Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
N Á V R H Rozpočet obce na rok 2021 20.11.2020 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 11 / 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 20.11.2020 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 10 / 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 20.11.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN