Left Flag
Right Flag

Aktuality


Predaj palivového dreva

Obrázok ku správe: Predaj palivového dreva
24.01.2020 - Oznamy

Pernecké pozemkové spoločenstvo PREDAJ  PALIVOVÉHO  DREVA   V  R.  2020
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS a obyvateľom Perneka, že náš obchodný partner - spoločnosť DREVIA s. r. o. - ponúka podielnikom PPS a obyvateľom Perneka na predaj palivové drevo z tohtoročnej ťažby v lokalite Heštún.
 
Ceny bukového palivového dreva od spoločnosti DREVIA s. r. o. sú nasledovné:
a) pre členov PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 50,40  €/m3 vrátane DPH;
b) pre obyvateľov Perneka, ktorí nie sú členmi PPS . . . .54,-  €/m3 vrátane DPH.
Uvedené ceny sa vzťahujú na predaj dreva na odvoznom mieste v celých dĺžkach kmeňov (max. 12 m).
 
Počet záujemcov, ani množstvo kupovaného palivového dreva nie sú predbežne obmedzené. S prihlasovaním záujemcov možno začať okamžite.
 
Záujemcovia dostanú bližšie informácie od povereného pracovníka spoločnosti DREVIA s. r. o. pána Peniaška na tel. č. 0903 914 009 alebo mail. adrese peniasko@drevia.sk.
Prihlasovať k odberu sa dá aj u predsedu PPS Ing. Vladislava Chaloupku na tel. č. 0915 248 022 alebo mail. adrese predseda@pernecke-ps.sk.
 

 
 
 

Stratený pes

Obrázok ku správe: Stratený pes
23.01.2020 - Oznamy

Súbory na stiahnutie

Mudr. Kubincová - oznam 24.1.2020

22.01.2020 - Oznamy

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová
oznamuje, že dňa 24.1.2020 ordinuje len do 10.00 hod.

Oznam - OcÚ 24.1.2020 zatvorený

21.01.2020 - Oznamy

Oznamujeme, že dňa 24.januára 2020 ( v piatok)
bude z dôvodu účasti starostu a pracovníčok OcÚ
na školení obecný úrad zatvorený.
V nevyhnutných prípadoch kontakt : 0917 677 010

Voľby do NR SR 2020 - kontakt vydanie hlasovacieho preukazu

09.01.2020 - Oznamy

email adresa  : žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  - voľby do NR SR
                            konané dňa 29.2.2020

evidencia@pernek.sk

Viac informácii v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Pozvánka na Fašiangovú hasičskú zábavu

Obrázok ku správe: Pozvánka na Fašiangovú hasičskú zábavu
19.12.2019 - Oznamy

Dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek Vás srdečne pozýva na fašiangovú hasičskú zábavu, ktorá sa bude konať 25.1.2020 o 19:00 v Kultúrnom dome v Perneku. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade Pernek počas úradných hodín alebo po 17. hodine u pokladníčky DHZ Pernek č. d. 91   
Tel. kontakt: 0905 332 054
 

Voľby do NR SR 2020 - kontakt delegovanie členov OVK

12.12.2019 - Oznamy

E- mail adresa obce Pernek pre elektronickú komunikáciu pre voľby do NR SR v roku 2020
evidencia@pernek.sk

Pre voľby do Národnej rady SR bude mať obec Pernek 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť bude v zasadačke OcÚ , Pernek 48.
Telefonický kontakt : 034/ 7784 123

e-mail kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK :
evidencia@pernek.sk

e-mail kontakt na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :
evidencia@pernek.sk


 

Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie predsedu NR SR

05.11.2019 - Oznamy

V prílohe :
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 4.11.2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky .

 

Súbory na stiahnutie

Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou

22.10.2019 - Oznamy

Informácia pre voličov, ktorý majú trvalý pobyt na území SR
a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR .
Žiadosti :
v listinnej forme : Pernek č.48, 900 53  Pernek
elektronicky email .: evidencia@pernek.sk
Žiadosti musia byť doručené  najneskôr 50 dní predo dńom konania volieb
(t.j.10.1.2020 )
Vzor žiadosti s informáciami v prílohe.

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie