Left Flag
Right Flag

Aktuality


Budovanie naučného cykloturistického chodníka v Perneku - pracovná brigada zo dňa 18.9.2021

22.09.2021 - Podujatia

náučný cykloturistický chodník, Pernek

Milí turisti, cykloturisti, milovníci prírody a priatelia, dnes sme spravili kus práce a sme veľmi hrdí na dnešnú brigádu. Chceme  sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením, ktorí nám prišli pomôcť, v ďalšej etape pri budovaní cyklochodníka. Ďakujeme, taktiež aj našim sponzorom t.j. členom,, Pernecké Oné", bez ktorých by sa dnešná brigáda, v takom rozsahu nepodarila spraviť. A taktiež, opäť ďakujeme našim priateľom Malokarpatsky banícky spolok a ostatným priateľom za ich účasť a výdatnú pomoc.
 
➡️ Dokončil sa prepoj Staré Bane smerom do Kostolnej doliny
➡️Časť  úseku sme  vysypali makadamom po našom odteraz novy názov,, pernecká autostráda"
➡️Najviac sme hrdí na časť úseku žltej turistickej značky,, Staré Bane,, kde sa tento problematicky prechod, desiatky rokov neriešil a neudržiaval a bol v zanedbanom stave
➡️Takže od dnes prejde, každý turista suchou nohou po tomto úseku, na čo sme veľmi hrdí a šťastný
➡️Pomocou minibágrika bol prečistený a vyrovnaný celý úsek od Starých baní do Kostolnej doliny od nánosov lístia a popadaných konárov
➡️Nakoniec sme odstránili popadané stromy, ktoré zasahovali nebezpečne do chodníka
 

Domáci remeselnícky jarmok v ŠK Lozorno 26.9.2021

Obrázok ku správe: Domáci remeselnícky jarmok  v ŠK Lozorno 26.9.2021
20.09.2021 - Oznamy

Pozvánka na domáci remeselnícky jarmok
Lozorské všelico 26.9.2021 od 13.00 - 18.00 hod.
v areáli ŠK Lozorno.
Predstavia sa miestni remeselníci, umelci, cukrári
a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané.
Budú pripravené aj aktivity a hry pre deti a akcia :
"Daruj alebo vezmi si knihu"
V rámci programu od 15.00 - 18.00 vystúpi mužský
spevácky zbor ENEM TAK a ľudová cimbalová hudba
DUDÍCI.
Ste srdečne vítaní.

Kuchynský odpad zber - kompostovateľné sáčky oznam

05.08.2021 - Oznamy

Prosíme občanov, aby do nádoby na KUCYNSKÝ ODPAD nehádzali
igelitové tašky, mikroténové sáčky atď.
V prípade záujmu je možné si na OcÚ vyzdvihnúť 10 l
kompostovateľné vrecká.
Ďakujeme za pochopenie.

Kuchynský odpad zber - oznam

03.06.2021 - Oznamy

Od 3. júna 2021 obec Pernek zavádza zber KUCHYNSKÉHO odpadu
120 litrová hnedá nádoba je umiestnená pri pohostinstve U ZAÍČKA. V prípade, že táto nádoba nebude postačovať, budú postupne pridávané do obce ďalšie nádoby.
Vývoz nádoby bude prebiehať v týždennej frekvencii.
________________________________________
Čo patrí do kuchynského odpadu:

  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky
  • nespotrebované ovocie a zelenina
  • kávové a čajové zvyšky
  • vaječné škrupiny
  • starý chlieb a pečivo
  • zvyšky jedla, pokrmov, polievok - BEZ OBALOV
  • zvyšky potravín ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia - BEZ OBALOV
  • potraviny po záručnej dobe, alebo inak znehodnotené - BEZ OBALOV
  • použité papierové utierky a vreckovky
Odpad je najlepšie hádzať do nádoby bez obalu alebo v kompostovateľných vreckách
 

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie