Left Flag
Right Flag

Aktuality


Zvoz papiera 18.9.2019

Obrázok ku správe: Zvoz papiera 18.9.2019
13.09.2019 - Oznamy

Na budúci týždeň, v stredu 18.9.2019 sa uskutoční zvoz papiera.
Papier a kartóny môžete vyložiť ráno cca do 8:30 pred domácnosti.
Všetko musí byť poviazané a bez nečistôt.
 
 

Pošta Pernek- oznam 17.9.2019 zatvorená

13.09.2019 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 17.9.2019 ( v utorok ) bude pošta zatvorená.

Parný vlak na Plav. Podhradie 14.9.2019- zastaví aj v Perneku

Obrázok ku správe: Parný vlak na Plav. Podhradie 14.9.2019- zastaví aj v Perneku
12.09.2019 - Oznamy

Oznam.
Parný vlak na Plavecké Podhradie dňa 14.9.2019 (v sobotu)
zastaví na znamenie aj na stanici v Perneku cca o 10.10. hod.
Odporúčame byť na zastávke Pernek skôr a mávať na znamenie
zastavenia.
Viac informácií o celej akcii v obrázkovej  prílohe.


 

Centrum kultúry Lozorno - koncert 14.9.2019

11.09.2019 - Oznamy

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 14.9.2019 ( sobota) na koncert
skupiny BABELE BEAT BAND. Skupina sa venuje hraniu upravených
ľudových piesní zo Slovenska, Srbska, Bulharska, ďalších balkánskych
krajín a klezmeru. Vstupné : 8,-€

Súťaž vo varení guláša - Gulášmajster 2019

Obrázok ku správe: Súťaž vo varení guláša - Gulášmajster 2019
09.09.2019 - Podujatia

Pozývame všetkých 5.10.2019 do Sádku

Súbory na stiahnutie

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Ponuka Púť do Medžugorja 24.9.2019 - 29.9.2019

02.08.2019 - Oznamy

NOVATRAVEL s,r,o, Rohožník Vám ponúka zájazd
Púť do Medžugorja v dňoch 24.9 - 29.9.2019.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda