Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Obrázok k správe: Predaj palivového dreva

Predaj palivového dreva

Oznamy24.01.2020

Pernecké pozemkové spoločenstvoZobrazit viac


Mudr. Kubincová - oznam 24.1.2020

Oznamy22.01.2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová oznamuje, že dňa 24.1.2020 ordinuje len do 10.00 hod.Zobrazit viac


Oznam - OcÚ 24.1.2020 zatvorený

Oznamy21.01.2020

Oznamujeme, že dňa 24.januára 2020 ( v piatok) bude z dôvodu účasti starostu a pracovníčok OcÚ na školení obecný úrad zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontakt : 0917 677 010Zobrazit viac


Obrázok k správe: Detský karneval

Detský karneval

Podujatia21.01.2020

Kedy? 8. februára 2020.Zobrazit viac


Pernecký spravodaj 2020

Oznamy17.01.2020

Prajeme príjemné čítanieZobrazit viac


Obrázok k správe: Pozvánka na Fašiangovú hasičskú zábavu

Pozvánka na Fašiangovú hasičskú zábavu

Oznamy19.12.2019

Dobrovoľný hasičský zbor obce Pernek Vás srdečne pozýva na fašiangovú hasičskú zábavu, ktorá sa bude konať 25.1.2020 o 19:00 v Kultúrnom dome v Perneku.Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - informácia pre voliča

Oznamy05.11.2019

V prílohe : Informácia pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,konané 29.2.2020.Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie predsedu NR SR

Oznamy05.11.2019

V prílohe : Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky .  Zobrazit viac


Obrázok k správe: Stratený pes

Stratený pes

Oznamy23.01.2020

Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - kontakt vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamy09.01.2020

email adresa  : žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  - voľby do NR SR                             konané dňa 29.2.2020 evidencia@pernek.sk Viac informácii v prílohe.Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - kontakt delegovanie členov OVK

Oznamy12.12.2019

E- mail adresa obce Pernek pre elektronickú komunikáciu pre voľby do NR SR v roku 2020 evidencia@pernek.sk Pre voľby do Národnej rady SR bude mať obec Pernek 1 volebný okrsok. Volebná miestnosť bude v zasadačke OcÚ , Pernek 48. Telefonický kontakt : 034/ 7784 123 e-mail kontakt na doruče...Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou

Oznamy22.10.2019

Informácia pre voličov, ktorý majú trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR . Žiadosti : v listinnej forme : Pernek č.48, 900 53  Pernek elektronicky email .: evidencia@pernek.sk Žiadosti musia byť doručené  najneskôr 50 dní predo dńom konania volieb (t.j.10.1.2...Zobrazit viac


Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

Oznamy09.08.2019

UPOZORNENIE. V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom. V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená pokuta.Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac