Left Flag
Right Flag

Aktuality


Zber nadrozmerného odpadu 15.10- 16.10. 2019

09.10.2019 - Oznamy

V dňoch 15. a 16.10.2019 (v utorok a stredu) sa uskutoční
zber nadrozmerného odpadu. Odpad môžte vyložiť pred domácnosti,
odkiaľ bude pracovníkmi OcÚ odvezený.
Nábytok veľkých rozmerov musí byť rozobratý.
Upozorňujeme občanov, že sa nejedná o celkové vypratávanie
nehnuteľností vo veľkom množstve .O  prípadnom predĺžení termínu
zberu vás budeme informovať.

 

Agropartner spol.s.r.o.,farma Sološnica - ponuka

26.09.2019 - Oznamy

Agropartner, spol.s.r.o. Plavecké Podhradie oznamuje občanom,
že od 25.9.2019 začne na farme v Sološnici predávať konzumné
zemiaky a cibuľu. Cena za 100 kg zemiakov je 40,- € a cena
za 100 kg cibuľe 50,- €.
Bližšie informácie na tel.č. 0905 753 481 a 0908 795 515.

Oznam OcÚ- výzva zaplatenie DzN a poplatkov.

26.09.2019 - Oznamy

Obec Pernek, správca daní a poplatkov vyzýva daňovníkov,
ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, poplatok
za odpad ,aby tak urobili do konca októbra 2019.

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda