Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Pernek 09.12.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti VO Záhorie - december 2022 01.12.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Plán výcviku VVP Turecký Vrch -december 2022 01.12.2022 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Rozpočet obce Pernek na roky 2023 - 2026 28.11.2022 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 8 / 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5 / 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v 28.11.2022 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7 / 2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Pernek 28.11.2022 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek „Trhový poriadok“ účinný od 01.01.2010 25.11.2022 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 5/2022, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 7/2021 25.11.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Výzva na uplatnenie námietok 23.06.2022 Prevod majektu
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN