Left Flag
Right Flag

Oprava strechy nad ŠKD (budova ZŠ pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek


Obec Pernek, zastúpená starostom obce, Ing Martinom Ledníkom Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou „Oprava strechy nad ŠKD (budova ZŠ pre 1. – 4. ročník s MŠ Pernek).“ Cenové ponuky v zmysle zadania (viď príloha) je potrebné zaslať na mailovú adresu starosta@pernek.sk do stredy 13.4.2022 do 10:00 hod.
Poznámky:
  1. V zadaní je potrebné vyplniť žlto vyfarbené bunky
  2. Obhliadku predmetu zákazky je možné uskutočniť po predchádzajúcej dohode so starostom obce Ing. Martinom Ledníkom
  3. Práce je potrebné zrealizovať v termíne do 15.5.2022
  4. Účtované budú len skutočne vykonané práce a dodaný materiál po predchádzajúcom odsúhlasení a prebraní diela objednávateľom
 
 
                                     Ing. Martin Ledník
                                               Starosta
 
erb menší
 
Pernek 48
900 53 Pernek
 
Telefón:  034  7784 246
Mobil:      0917 677 010
 

Súbory na stiahnutie