Left Flag
Right Flag

Aktuality


Oznam - zvoz papiera 3.3.2020 (v utorok)

26.02.2020 - Oznamy

Dňa 3.marca 2020 (v utorok) sa ukutoční zvoz papiera.
Papier a kartóny môžte vyložiť ráno do 8.30 pred domácnosti.
Všetko musí byť poviazané a bez nečistôt. V prípade daždivého
alebo veterného počasia sa zvoz v tento deň neuskutoční a bude
oznámený náhradný termín.

Pošta Pernek -28.2.2020 (piatok) zatvorená

26.02.2020 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 28.2.2020 ( v piatok) bude pošta zatvorená.

Oznam OcÚ -zasadnutie OZ presun termínu na 9.3.2020

25.02.2020 - Oznamy

Oznamujeme občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva
sa presúva z plánovaného termínu 2. marec 2020 na 9.marec 2020.

Voľby do NR SR - voľba do prenosnej volebnej schránky.

20.02.2020 - Oznamy

Voľby do Národnej rady SR sa konajú 29.2.2020 v čase
od 7.00 - 22.00 hod v zasadačke OcÚ . Občania, ktorí
sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť volieb
vo volebnej miestnosti môžu požiadať o voľbu
do prenosnej volebnej schránky osobne, prostredníctvom
splnomocnenej osoby alebo telefonicky na čísle 034 7784 123
( aj  v deň konania volieb)

Predpredaj lístkov na vystúpenie "Veselá trojka Pavla Kršky"

Obrázok ku správe: Predpredaj lístkov na vystúpenie "Veselá trojka Pavla Kršky"
29.01.2020 - Podujatia

Predaj palivového dreva

Obrázok ku správe: Predaj palivového dreva
24.01.2020 - Oznamy

Pernecké pozemkové spoločenstvo PREDAJ  PALIVOVÉHO  DREVA   V  R.  2020
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS a obyvateľom Perneka, že náš obchodný partner - spoločnosť DREVIA s. r. o. - ponúka podielnikom PPS a obyvateľom Perneka na predaj palivové drevo z tohtoročnej ťažby v lokalite Heštún.
 
Ceny bukového palivového dreva od spoločnosti DREVIA s. r. o. sú nasledovné:
a) pre členov PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 50,40  €/m3 vrátane DPH;
b) pre obyvateľov Perneka, ktorí nie sú členmi PPS . . . .54,-  €/m3 vrátane DPH.
Uvedené ceny sa vzťahujú na predaj dreva na odvoznom mieste v celých dĺžkach kmeňov (max. 12 m).
 
Počet záujemcov, ani množstvo kupovaného palivového dreva nie sú predbežne obmedzené. S prihlasovaním záujemcov možno začať okamžite.
 
Záujemcovia dostanú bližšie informácie od povereného pracovníka spoločnosti DREVIA s. r. o. pána Peniaška na tel. č. 0903 914 009 alebo mail. adrese peniasko@drevia.sk.
Prihlasovať k odberu sa dá aj u predsedu PPS Ing. Vladislava Chaloupku na tel. č. 0915 248 022 alebo mail. adrese predseda@pernecke-ps.sk.
 

 
 
 

Voľby do NR SR 2020 - kontakt vydanie hlasovacieho preukazu

09.01.2020 - Oznamy

email adresa  : žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  - voľby do NR SR
                            konané dňa 29.2.2020

evidencia@pernek.sk

Viac informácii v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie predsedu NR SR

05.11.2019 - Oznamy

V prílohe :
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 4.11.2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky .

 

Súbory na stiahnutie

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie