Left Flag
Right Flag

Aktuality


Mudr. Kubincová - oznam dovolenka 27.6. - 4.7.2019

19.06.2019 - Oznamy

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová oznamuje,
že v dňoch od 27.6.2019 - 4.7.2019 čerpá dovolenku .
Zastupuje : MUDr. Vrablicová v Rohožníku a
                      MUDr. Hudecová v Plaveckom Mikuláši

Detská lekárka MUDr.Jagelková - oznam 24.6 -28.6.2019

19.06.2019 - Oznamy

Detská lekárka MUDr. Jagelková oznamuje, že v dňoch
od 24.6.2019 - 28.6.2019 čerpá dovolenku.
Zastupuje MUDr. Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave.

Západoslovenská distribučná a.s. - odpočet stavu elektriny

18.06.2019 - Oznamy

Západoslovenská distribučná a.s.oznamuje občanom, že v dňoch

od 24.6. - 27.6.2019 sa bude robiť odpočet stavu elektriny.

V prípade neprítomnosti zanechajte stav na viditeľnom mieste.


 

Oznam - OcÚ 20.6.2019 zatvorený.

17.06.2019 - Oznamy

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky
bude dňa 20.6.2019 ( štvrtok ) obecný úrad zatvorený.
V nevyhnutných prípadoch tel.kontakt 0917 677 010

Rozpis vývoz plastov 2. polrok 2019

17.06.2019 - Oznamy

Rozpis vývozu plastov, tiedeného odpadu na 2.polrok 2019

18.7. 2018 -  štrvtok
15.8.2019 -   štvrtok
12.9.2019 -   štvrtok
10.10.2019 - štvrtok
11.11.2019 -  pondelok
 5.12.2019 -  štvrtok

V prílohe celý rozpis na II. polrok 2019, bude doručený do domácností.

Slovenská pošta a.s. - Pošta Pernek

14.06.2019 - Oznamy

Pošta Pernek prijme doručovateľa na sobotné doručovanie tlače
od júla 2019.
Viac informácií v prílohe a u vedúcej p. Chválovej tel.č.034/7784151

Súbory na stiahnutie

ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

12.06.2019 - Oznamy

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky
od 12.6.2019 do odvolania.
Viac informácií v prílohe.

Detský lekár MUDR. Salčík - oznam 11.6.2019 - 20.6.2019-dovolenka

11.06.2019 - Oznamy

Detský lekár UDr. salčík ozna,uje, že v dňoch 11.6. - 20.6.2019
čerpá dpvolenku. Zastupuje Pediatrická ambulancia Stupava -
MUDr. Kamil Száz .

Ordinačné hodiny zastupovania:
P: 8:00 hod. - 12:30 hod.
U: 8:00 hod. - 10:30 hod.
S: 8:00 hod. - 10:30 hod.
Š: 12:00 hod. - 14:30 hod.
 

Pernecké pozemkové spoločenstvo- výročné zhromaždenie

27.05.2019 - Oznamy

Vážení vlastníci spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek -
výbor PPS Vás pozýva na zasadnutie riadneho výročného
zhromaždenia :
1.) 23.6.2019 o 14.00 hod. v KD Pernek

2.) 26.6.2019 o 10.00 hod. v sídle PPS - obecný úrad
Viac informácii v prílohe, alebo na stránke PPS
www.pernecke-ps.sk v sekcii AKTUALITY

OcÚ - oznam: Jednodňový zájazd Veľký Meder

Obrázok ku správe: OcÚ  - oznam:  Jednodňový zájazd Veľký Meder
25.05.2019 - Oznamy

Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v úradných
hodinách alebo telefonicky na tel. čísle 034 7784 123 do 25.6.2019.
 

TJ Slovan Pernek - futbalový krúžok pre deti od 6 - 14 rokov

24.04.2019 - Oznamy

TJ Slovan Pernek pozýva deti do futbalového krúžku na ihrisko v Perneku.
Pripravené pre Vás budú pomôcky pre rozvoj základných futbalových
zručností a skúsený tréner. Krúžok je vhodný pre všetky deti od 6 do 14
rokov vrátane dievčat.
Dátum a čas konania :
NE 5.5.2019   o 17: 00
ST 8.5.2019   o 17: 00
SO 11.5.2019 o 17 :00
ST 15.5.2019  o 17 :00

 

Súbory na stiahnutie

Oznam - zberné miesto otvorené aj soboty 13.00 - 15.00 hod.

10.04.2019 - Oznamy

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v záujme zlepšenia nakladania s odpadmi
OcÚ Pernek pristúpil k  rozšíreniu prevádzkových hodín zberného miesta v areáli PD.
Okrem stredy od 16.00 - 17.00 hod. je zberné miesto otvorené aj v soboty
od 13 - 15.00 hod. Môžte tu odovzdať : drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad, kovový odpad, papier, elektroodpad a pneumatiky.

Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

28.02.2019 - Oznamy

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019
účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€
za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ).
Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný
poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zvýšila
aspoň na 50%, obec Pernek by zaplatila v roku 2020 len 11,- €  za 1 tonu.
V prílohe je tabuľka vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.

 

Súbory na stiahnutie

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda
 
 

Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

30.08.2018 - Oznamy

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnakou trasou. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník - Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník - Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.