Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pošta Pernek - 19.1.2021 zatvorená

15.01.2021 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 19.1.2021  (utorok) bude z prevádzkových
dôvodov zatvorená.

Obecný úrad v režime nestránkových dní

05.01.2021 - Oznamy

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad
od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní.
Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu.
Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom
dohovore vopred, nie od dverí kancelárie.

034 7784 123, 034 7784 246
Ďakujeme za pochopenie.

Mobilné odberné miesto Malacky - antigénové testy

21.12.2020 - Oznamy

V Malackách fungujú dve  OM – v kasárňach a v kaštieli.  Zdravotnícke tímy
na oboch miestach budú pracovať počas každého pracovného dňa,
pričom v kasárňach to bude do 31. decembra a v kaštieli do 14. januára. 
 
Testovacie miesta KASÁRNE (Štúrova ulica, Juh) 
•          každý pracovný deň 10.00 h – 18.00 h
•          posledný odber o 17.45 h
 
Testovacie miesta KAŠTIEĽ (Duklianskych hrdinov) 
•          každý pracovný deň 10.00 h – 19.00 h
•          posledný odber o 18.45 h
 
Dezinfekčná prestávka v kaštieli je v čase 14.00 – 15.00 h.  
 
 
 

Parkovanie áut na chodníkoch a cestách

03.12.2020 - Oznamy

Vážení občania,

žiadame vás, aby ste neparkovali autá na chodníkoch a cestách. Výrazne tým sťažujete ich údržbu a komplikujete pohyb chodcom.

Ďakujeme za pochopenie
 

Žiadosť o súčinnosť - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

18.11.2020 - Oznamy

Súbory na stiahnutie

Oznam Min.obrany SR - dočasný zákaz vstupu VO Záhorie

21.10.2020 - Oznamy

Oznam Ministerstva obrany SR
 
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch..., ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu.

Na základe vyššie uvedeného je na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený


DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU

 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie