Left Flag
Right Flag

Aktuality


Posedenie pri hudbe

Obrázok ku správe: Posedenie pri hudbe
06.06.2023 - Podujatia

Tešíme sa na susedské stretnutie, zaspievame si, dáme si dobre vínko, nejaký koláčik. Odvážnejší si môžu zatancovať.
11.júna 2023

Súbory na stiahnutie

MUDr. Kubincová - dovolenka 5.6.2023

02.06.2023 - Oznamy

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová
oznamuje, že dňa 5.júna 2023 (v pondelok) z dôvodu
čerpania dovolenky neordinuje.
Zastupuje MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

Zájazd BRuNO family park Brno - 12.7.2023

Obrázok ku správe: Zájazd BRuNO family park Brno - 12.7.2023
31.05.2023 - Oznamy

Obec Pernek Vás srdečne pozýva na autobusový zájazd
do detského zábavného parku BRuNO v Brne,
dňa 12.júla 2023 v čase od 10.00 - 14.00 hod.
Cena zájazdu na osobu 20,- €,
vstupné 305,- Kč dieťa
dospelý 158,- Kč  ( platí sa vopred)
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Vierky Jadrníčkovej,
prípadne na OcÚ Pernek  u D. Mičekovej.

Slovenská pošta, a. s. oznamuje,

Obrázok ku správe: Slovenská pošta, a. s. oznamuje,
26.05.2023 - Oznamy

že vzhľadom na frekvenciu, spôsob využívania poštových služieb a efektivitu pri ich poskytovaní od 1. júna 2023 pristúpi na Poste Pernek pri Malackách k zmene hodín pre verejnosť, a to takto:

Hodiny pre verejnosť po zmene od 1.6.2023:
 

- pondelok 08:00 - 11:00
- utorok 08:00 - 11:00
- streda 14:00 - 17:00
- štvrtok 08:00 - 11:00
- piatok 08:00 - 11:00
- sobota  zatvorené
- nedeľa zatvorené

 

OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

Obrázok ku správe: OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK
10.02.2023 - Oznamy

Vážení občania,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o aktuálnych opatreniach, ktoré prijala obec Pernek v súvislosti s energetickou krízou.

Enormné zvýšenie cien energií v posledných mesiacoch zasiahlo rozpočty domácností, firiem, ale rovnako aj mestá a obce na Slovensku. Ani obec Pernek nie je výnimkou.
Kým v roku 2022 sme napríklad len za elektrinu spotrebovanú na osvetlenie verejných priestorov zaplatili 5 215,47 eur, predpoklad na tento rok je až približne 15 tisíc eur. Tento nárast by bol ešte väčší, keby sme v ostatných rokoch neboli vymenili časť zastaraných lámp za úsporné LED svietidlá. Tie nám v porovnaní rokov 2019 a 2022 ušetrili takmer polovicu spotreby elektrickej energie. V súčasnej krízovej situácii nám to síce veľmi pomáha, ale pri aktuálnych cenách elektrickej energie to, žiaľ, nestačí. Z tohto dôvodu vedenie obce Pernek hľadalo spôsoby, ako znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia.
Na základe pozitívnych skúseností z iných obcí, ktorým sa podarilo znížiť spotrebu energie na pouličné osvetlenie, sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na riešení, ktoré minimálne zasiahne do bežného života obce a do pohodlia čo najmenšieho počtu obyvateľov.
Tým riešením je

vypínanie verejného osvetlenia

denne od 0:30 do 3:30 hod.

Výnimkou budú dni, v ktorých budú organizované podujatia s predpokladom zvýšeného pešieho pohybu osôb v obci v nočných hodinách. Opatrenie začneme uplatňovať

od pondelka 13. februára 2023.

Vedenie obce mrzí, že musí dočasne zasahovať do Vášho komfortu. Uvedené opatrenie je však nevyhnutné pre stabilitu obecného rozpočtu, nakoľko toto opatrenie by nám malo ušetriť približne 4 tisíc eur. Našou snahou je realizovať čo najviac naplánovaných obecných aktivít tak, aby nám energetická kríza zasahovala do života obce čo najmenej. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť počas tohto krízového obdobia.

Zároveň Vás prosíme o zvýšenú obozretnosť, opatrnosť a nosenie osvetľovacích alebo reflexných prvkov pri pohybe v obci v dobe vypnutého verejného osvetlenia.

Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že toto opatrenie nebude mať negatívny vplyv  na bezpečnosť v obci a prinesie našej obci očakávanú úsporu. Zároveň dúfame, že ceny energií sa v dohľadnom čase vrátia na úroveň, kedy budeme môcť toto dočasné opatrenie zrušiť.
 
Vaša obec 

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

10.01.2023 - Oznamy

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
                                                                               
Vyzýva
 
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta, Pernek, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Obecná kronika v elektronickej forme

24.10.2022 - Oznamy

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky.
V prípade zájmu ju nájdete v časti História.
Alebo môžete použiť tento link:

http://www.pernek.sk/obecna-kronika/


 

Aplikácia PERNEK

24.10.2022 - Obec


 
Vážení občania,
na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, keďže sa jedná o rýchlo a jednoducho dostupný zdroj informácií.
 

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.