonicky 034 7784 123, 034 7784 246, 0917 677 010.
V prípade osobnej návštevy OcÚ použite zvonček, na stene vľavo
od vstupnej mreže. ( 8.00 - 11.00 hod.)
Ďakujeme za pochopenie.

Mudr. Kubincová - oznam

13.03.2020 - Oznamy

Zmena ordinačného miesta Všeobecný lekár pre dopselých MUDr. Kubincová oznamuje,
že od budúceho týždňa až do odvolania bude ordinovať len
na ambulancii v Kuchyni.
Telefonický kontakt na ambulanciu v Kuchyni :
034 7785 201

Autobusová doprava - oznam BSK

13.03.2020 - Oznamy

Autobusová doprava v prázdninovom režime .


(11.03.2020)
Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných
a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia
prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového
štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou
od 11.3.2020 až do odvolania upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy,
ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.
 
O ďalších aktuálnych informáciách Vás budem informovať prostredníctvom tlačového brífingu, ktorý sa uskutoční dnes 11.3.2020 o 16:30 hod. na Úrade BSK. Tento brífing môžete sledovať naživo na facebookovej stránke „Bratislavský kraj“.
 
Bližšie informácie o aktuálnej situácii v kraji nájdete tiež na webstránke Bratislavsky kraj.sk, ktorú priebežne aktualizujeme.
 
 
 
 

1 2 »