Left Flag
Right Flag

Dôležité telefónne čísla


 Hasiči     150  
 Pohotovosť    155  112
 Polícia  158  
 Elektrikári-poruchy   0850 111 555   
 Obecný úrad Pernek  034/7784246  
 Pošta  034/7784151  
 Základná škola Pernek  034/7784121  
 Detský lekár Kuchyňa  034/7785203  034/6588066
 Všeobecný lekár Kuchyňa  034/7785201  
 Zubný lekár Kuchyňa  034/7785203  
 Lekáreň Sv. Anny Kuchyňa  034/7785203  
 Neštát. očná abmulancia Lozorno  02/65458684 až 02/65458686
 Pohrebníctvo Eckert Vladimír  0905/522663  
 
                   
Obvodný úrad Malacky
Záhorácka 2942/116
901 26 Malacky
Tel.: 034/772 21 01, 772 57 33 - spojovateľka
Fax: 034/772 38 54

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Záhorácka 2942/116
901 26 Malacky 
Tel.: 034/ 7743 056
Fax: 034/7723 854

Obvodný úrad životného prostredia 
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Tel.: 034/ 772 38 41
Fax: 034/772 57 13
e-mail: info@ma.ouyp.sk 

Obvodný pozemkový úrad 
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Tel.: 034/77220 42
Fax: 034/77220 42

Obvodný lesný úrad
Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky
Telefón: 034/77256 77 

Katastrálny úrad v Bratislave - Správa katastra Malacky
Záhorácka 1942/116
901 01 Malacky
Tel.: 034/79 71 202 (sekretariát)

Okresný súd Bratislava IV, pracovisko Malacky
Mierové námestie 10
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 22 41, 772 21 29

Daňový úrad
Záhorácka 5249/17
901 01 Malacky
tel.: 034 / 7979 111 až 114  - spojovateľka
tel.: 034 / 7979 121 - služby pre verejnosť
tel.: 034 / 7979 101 - sekretariát
tel.: 034 / 7979 102 – riaditeľ  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách
Záhorácka 2942/60A
tel.: 034 / 772  21 01, 034 / 79 71 111 - ústredňa
tel.: 034 / 772  57 44 – informácie  

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku,
vysunuté pracovisko Malacky
Zámocká 5
901 01 Malacky      

Oddelenie správnych služieb: 
občianske preukazy Tel.: 096151 3413 
evidencia zbraní Tel.: 096151 3411       

Oddelenie cudzineckej polície a pasovej služby: 
pasy, ohlasovanie pobytov cudzincov 
Tel.: 096151 3265       

Obvodné oddelenie PZ Malacky:
24-hodinová pohotovosť 
ohlasovanie trestných činov, priestupkov, 
domáceho násilia 
Tel.: 096151 3705
o Oddelenie vyšetrovania podávanie trestných oznámení 
          Tel.: 096151 3600
o Oddelenie kriminálnej polície 
          Tel.: 096151 3300
o Okresný dopravný inšpektorát Malacky 
          vodičské preukazy Tel.: 096151 3540 
          evidencia áut Tel.: 096151 3550 
          priestupky Tel.: 096151 3535