Left Flag
Right Flag

Aktuality


Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

04.03.2021 - Oznamy

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia
NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou
distribučnou a.s.

Súbory na stiahnutie

Testovanie Covid 19 - v obci Kuchyňa od 4.3.2021

04.03.2021 - Oznamy

Testovanie začalo v Kuchyni od dnes 4.3.2021 podľa plánu.
MOM je na parkovisku za kultúrnym domom.
Dnes vo štvrtok 4.3.2021 od 9:00 do 17:30 hod (obed 12:00 - 13:00hod.)
Zajtra v piatok    5.3.2021    od 9:00 - 17:30 hod (obed 12:00 - 13:00hod.)

 

Sčítanie obyvateľov- oznam

03.03.2021 - Oznamy

Sčítanie obyvateľov sa vo februári začalo aj v Perneku
 
Sčítanie obyvateľov začalo aj v Perneku. Nezabudnite si splniť svoju zákonnú povinnosť.
Urobte aj vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia vášho domova, pričom vyplnenie formulára vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo počítač. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebieha v termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. 
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky, ktorý tu má trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Počas sčítania bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov, všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.
Návod ako sa sčítať: https://www.scitanie.sk/sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby vám so sčítaním pomohol, prípadne na splnenie povinnosti sčítať sa môžete využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívite kontaktné miesto zriadené obcou, kde vás sčíta stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý vás navštívi doma a sčíta vás.
Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Pred začatím asistovaného sčítania bude zverejnený čas prevádzky kontaktného miesta na OcÚ. 
V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 034 7784 123 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj váš klik môže rozhodnúť. 
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu!
 
 

Testovanie COVID - MOM od 1.3.2021 v obci Zohor

Obrázok ku správe: Testovanie COVID - MOM od 1.3.2021 v obci Zohor
26.02.2021 - Oznamy

Oznamujeme občanom, že v obci Zohor bude od pondelka 1. marca 2021
zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným
odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.

 
 
Testovať sa bude od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod.
Prestávka bude od 14,00 do 14,30 hod. Posledný odber bude o 18,15 hod.
Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.
 
 

Sčítanie obyvateľov - samosčítanie od 15.2.2021

Obrázok ku správe: Sčítanie obyvateľov   -    samosčítanie od 15.2.2021
09.02.2021 - Oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021


Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn. od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonnom stanovenej dobe sčítania nerealizuje.
Asistované sčítanie sa uskutoční  od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Návod ako sa sčítať.
SODB2021

Na OcÚ bude zriadené kontaktné miesto pre sčítanie, alebo vás bude
môcť navštíviť asistent sčítania  z obce a sčíta vás v domácnosti.
Pred začiatkom asistovaného sčítania bude zverejnený čas prevádzky
kontaktného miesta na OcÚ.
Vzor sčítacieho formulára v prílohe.
 
 

Súbory na stiahnutie

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Obrázok ku správe: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
08.02.2021 - Oznamy

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Pernek oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 52,103 %.

Rozhodnutie zriaďovateľa

Obrázok ku správe: Rozhodnutie zriaďovateľa
07.02.2021 - Oznamy

Obec Pernek, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Ledníkom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa ust. §6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 

rozhodlo, že vzdelávanie v Základnej škole pre 1.-4. ročník s materskou školou Pernek pokračuje dištančnou formou vzdelávania.

Oznam OcÚ - plomby na rok 2021

Obrázok ku správe: Oznam  OcÚ - plomby na rok 2021
03.02.2021 - Oznamy

OZNAM.

Pripomíname občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce Pernek č. 11/2020 treba mať na najbližší vývoz (15.2.2021) smetné
nádoby už označené plombami na rok 2021. 120 L - bledomodrá, 240 L - zelená,
1100 L - červená.
Tieto si prevezmete po zaplatení poplatku za komunálny odpad na rok 2021.
Nádoby označené starými plombami nebudú vyvezené.
 

Súbory na stiahnutie

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Oznam - Slovak Lines prázdninový režim predĺžený

17.01.2021 - Oznamy

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim
na prímestských spojoch Slovak Lines do odvolania.

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Obrázok ku správe: Obecný úrad v režime nestránkových dní
05.01.2021 - Oznamy

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad
od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní.
Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu.
Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom
dohovore vopred, nie od dverí kancelárie.

034 7784 123, 034 7784 246
Ďakujeme za pochopenie.

Mobilné odberné miesto Malacky - antigénové testy

21.12.2020 - Oznamy

V Malackách fungujú dve  OM – v kasárňach a v kaštieli.  Zdravotnícke tímy
na oboch miestach budú pracovať počas každého pracovného dňa,
pričom v kasárňach to bude do 31. decembra a v kaštieli do 14. januára. 
 
Testovacie miesta KASÁRNE (Štúrova ulica, Juh) 
•          každý pracovný deň 10.00 h – 18.00 h
•          posledný odber o 17.45 h
 
Testovacie miesta KAŠTIEĽ (Duklianskych hrdinov) 
•          každý pracovný deň 10.00 h – 19.00 h
•          posledný odber o 18.45 h
 
Dezinfekčná prestávka v kaštieli je v čase 14.00 – 15.00 h.  
 
 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie