Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ Pernek 06.05.2021 Obecné zastupiteľstvo
Plán činnosti VO Záhorie máj 2021 01.05.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Kuchyňa - máj 2021 01.05.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Oznámenie o uložení zásielky - Antonín Baláž 22.04.2021 Oznam o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Jozefína Balážová 22.04.2021 Oznam o uložení zásielky
Zámer prenájmu 22.04.2021 Verejné obstarávanie
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy pre 1. - 4. ročník s materskou školou Pernek 13.04.2021 Verejné obstarávanie
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN