Left Flag
Right Flag

Aktuality


Západoslovenská distr.a.s. - odpočet stavu elektomerov

20.05.2024 - Oznamy

Západoslovenská distribučná a.s. - odpočet stavu elektormerov

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom,
že dňa 24.mája 2024 ( v piatok) sa bude vykonávať odpočet
stavu elektromerov v obci Pernek.
Stav elektromera nie je možné vyvesiť a ani nahlásiť odpočtárovi,
odpočtár musí ísť osobne k elektromeru a tak vykonať odpočet.

OZ Pernecké ONÉ- otvorenie turistickej sezóny 25.5.2024

Obrázok ku správe: OZ Pernecké ONÉ- otvorenie turistickej sezóny 25.5.2024
15.05.2024 - Oznamy

OZ Pernecké ONÉ - otvorenie turistickej sezóny
25.5.2024 od 8.30 - 15.00 hod.

3. ročník otvorenia jarnej turistickej sezóny 2024
v Perneku  a Komentovaný prechod  Náučným
cykloturistickým chodníkom okolím Perneka.
Viac informácii na webovej stránke PERNECKEONE.SK
 

 

Kurz pečenia

14.05.2024 - Podujatia

Neviete ako sa pripravuje ťahaná štrúdľa? Naučíme vás.

Súbory na stiahnutie

Zvoz papiera - 15.mája 2024

Obrázok ku správe: Zvoz papiera - 15.mája 2024
13.05.2024 - Oznamy

ZVOZ PAPIERA

Zvoz papiera v obci Pernek bude v stredu 15.05.2024PAPIER a KARTÓNY
môžete vyložiť ráno do 8:30 pred domácnosti.
Všetko musí byť pevne zviazané a bez nečistôt.
Zvoz papiera je prioritne určený pre občanov, ktorí nemajú možnosť jeho odvozu
na zberný dvor vlastnými prostriedkami. Ostatní občania môžu využiť možnosť
odovzdania papiera a kartónov na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.
V prípade nepriaznivého počasia sa zvoz v tento deň neuskutoční
a bude oznámený náhradný termín.
 

Pernecké historické predmety

Obrázok ku správe: Pernecké historické predmety
07.05.2024 - Podujatia

Ak vo svojich príbytkoch uchovávate akékoľvek historické predmety, obrazy, knihy, fotografie, nástroje, náradie, výrobky, keramiku a podobne, úctivo vás prosíme o ich požičanie na dobu od 8.7. do 21.7.2024.
Milé Pernečanky, milí Pernečania,
oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci organizujeme aj s cieľom podporiť hrdosť všetkých Pernečanov na predkov, ktorí našu obec budovali a zveľaďovali.
Ak vo svojich príbytkoch uchovávate akékoľvek historické predmety,  obrazy, knihy, fotografie, nástroje, náradie, výrobky, keramiku a podobne, úctivo vás prosíme o ich požičanie na dobu od 8.7. do 21.7.2024.
Požičané predmety budú súčasťou výstavy historických artefaktov Perneka, ktorá bude otvorená počas osláv v dňoch 12. - 14. júla 2024 v kultúrnom dome v Perneku.
Sľubujeme, že všetky požičané predmety budeme chrániť “ako oko v hlave” a neporušené vám ich vrátime po ukončení výstavy.
Vopred vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za ochotu podieľať sa na dôstojnej úrovni osláv Perneka.
Kontakt: Vierka Jadrníčková, 0948 015 961, jadrnickovaviera@gmail.com 

Súbory na stiahnutie

PERNEK OSLÁVI SVOJE 630. VÝROČIE

Obrázok ku správe: PERNEK OSLÁVI SVOJE 630. VÝROČIE
22.04.2024 - Podujatia

.

Milé Pernečanky, milí Pernečania,
v tomto roku si pripomenieme a spoločne aj patrične oslávime významné výročie našej obce.
Zo zachovaných historických prameňov vyplýva, že prvou známou písomnou zmienkou o existencii Perneka je správa Bratislavskej kapituly z 21. júna 1394. V správe sa píše, že známy veľmož a vtedajší bratislavský župan Stibor zo Stiboríc získal 22. mája 1394 do daru od kráľa Žigmunda niekoľko panstiev na Záhorí vrátane Plaveckého panstva s centrom na Plaveckom hrade. Stibor bol „vovedený do vlastníctva“ svojich panstiev 2. júna 1394, o čom vydala Bratislavská kapitula správu 21. júna. Správa menovite uvádza dediny prislúchajúce k Plaveckému hradu, a to okrem dedín Cohnÿa a Jablau (dnešné Kuchyňa a Jablonové) aj našu dedinu Pernek pod vtedajším názvom Perneck.
Vzhľadom na to, že žiadne iné historické dôkazy o skoršom vzniku Perneka sa nezachovali, dátum 2. jún 1394 považujeme za prvú písomnú zmienku o našej obci a v tomto roku si tak pripomenieme jej 630. výročie.
Pri príležitosti tohto významného výročia Obec Pernek pripravuje oslavy, ktoré sa budú konať v dňoch 12. – 14. júla 2024 v Perneku. O detailoch programu vás budeme pravidelne a v predstihu informovať.

Futbalové tréningy na ihrisku - každý piatok od 18.00 hod.

Obrázok ku správe: Futbalové tréningy na ihrisku - každý piatok od 18.00 hod.
18.04.2024 - Oznamy

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od roku 2024

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva pre rok 2024

Súbory na stiahnutie

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.