Left Flag
Right Flag

Aktuality


Svetielkový sprievod - dňa 29.10.2018 o 18.00 hod.

17.10.2018 - Oznamy

Milé deti, škôlkari a školáci !
Srdečne Vás pozývame na svetielkový spievod !
Prineste si so sebou lampióny, lampášiky, baterky ..
Stretneme sa pred MŠ v Perneku, prejdeme sa
po dedine, na záver si dáme teplý čajík. Kedy :
29.10.2018 (pondelok ) o 18.00 hod.

Súbory na stiahnutie

Dotazníkový prieskum dopravného správania

08.10.2018 - Oznamy

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie anketového dotazníka prieskumu dopravného správania. Dotazník bude jedným z podkladov pre určenie základných socio-demografických údajov a dopravných návykov obyvateľov Vašej obce. Získané informácie o uskutočnených dopravných pohyboch budú použité pre vypracovanie „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“.

Dotazník sa vypĺňa za domácnosť, ako aj samostatne za každého člena Vašej domácnosti. Informácie prosíme uvádzať čo najpresnejšie. Exaktným vyplnením dotazníka cenne prispejete k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Vašej obce. Prieskum je anonymný. Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:


https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneho-spravania


Našim zámerom je na základe Vami poskytnutých informácii vypracovať hodnovernú analýzu a model súčasného stavu, ktorý bude kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu poskytnúť informácie vyplnením dotazníka.

Prosíme Vás, aby ste predmetný dotazník predistribuovali čo najväčšiemu počtu domácností vo Vašej obci k vyplneniu.

Spracovateľský tím „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“


V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností neváhajte prosím kontaktovať
alebo napísať email: dopravné.
prieskumy@gmail.com

Ing. Ondrej Jánov- 0904 986 652
Branislav Hokina - 0905 787 803
Dušan Dúbravický - 0905 469 647

COOP Jednota Pernek - oznam otváracie hodiny od 3.10. - 31.10.2018

03.10.2018 - Oznamy

Vedúca COOP Jednoty Pernek oznamuje zmenu otváracích
hodín od 3.10.2018 - 31.10.2018 nasledovne :

pondelok              od 6.00 - 18.00 hod
streda                        - " -
piatok                        - " -

utorok                  od 6.00 - 12.00 hod
štvrtok                    - " -
sobota                    - " -

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby samosprávy obce

20.09.2018 - Oznamy

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce,
poslancov Obecného zastupiteľstva sú zverejnené v zložke -
Úradná tabuľa .

Aktualizácia cestovných poriadkov od 23.9.2018

19.09.2018 - Oznamy

Aktualizácia cestovných poriadkov od 23.9.2018, kde sú
vykonané čiastkové zmeny na základ požiadaviek obcí a cestujúcich.

Súbory na stiahnutie

Lekáreň Jablonka - Jablonové otvorená od 17.9.2018

14.09.2018 - Oznamy

V obci Jablonové bude od 17.9.2018 (od pondelka)
otvorená lekáreň Jablonka.
Otváracie hodiny od pondelka do piatka 8.30 - 17.00 hod.
(začiatok dediny v smere od Perneka pri potravinách)

Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

30.08.2018 - Oznamy

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnakou trasou. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník - Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník - Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.