Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
NÁVRH - Rozpočet obce na rok 2022 - podľa kategórií v oblasti výdavkov 25.11.2021 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 25.11.2021 Verejné vyhlášky, VZN
NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 25.11.2021 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. č. 6/2021, Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Pernek 24.11.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN