Left Flag
Right Flag

Aktuality


Linda a Fionka hľadajú domov

09.08.2018 - Oznamy

Linda mamina šteniatok a Fionka šteniatko ešte stále hľadajú
domov. ostatné šteniatka už majú svoje domovy.
Viac informácií v prílohách.

Detský lekár MUDr. Salčík - dovolenka 9.8. - 26.8.2018

06.08.2018 - Oznamy

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že od
9.8. - 26.8.2018 čerpajú v ambulancii dovolenku .
Zastupuje detská ambulancia v Stupave:
Utorok, streda, štvrtok 7.00 -13.00 hod.

Detská lekárka MUDr.Jagelková - dovolenka 6.8. - 17.8.2018

06.08.2018 - Oznamy

Detská lekárka v Rohožníku MUDr. Jagelková
oznamuje, že v dňoch 6.8 - 17.8.2018 čerpá
dovolenku. zastupuje MUDr. Jenisová v Lábe a
Vysokej pri Morave.

Zubný lekár MUDr. Zvolenský - dovolenka od 1.8.- 17.8.2018

30.07.2018 - Oznamy

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje,
že v dňoch od 1.8. - 17.8. 2018 čerpá dovolenku.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

13.07.2018 - Oznamy

Viac informácii k voľbám do  orgánov samosprávy obcí v zložke :
(Počet poslancov, volebných obvodov ,voličov, vzory tlačív,informácie pre voliča,
kandidátov)
Základné informácie  > voľby

Súbory na stiahnutie

Slovenská pošta - pracovisko Pošta Pernek prijme doručovateľa

07.06.2018 - Oznamy

Slovenská pošta - pracovisko Pošta Pernek pri Malackách
prijme do pracovného pomeru poštového doručovateľa.
Termín nástupu : august 2018.
Viac informácií získate na tel.čísle 034 7784 151 u vedúcej
p. Kataríny Chválovej.

Súbory na stiahnutie

Zberné miesto pre odovzdávanie odpadu v Perneku

03.06.2018 - Oznamy

Každú stredu od 16:00 hod do 17:00 hod. v priestoroch areálu AGROPARTNER Vážení občania,

počnúc stredou, 13.júna 2018 obec Pernek spúšťa pre svojich obyvateľov novú službu. Občania budú môcť využívať zberné miesto, kde môžu odovzdať:
- drobný stavebný odpad
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (pokosenú trávu, burinu, drobné konáre, drevné piliny, ...)
- papier
- elektroodpad
- drobný kovový odpad (klince, skrutky, reťaze, pílové plátky, odrezky kovových profilov, ...)
- pneumatiky
 
Prevádzka zberného miesta bude v areáli AGROPARTNERu a prevádzková doba bude každú stredu od 16:00 hod do 17:00 hod. Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0,015€/kg. Odovzdanie ostatných odpadov je bezplatné.
 
 
Zároveň upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Žiadame občanov, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladali uvedené druhy odpadov: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol, ...), vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály - Tetrapak a pod.) 
V prípade, ak sa v danej zbernej nádobe bude nachádzať "nevhodný" odpad, nádoba bude nevyvezená a označená nálepkou s textom: "Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad, ...")
 
Všetky druhy odpadov, vrátane stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho (pokosená tráva, konáre) je taktiež zakázané ukladať na "ČIERNE SKLÁDKY