Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorého prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný 18.01.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Kuchyňa február 2021 13.01.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Kuchyňa január 2021 01.01.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN