Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pošta Pernek - oznam 19.8.-28.8.2019 zmena

16.08.2019 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že v dňoch
od 19.8.2019 - 28.8.2019 z prevádzkových dôvodov bude
pošta Pernek poskytovať služby nasledovne :
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok
11.30  - 12.20,  13.30. - 14.30 hod.
Streda :
11.30 - 12.30,  13.30. - 17.00 hod.
Oznámenie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Pošta Pernek - oznam 16.8.2019 (piatok

14.08.2019 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 16.8.2019 ( piatok ) bude pošta otvorená
len od 8.00 - 10.00 hod.

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Ponuka Púť do Medžugorja 24.9.2019 - 29.9.2019

02.08.2019 - Oznamy

NOVATRAVEL s,r,o, Rohožník Vám ponúka zájazd
Púť do Medžugorja v dňoch 24.9 - 29.9.2019.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Zubný lekár MUDR. Zvolenský - 5.8. -15.8.2019 dovolenka

02.08.2019 - Oznamy

Zubný lekár MUDr. Zvolenský oznamuje, že v dňoch
od 5.8. - 15.8.2019 neordinuje z dôvodu čerpania
dovolenky.

 

Ponuka Wellnes Veľký Meder - 5.9.2019

Obrázok ku správe: Ponuka Wellnes Veľký Meder - 5.9.2019
31.07.2019 - Oznamy

Oznamujeme Vám, že dňa 5.9.2019 (štvrtok)  organizujeme
zájazd na jednodňový Wellnes do Veľkého Medera s odchodom
autobusu o 7.00 hod. od OcÚ.
Cena za autobus a vstup je 18,- €, dôchodcovia 13,- €. Prihlásiť sa
môžete do 28.8.2019 na obecnom úrade osobne alebo telefonicky
034 7784 123, prípadne u p. Vierky Jadrníčkovej.

Odpis plynomerov od 1.8. - 28.8.2019

31.07.2019 - Oznamy

Oznamujeme občanom, že od 1.8.2019  - 28.8.2019
bude poverený pracovník vykonávať odpis plynomerov.
Prosia o ich sprístupnenie.

Pripomienky k cestovným poriadkom 2019/2020

22.07.2019 - Oznamy

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej
pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám
cestovných poriadkov pre odbobie platnosti 2019/2020, ktoré budú
k 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne
platným CP nejaké požiadavky, resp.pripomienky, aby ste  tieto zaslali
do termínu 23.8.2019 na emailovú adresu:  jmartinovic@slovaklines.sk

 

ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

12.06.2019 - Oznamy

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky
od 12.6.2019 do odvolania.
Viac informácií v prílohe.

Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

28.02.2019 - Oznamy

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019
účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€
za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ).
Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný
poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zvýšila
aspoň na 50%, obec Pernek by zaplatila v roku 2020 len 11,- €  za 1 tonu.
V prílohe je tabuľka vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.

 

Súbory na stiahnutie

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda
 
 

Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

30.08.2018 - Oznamy

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnakou trasou. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník - Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník - Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.