Left Flag
Right Flag

Obecné zastupiteľstvo

Ing.  Martin Ledník 
Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské
Mail: martin.lednik@pernek.sk

Stanislav Valko
Ukončené vzdelanie: Základné

Oľga Čerňanská,
Ukončené vzdelanie: Učňovské
Mail: olga.cernanska@pernek.sk

Ing.  Vratko Piruš
Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské
Mail: vratko.pirus@pernek.sk 

Stanislav Šimuna
Ukončené vzdelanie: Stredoškolské s maturitou
Mail:  stanislav.simuna@pernek.sk 

Ing. Zoltán Bohuš
Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské
Mail: zoltan.bohus@pernek.sk 

Anton Gecler
Ukončené vzdelanie: Stredoškolské s maturitou
 


Volebné obvody
_______________________________________________________

Obvod č.1    Stanislav Valko
Obvod č. 2   Stanislav Šimuna
Obvod č. 3   Ing. Vratko Piruš
Obvod č. 4   Ing. Martin Ledník
Obvod č. 5    Oľga Čerňanská
Obvod č. 6    Anton Gecler
Obvod č. 7    Ing. Zoltán Bohuš
 
  Súpisné číslo (číslo domu)
Obvod č. 1  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  383
  25
  25
  26
  27
  28
  28
  32
  33
  34
  35
  36
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  44
  46
  331
  333
  334
  335
  336
  337
Obvod č. 2  
  51
  53
  54
  55
  56
  57
  62
  459
  63
  64
  65
  390
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  81
  82
  85
  86
  88
  89
  90
  388
  91
  92
  94
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  109
  110
Obvod č. 3  
  114
  115
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  152
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  144
  371
  372
  146
  147
  149
  150
  151
  153
  154
  376
  375
  392
  393
  451
  453
  454
  455
  456
  458
  460
Obvod č. 4  
  155
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  352
  353
  169
  354
  356
  359
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  351
  178
  370
  363
  362
  358
  367
  368
  179
  154
  180
  183
  184
  185
  186
  187
  369
  189
  190
  191
  192
Obvod č. 5  
  193
  196
  197
  197
  197
  197
  197
  198
  199
  200
  201
  203
  204
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  429
  219
  220
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  233
  234
  238
  239
  240
  241
  246
  247
  249
Obvod č. 6  
  251
  252
  252
  253
  254
  381
  255
  257
  258
  279
  280
  281
  282
  284
  286
  288
  289
  291
  292
  294
  295
  297
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  430
  322
  322
  322
  322
  322
  322
  323
  324
  326
  328
Obvod č. 7  
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  267
  268
  269
  269
  269
  435
  270
  270
  270
  270
  271
  273
  274
  275
  277
  278
  400
  387
  401
  402
  403
  408
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  444
  445
  446
  447
  443
  448
  449
  346
  350
  349
  338
  340
  342
  344