Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Plán činnosti VO Záhorie - august 2022 01.08.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok (register, číslo): KN – C, parc. č. 214/5 25.07.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Zámer o prenájme nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemok (register, číslo): KN – E, parc. č. 214 25.07.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Výzva na uplatnenie námietok 23.06.2022 Prevod majektu
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN