Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Návrh rozpočtu obce Pernek na rok 2020 15.11.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Návrh VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pernek 15.11.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Návrh VZN č.3/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Pernek 15.11.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN

Súbory na stiahnutie