Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pošta Pernek - oznam prevádzka - 27.5.a 28.5.2020

25.05.2020 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že z prevádzkových dôvodov bude poskytovať
služby nasledovne :
27.5.2020  (streda)  8.00 - 12.30    13.30 - 14.30  hod.
28.5.2020  (štvrtok) zatvorené

Prevádzkové hodiny zberného miesta odpadov

Obrázok ku správe: Prevádzkové hodiny zberného miesta odpadov
16.04.2020 - Oznamy

Prosíme občanov, aby rešpektovali prevádzkové hodiny


 

ZBERNÉHO MIESTA ODPADOV.

 

Predídeme tak mnohým nedorozumeniam a nepríjemnostiam. Upozorňujeme, že celý areál je chránený kamerovým systémom a každá návšteva mimo prevádzkový čas sa dá ľahko identifikovať.

Prevádzkové hodiny sú každú stredu od 16:00 do 17:00 hod. a každú sobotu od 13:00 do 15:00 hod.

Zmena úradných hodín obecného úradu Pernek

Obrázok ku správe: Zmena úradných hodín obecného úradu Pernek
16.04.2020 - Oznamy

Zmena úradných hodín obecného úradu Pernek Úradné hodiny z dôvodu šírenia koronavírusu COVID 19 a rizika nákazy budú nasledovne:
 
Pondelok:                                    8.00 hod. -  11.00 hod.
 
Utorok:                                          nestránkový deň
 
Streda:                                      11.00 hod. -  16.00 hod.
 
Štvrtok:                                       8.00 hod. -  11.00 hod.
 
Piatok:                                        8.00 hod. -  11.00 hod.
 
Prosíme občanov, aby po dobu preventívnych opatrení až do odvolania obmedzili fyzickú návštevu obecného  úradu a prednostne využívali telefonickú, písomnú alebo elektronickú formu komunikácie.
 
 
Vyberanie miestnych daní v hotovosti a preberanie rozhodnutí:
 
Osoby nad 65 rokov:    počas úradných hodín v čase od   9.00 hod – 10.00 hod.
Osoby do   65 rokov :   počas úradných hodín v čase od 10.00 hod – 11.00 hod.
 
 
Žiadame občanov o dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení a odstup 2 m.
 
                                         
 

Súbory na stiahnutie

Nemocnica Malacky oznamuje o zriadení odberového pracoviska

Obrázok ku správe: Nemocnica Malacky oznamuje o zriadení odberového pracoviska
15.04.2020 - Oznamy

. Vážení občania,
 
vzhľadom na to, že na Slovensku pretrváva riziko šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje nové ochorenie COVID-19, chceme Vám dať do pozornosti aktuálny oznam.
 
V areáli Nemocnice Malacky funguje odberové pracovisko, kde sa môžete dať otestovať na uvedené ochorenie. Ide o jednoduché a bezpečné vyšetrenie, ktoré trvá pár sekúnd. Pozostáva z výteru z hrdla a nosa. Vzorku odoberá zdravotník priamo z auta, ktorým sa záujemca dovezie na vyšetrenie. Najneskôr do 48 hodín testovaný človek dostane SMS, respektíve e-mail s výsledkom vyšetrenia.
 
Všetky podrobné informácie vrátane pokynov pred odberom a ceny vyšetrenia sú dostupné na webovej stránke www.medirex.sk.     
 

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Obrázok ku správe: ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
14.04.2020 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v MalackáchVYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky

od 08. apríla 2020, od 12:00 hod. do odvolania.

Zápis a prijímanie detí do Materskej školy Pernek

Obrázok ku správe: Zápis a prijímanie detí do Materskej školy Pernek
07.04.2020 - Školstvo

ZÁPIS na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Pernek sa bude konať od 1.5. do 31.5.2020 Prijímanie detí do Materskej školy v Perneku.

Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

Obrázok ku správe: Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19
30.03.2020 - Oznamy

Ako sa zaevidovať na ÚPSVR Malacky
 
Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19
V období mimoriadnej situácie na Slovensku  si občan, ktorý ukončil pracovný pomeru na Slovensku alebo v zahraničí, ktorý nie je dočasne práce neschopný (riadne lekárom vypísaný na) (ďalej len: „DPN“), môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.
Osobný kontakt občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je realizovaný iba v nevyhnutných prípadoch. 
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer a nie je Dočasne práce neschopný (DPN).
V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je DPN, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je práceneschopný.
O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, po skončení DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení DPN, atď. je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, DPN, atď. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo DPN, atď. neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti. 
Postup občana pri podaní žiadosti:

 
 • po „rozkliknutí“ odkazu stránky úradu občan v ľavej modrej časti nájde položku Oddelenie služieb pre občana „Kontakty“ a tam si podľa rozdelenia vyberie meno príslušného zamestnanca oddelenia služieb pre občana a jeho emailovú adresu viď. link:
https://www.upsvr.gov.sk/ma/oddelenie-sluzieb-pre-obcana-1/kontakty-oso.html?page_id=531581
 
 • ak si občan nevie priradiť príslušného zamestnanca na oddelení služieb pre občana, žiadosť môže zaslať aj na vedúceho oddelenia služieb pre občana, resp. na vedúceho úseku príslušného pracoviska
   
 • občan na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie emailom zasiela aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu), iné rozhodná skutočnosti (rozhodnutie o dôchodku invalidnom, vdovskom, vdoveckom), kópiu občianskeho preukazu.
   
 • za deň podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa považuje deň zaslania žiadosti emailom; ak si občan podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti
 
 • zamestnanec oddelenia služieb pre občana úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skontroluje doručenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby bude občana kontaktovať telefonicky alebo emailom
   
 • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch práce môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený. Upozorňujeme vás, že maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 10 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, úrad PSVR telefonicky
 
 • ak občan splní zákonné podmienky, zamestnanec vystaví oznámenie o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie doručí občanovi emailom.
   
Všetky informácie k službám zamestnanosti (vrátane kontaktov na úrade) a k sociálnej oblasti počas krízového režimu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/archiv-medialnych-sprav.html?page_id=278
 
 

KORONAVÍRUS -COVID-19 - súhrn informácii

Obrázok ku správe: KORONAVÍRUS -COVID-19 - súhrn informácii
16.03.2020 - Oznamy

Viď dokumenty

Najnovšie opatrenia:
 


Príhovor starostu a obecného zastupiteľstva

 
 
Vážení občania, koronavírus je nový kmeň vírusu  potvrdený bol  v blízkosti našej obce, ale priamo v obci nie. Prihováram sa k Vám, aby nevznikla panika ani neoverené informácie.

Ak pocítite príznaky ako horúčku, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť – nechoďte do hromadných verejných prostriedkov, ani na urgentné príjmy do nemocníc, kde sú pacienti, aby ste neohrozili ďalších ľudí, ale volajte CALL CENTRÁ  na číslach 0917 222 682 alebo 0918 659 580.
 
Treba sa vyhnúť podujatiam kam chodí veľa ľudí, pravidelne si umývať ruky a vyhýbať podávaniu rúk a podobne.U starších ľudí je treba aby si doobjednali lieky cez e- recept a nesedeli v čakárni u lekára. 

Treba dezinfikovať svoje okolie a čistiť povrchy ako sú kľučky, zábradlie a podobne. Každé cestovanie do zasiahnutých  oblastí je rizikové. Cestovať sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch.

Nie je potreba robiť paniku, len sa zodpovedne správať a dodržiavať hygienu.

Bude zasadať krízový štáb obce a zváži poprípade ďalšie opatrenia.

Zatvorenie školy, škôlky, družiny je v kompetencii obce, o rozhodnutí budete informovaní.

Žiadame občanov, aby najbližších 14 dní obmedzili priame vybavovanie vecí v priestoroch obecného úradu. Súrne prípady vybavíme telefonicky alebo emailom.

Za porozumenie ďakujeme.


                                                                                                         Starosta a obecné zastupiteľstvo
 


Žiadosť o súčinnosť pri karanténnych opatreniach
Obecný úrad žiada všetkých občanov ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe na území našej obce, či už z dôvodu návratu zo zahraničia alebo z dôvodu kontaktu z infikovanou osobou alebo po návrate zo zahraničia nastupujú na povinnú domácu karanténu, aby túto skutočnosť oznámili pracovníkom Obecného úradu v Perneku na telefónnom čísle 034 7784 123, 0917 677 010 alebo emailom : starosta@pernek.sk
1.Prehľad povinnej 14 dennej karantény v prípade cestovania zo zahraničia
Od 10.3.2020 všetci vracajúci sa z Talianka, Číny, Južnej Kórei a Iránu.
Od 13.3.2020 všetci vracajúci sa zo zahraničia
2.Povinná 14 dňová karanténa v prípade kontaktu s pozitívne testovaným pacientom.
Karanténa platí pre všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť domácej karantény z dôvodu cestovateľskej anamnézy resp. kontaktu s infikovanou osobou.
Nahlásenie je povinné pre všetkých takýchto občanov pre potreby evidencie Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu okresu Malacky.

 

Mudr. Kubincová - oznam

Obrázok ku správe: Mudr. Kubincová - oznam
13.03.2020 - Oznamy

Zmena ordinačného miesta Všeobecný lekár pre dopselých MUDr. Kubincová oznamuje,
že od budúceho týždňa až do odvolania bude ordinovať len
na ambulancii v Kuchyni.
Telefonický kontakt na ambulanciu v Kuchyni :
034 7785 201

Autobusová doprava - oznam BSK

Obrázok ku správe: Autobusová doprava - oznam BSK
13.03.2020 - Oznamy

Autobusová doprava v prázdninovom režime .


(11.03.2020)
Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných
a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia
prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového
štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou
od 11.3.2020 až do odvolania upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy,
ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.
 
O ďalších aktuálnych informáciách Vás budem informovať prostredníctvom tlačového brífingu, ktorý sa uskutoční dnes 11.3.2020 o 16:30 hod. na Úrade BSK. Tento brífing môžete sledovať naživo na facebookovej stránke „Bratislavský kraj“.
 
Bližšie informácie o aktuálnej situácii v kraji nájdete tiež na webstránke Bratislavsky kraj.sk, ktorú priebežne aktualizujeme.
 
 
 
 

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách

Obrázok ku správe: Opatrenia v súvislosti s COVID-19 na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách
12.03.2020 - Oznamy

Súbory na stiahnutie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Obrázok ku správe: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
10.03.2020 - Oznamy

Informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19)
 
Žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt (kontakty sú na internetovej stránke úradu - https://www.upsvr.gov.sk, 034/ 24 44 999).
Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie, podateľne alebo určených priestorov na prízemí pri vchode do úradu. Úrad až do odvolania pracuje podľa nižšie uvedených postupov v krízovom režime.
Postupy určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny:
Postupy v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia UoZ na úradoch PSVaR): 
 • úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú
 • za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania
 • nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností; ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom
 • nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností
 • nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať za porušenie povinností
 • úrad preruší všetky pripravované výberové konania
 • úrad preruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania
 • úrad preruší všetky informačno-poradenské služby aktivity pre uchádzačov
 • úrad preruší výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu.
 • úrad preruší všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre uchádzačov, t. j. prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o pozastavení informovaní
 • úrad preruší ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít klientom
 • úrad preruší vykonávanie aktivačných činností
 • ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu. 
Postupy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu:
 • úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom
 • ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu
 • skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môže klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Zamestnanec úradu o telefonickom oznámení urobí záznam
 • ak klient donesie dokument osobne, bude prebraný na recepcii úradu alebo na inom preberacom mieste pri vchode do úradu
 • doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,
 • ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu,
 • na povinnosti klienta, vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musí úrad prihliadať osobitne,
 • preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá
 • sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti
 • lekársku posudkovú činnosť treba vykonávať za prítomnosti posudzovanej osoby, len ak na osobnom stretnutí napriek krízovej situácii klient naďalej trvá podmienka výkonu činností ako aj  aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu sa bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať
 
 
 
 

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie