Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pošta Pernek - oznam - otváracie hodiny 27.9.2022

26.09.2022 - Oznamy

Oznam
Pošta Pernek bude dňa 27.9.2022 (utorok),
otvorená len 8.00 -10.00 hod. z personálnych
dôvodov.

Informácia - kandidáti voľby samosprávy obce 29.10.2022

Obrázok ku správe: Informácia - kandidáti voľby samosprávy obce 29.10.2022
08.09.2022 - Oznamy

Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek

Obrázok ku správe: Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek
16.08.2022 - Oznamy

Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek  

  • ​údržba a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane údržby a čistenia zvislého a vodorovného dopravného značenia
  • údržba a čistenie spevnených verejných priestranstiev a trávnatých plôch

  • údržba a čistenie objektov vo vlastníctve obce, objektov, ktoré boli obci zverené do užívania a objektov, ktoré má obec v prenájme

  • údržba technických prostriedkov obce

  • zvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu

  • výkon iných než vyššie uvedených činností podľa pokynov starostu obce

    Pre bližšie informácie klikni nižšie na tlačítko www.pracuj.sk.

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.