Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Dôvodová správa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 17.02.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Pernek ako prípad hodný osobitného zreteľa 14.02.2020 Prevod majektu
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 13.02.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek + dôvodová správa 11.02.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Výzva na predkladanie cenových ponúk - chodník 11.02.2020 Verejné obstarávanie
Plán činnosti na 2/2020 VO Záhorie 01.02.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Plán Výcviku VVP Kuchyňa na 2/2020 01.02.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN

Súbory na stiahnutie