Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2 / 2022 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra 03.05.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN