Left Flag
Right Flag

Aktuality


Prerušenie distribúcie elektriny - 13.5.2021

07.05.2021 - Oznamy

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 13.mája 2021
v čase od 8.15 - 14.00 hod. bude prerušená dodávka distibúcie
elektriny v lokalite dolný koniec, bariny, železničná stanica.
Celý zoznam súpisných čísel je v prílohe a zverejnený na úradnej
tabuli obce, na web stránke obce.

Poplatky - DzN, daň za psa za rok 2021

04.05.2021 - Oznamy

Správca dane oznamuje občanom, že poplatky za daň z nehnuteľnosti
a psov za rok 2021 môžete  platiť v stránkových hodinách na OcÚ
v hotovosti, prípadne môžete požiadať o doručenie rozhodnutia a
zaplatiť prevodom na účet obce.

MUDr. Jagelková - oznam od 10.5. -28.5.2021 neordinuje

02.05.2021 - Oznamy

Detská lekárka v Rohožníku MUDr.Jagelková oznamuje,
že v dňoch od 10.mája - 28.mája 2021 neordinuje.
Zastupuje MUDr.Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave.
Tel.kontakt 0902 711 041

Asistované sčítanie obyvateľov - od 3.5.2021 - 13.6.2021

29.04.2021 - Oznamy

Vážení spoluobčania,
od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie určené
všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.
Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste
na obecnom úrade alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle :
034 7784 123.
Kontaktné hodiny pre sčítanie sú zverejnené v úradnej tabuli obce ,
na web stránke obce , informáciu vám podáme aj telefonicky.
Mobilné sčítanie u vás v domácnosti sa uskutoční na základe
vašej požiadavky, treba nás kontaktovať za účelom dohodnutia  
termínu  a času.
V prílohe kontaktné hodiny pre asitované sčítanie.

Súbory na stiahnutie

Zasadnutie OZ - zmena termínu

22.04.2021 - Oznamy

Oznam
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pernek
sa neuskutoční podľa harmonogramu zasadnutí 26.4.2021.
Nový termín zasadnutia včas oznámime.  (predpokladaný
termín je 10.5.2021 )

Zubný lekár MUDr. Zvolenský - zmena ordinačných hodín

09.03.2021 - Oznamy

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje,
že až do odvolania bude ordinovať nasledovne :
Pondelok   7.30    - 11.30 hod.
Streda   - neordinuje
Štvrtok      7.30   -   11.30 hod.

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

04.03.2021 - Oznamy

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia
NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou
distribučnou a.s.

Súbory na stiahnutie

Oznam OcÚ - plomby na rok 2021

Obrázok ku správe: Oznam  OcÚ - plomby na rok 2021
03.02.2021 - Oznamy

OZNAM.

Pripomíname občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce Pernek č. 11/2020 treba mať na najbližší vývoz (15.2.2021) smetné
nádoby už označené plombami na rok 2021. 120 L - bledomodrá, 240 L - zelená,
1100 L - červená.
Tieto si prevezmete po zaplatení poplatku za komunálny odpad na rok 2021.
Nádoby označené starými plombami nebudú vyvezené.
 

Súbory na stiahnutie

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Obrázok ku správe: Obecný úrad v režime nestránkových dní
05.01.2021 - Oznamy

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad
od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní.
Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu.
Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom
dohovore vopred, nie od dverí kancelárie.

034 7784 123, 034 7784 246
Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie