Left Flag
Right Flag

Aktuality


COOP Jednota Pernek - oznam

20.02.2024 - Oznamy

OZNAM
COOP Jednota Pernek oznamuje, že dňa 21.2.2024
(v stredu) bude predajňa otvorená len do 8.30 hod.
a dňa 22.2.2024 ( vo štvrtok) bude predajňa zatvorená
z dôvodu inventúry.

Delegovanie členov OVK - voľby prezidenta 2024 kontakt

19.02.2024 - Oznamy

Kontakt pre doručenie  :
oznámenia o delgovaní člena a náhradníka
do OVK ( do 19.2.2024  do 24.00 hod. listinne,
osobne, poštou , elektronicky)

Zapisovateľ : Dana Mičeková
email : dana.micekova@pernek.sk
034 7784 123, 0917 677 010

Oznam- mimoriadny odpočet plynu pre domácnosti

14.02.2024 - Oznamy

OZNAM
Za účelom mimoriadneho odpočtu v obci Pernek od 14.2. - 25.2.2024
bude vykonávaný odpočet spotreby zemného plynu pre domácnosti
(fyzické osoby) . Odpočty bude v obci vykonávať odpočtárka
Veronika Comorová.
Prosia odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú
pozamykané. V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa
na odbernom mieste bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom
termíne s kontaktom na odpočtárku.

Agropartner, spol. s r.o.Plavecké Podhradie - ponuka

13.02.2024 - Oznamy

Agropartner spol. sr.o. Plavecké Podhradie oznamuje,
že ponúka na farme v Sološnici predaj sadbových zemiakov
dovezených z Českej republiky, Vysočina, oblasť Kámen.
Odrody : Antónia - varný typ AB
                Queen Anne - varný typ B
 Cena 70,-€ / 1q
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel.čísle  0908 795 515 do 10.3.2024

Výlet do Poľska

09.02.2024 - Podujatia

Poďte s nami spoznávať krajinu našich susedov

Súbory na stiahnutie

Aplikácia PERNEK

24.10.2022 - Obec


 
Vážení občania,
na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, keďže sa jedná o rýchlo a jednoducho dostupný zdroj informácií.
 

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od roku 2024

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva pre rok 2024

Súbory na stiahnutie

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.