Left Flag
Right Flag

Aktuality


Výsledky referenda okrskovej volebnej komisie v Perneku

22.01.2023 - Oznamy

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 738
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 229
Volebná účasť 31,03 %


Na otázku, či súhlasia občania s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR odpovedalo 213 zúčastnených kladne. Záporne odpovedalo 5 zúčastnených.

Centrum kultúry Lozorno - rozprávková nedeľa 22.1.2023

18.01.2023 - Oznamy

Milé deti! Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 22. januára o 16:00 hod
na Rozprávkovú nedeľu.

Ochotnícke divadlo VaDiDlo vám zahrá rozprávku: DVAJA TOVARIŠI.  
 
Vstupné: 3 €
 
Deti dostanú aj Rozprávkové preukazy na rok 2023 a čaká ich aj sladká
odmena a výtvarná dielnička.

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

10.01.2023 - Oznamy

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
                                                                               
Vyzýva
 
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, Pernek, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Verejná výsadba

03.01.2023 - Obec

     V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka sme boli úspešní s projektom Verejná výsadba v obci Pernek, ktorá bola pokračovaním a dokončením projektu Sadbovej úpravy na dolnom konci. Bola nám schválená dotácia vo výške 5.200,00 € s povinným 25% spolufinancovaním. Za tieto finančné prostriedky sa podarilo zrealizovať výsadbu na zvyšných piatich zelených pásoch vedľa cesty v smere na Malacky po autobusovú zastávku. V blízkosti dolnej križovatky bola osadená lavička a smetný kôš. Celkové náklady na projekt boli 7.113,20 €. 

Zmena ordinačných hodín od 1.1.2023 - MUDr. Kubincová

Obrázok ku správe: Zmena ordinačných hodín od 1.1.2023  - MUDr. Kubincová
03.01.2023 - Oznamy

Oznam -  zmena ordinačných hodín od 1.1.2023
1. ) na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v ZS Kuchyňa:
Pondelok:  8:00 - 12:00
Štvrtok:      7:00 - 12:00
Piatok:       7:00 - 10:00
návštevy. v utorok 13:00 - 15:00, v stredu 14:00 - 16:00 hod.
 
2.) na ambulancii všeobecného lekára pre dospelýchv Perneku:
Streda : 7:00 - 11:00
návštevy v stredu 11:00 - 12:00
 
3:) na novootvorenej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Malackách, Nádražná ulica č. 15:
Pondelok: 13:00 - 15:00
Utorok:        8:00 - 13:00
Streda:      12:00 - 14:00
Štvrtok       13:00 - 16:00
Piatok:        11:00 - 13:00
 
Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú telefonicky
- 034 7785 201
- 0918 796 429 
 
 

Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry

07.12.2022 - Oznamy

 

      Jednou zo žiadostí, ktoré boli v roku 2021 vyhodnotené ako úspešné, bola aj žiadosť o príspevok na projekt Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry v obci Pernek. Cez MAS Podhoran nám bol  schválený príspevok 30.000,00 €. Ten nám bude preplatený ako refundácia nákladov.
      V rámci tohto projektu sa zrekonštruovala sa časť chodníka pri ceste II/503 od súpisného čísla 98 po súpisné číslo 100 (úsek č. 1) a zostávajúca časť spevnených plôch pri kostole (úsek č. 2). Pôvodný asfaltový povrch, ktorý vykazoval známky značného poškodenia, bol aj s podkladom odstránený, následne sa položil nový podklad a po jeho zhutnení bola položená zámková dlažba. Na ploche pri kostole bol použitý na stabilizáciu podkladu podkladový betón. Na úseku č. 1 sa zrealizovalo 67 m² a na úseku č. 2 ďalších 190 m² zámkovej dlažby. Celkové náklady tohto projektu sú 36.413,42 €, čiže spolufinancovanie obcou bude 6.413,42 €. Táto investícia výrazne prispeje k skrášleniu centrálnej zóny v obci.
 
SO – 01 Spevnené plochy pri hlavnej ceste – úsek č. 1 (PRED REKONŠTRUKCIOU)
ch1
 
SO – 01 Spevnené plochy pri hlavnej ceste – úsek č. 1 (PO REKONŠTRUKCII)
 ch2
 
SO – 02 Spevnené plochy pri kostole – úsek č. 2 (PRED REKONŠTRUKCIOU)
ch3
ch4
SO – 02 Spevnené plochy pri kostole – úsek č. 2 (PO REKONŠTRUKCII)
ch5

Zmeny cestovných poriadkov regionálnych autobusov od 11.12.2022

07.12.2022 - Oznamy

 

      Tak ako každý rok, aj tento rok je druhá decembrová nedeľa v znamení celoštátnych zmien cestovných poriadkov. Tento rok tento termín pripadol na 11.12.2022. Ako sme si už v regióne Malacky pomaly začali zvykať, hoci neradi, prináša aj tohtoročný zmenový termín rozsiahle zmeny grafikonu vlakovej dopravy (GVD) na trati ŽSR 110 Bratislava – Malacky – Kúty. Nakoľko väčšina liniek v tomto regióne nadväzuje v železničných staniciach na vlaky linky S20 premávajúce po tejto trati, boli sme pri snahe o zachovanie prestupných väzieb nútení realizovať zmeny cestovných poriadkov regionálnych autobusov. Napriek zásadnému rozsahu zmien v železničnej doprave si uvedomujeme aké dôležité sú pre cestujúcich ich návyky a preto sme sa snažili rozsah zmien v čo najväčšej miere minimalizovať. V niektorých prípadoch sme dopravnú obslužnosť v obciach zlepšili, v iných sme v rámci optimalizácie zrušili nevyužívané spoje.
 
     Prehľad najvýznamnejších zmien cestovných poriadkov v regióne Malacky posielam v prílohe. Cestovné poriadky v licenčnej aj zastávkovej podobe sú k dispozícií na stránke https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/, cestovný poriadok nočnej linky 299 nájdete v samostatnej sekcii tu. Grafikon vlakovej dopravy je k dispozícií na stránke https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/cestovny-poriadok-2022-2023/.
 
Prípadné pripomienky cestujúcej verejnosti k zmenám cestovných poriadkov poprosíme aj naďalej zasielať na adresu info@idsbk.sk, prípadne predložiť telefonicky na čísle +421 948 102 102 (v čase 8:00-18:00).

Súbory na stiahnutie

Výzva - úhrada DzN

30.11.2022 - Oznamy

Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili DzN, aby tak
urobili v čo najkratšom čase.
Uhradiť poplatky môžete priamo v pokladni OcÚ,
alebo prevodom na účet obce.
Tel. kontakt : 034 7784 123

Wellness Veľký Meder

27.11.2022 - Podujatia

. Vážení Pernečania,

Vierka Jadrníčková, ako člen Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť, vás pozýva na wellness do Veľkého Medera, ktorý bude 28.1.2023 (sobota). Doprava bude zabezpečená autobusom.  Potrebujeme zmapovať predbežný záujem, aby sme mohli rozpočítať náklady. Záujemcovia prihláste sa do 16.12.2022 priamo u Vierky.

Mail na pani Jadrníčkovú: jadrnickovaviera@gmail.com

Tešíme sa na spoločný zážitok.
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy krajov dňa 29.10.2022

30.10.2022 - Oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy krajov dňa 29.10.2022  
       
Pernek      
       
Kandidáti na predsedu BSK    
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Juraj Droba, Mgr., MBA, MA Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 152
 
2 Ján Mažgút, Mgr. SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 25
3 Ivan Bošňák, Ing. Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 15
4 Magdaléna Sulanová, Ing. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 12
5 Dušan Velič, prof., Ing., DrSc. ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum 9
6 Štefan Zima, Mgr., art. REPUBLIKA 9
7 Milan Lopašovský, Pharm.Dr. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 7
8 Andrej Trnovec, RNDr. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 6
       
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva BSK    
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Peter Švaral, Mgr. et Mgr. Nezávislý kandidát 150
Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
2 Jana Sheppard Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 61
3 Mária Matiko Štarková, Mgr. Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA SPOLU - občianska demokracia 19
5 Peter Rzyman, Ing. NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 16
4 Roman Šterbák, RNDr. ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum 16
       
 Volebná štatistika    
Popis Počet Volebná účasť  
Počet volebných okrskov 1 45,89%  
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 743  
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok 341  

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022

30.10.2022 - Oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022
       
Pernek      
       
Kandidáti na starostu    
       
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Martin Ledník, Ing. Nezávislý kandidát 255
       
Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva    
       
Poradové číslo Meno kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet získaných hlasov
1 Miroslav Bokes, Ing. Nezávislý kandidát 230
2 Zuzana Zajíčková, Ing., MBA, Nezávislý kandidát 202
3 Andrej Višňovský Nezávislý kandidát 197
4 Vratko Piruš, Ing. Nezávislý kandidát 166
5 Helena Danielová, MVDr. Nezávislý kandidát 163
6 Milan Vanga, Mgr., Nezávislý kandidát 163
7 Marian Beliansky, Mgr. Nezávislý kandidát 141
Náhradníci, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
8 Ivan Kahanec Nezávislý kandidát 130
9 Lukáš Chadalík, JUDr., PhDr., Mgr. Nezávislý kandidát 117
10 Zuzana  Pallová, Mgr. Nezávislý kandidát 103
       
 Volebná štatistika    
       
Popis Počet Volebná účasť  
Počet volebných okrskov 1 48,45%  
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 743  
Počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok 360  

Obecná kronika v elektronickej forme

24.10.2022 - Oznamy

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky.
V prípade zájmu ju nájdete v časti História.
Alebo môžete použiť tento link:

http://www.pernek.sk/obecna-kronika/


 

Aplikácia PERNEK

24.10.2022 - Obec


 
Vážení občania,
na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, keďže sa jedná o rýchlo a jednoducho dostupný zdroj informácií.
 

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.