Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Pošta Pernek - oznam 22.2.2019 (piatok)

20.02.2019 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 22.2.2019 ( v piatok ) bude pošta
zatvorená.

Detský lekár MUDR. Salčík - dovolenka 25.2.2019 - 1.3.2019

20.02.2019 - Oznamy

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch
od 25.2.2019 - 1.3.2019 čerpá dovolenku.
Zastupuje : Mudr. Sláviková v Lozorne :
Po : 8.00 - 11.00
Ut : 12.00 14.30
St : 8.00 -11.00
Št :13.00 - 16.00

Voľby prezidenta SR- adresa žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

11.02.2019 - Oznamy

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho
preukazu k voľbám prezidenta SR :

evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk

Pernecké pozemkové spoločenstvo- palivové drevo

11.02.2019 - Oznamy

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva oznamuje
svojim členom, ktorý majú záujem o palivové drevo, že sa
môžu prihlásiť u predsedu PPs Ing. Vladislava Chaloupku
na tel.č.0915 248 022 alebo na mailovej adrese predseda@pernecke- ps.sk
Bližšie informácie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Agropartner Plavecké Podhradie - ponuka sadbové zemiaky

11.02.2019 - Oznamy

Agropartner  spol.s.r.o.  Plavecké Podhradie oznamuje,  že bude predávať zemiakovú sadbu
na farme v Sološnici. Záujemcovia sa môžu telefonicky prihlásiť na čísle 0905 753 481 
alebo priamo na farme v Sološnici osobne alebo tiež telefonicky na čísle   0908 795 515.

Jedná sa o odrody:  žlté skoré           JULINKA
                                   žlté poloskoré    MARABEL                            
                                   žlté neskoré       AGRIA
                                   ružová skorá      LAURA
 
Cena za 100 kg 54 eur.

 

Karneval - pozvánka 23.2.2019

07.02.2019 - Podujatia

Karneval - pzvánka 23.2.2019 v KD Pernek
od 15.00 do 17.00 hod v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

04.02.2019 - Oznamy

V prílohe  Rozhodnutie predsedu NR SR z 1.2.2019 o vyhlásení
volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 25.5.2019.

Súbory na stiahnutie

Oznam Pernecké pozemkové spoločenstvo

10.01.2019 - Oznamy

Vážení občania PPS  Vám oznamuje, že vzhľadom na prebiehajúcu
ťažbu dreva v Heštúne žiadame občanov, aby z dôvodu bezpečnosti
nevstupovali do porastu s prebiehajúcou ťažbou. Tieto porasty budú
označené výstražnými tabuľami.

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda
 
 

Regionálna veterinárna správa - oznam

10.12.2018 - Oznamy

Regionálna veterinárna správa upozorňuje chovateľov ošípaných
na povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných , teda aj tých
v ktorých chovajú len jednu ošípanú. Povinnosť vyplýva z Rozhodnutia
EÚ č.2018/1669,
Registácia možno vykonať v pracovných dňoch od 7. 00 - 15.00 hod.
na adrese Svätoplukova 50, Senec, telefonicky : 02 45926212
Celý oznam v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

30.08.2018 - Oznamy

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnakou trasou. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník - Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník - Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.