Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Pošta Pernek - oznam 19.8.-28.8.2019 zmena

Oznamy16.08.2019

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že v dňoch od 19.8.2019 - 28.8.2019 z prevádzkových dôvodov bude pošta Pernek poskytovať služby nasledovne : Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok 11.30  - 12.20,  13.30. - 14.30 hod. Streda : 11.30 - 12.30,  13.30. - 17.00 hod. Oznámenie v prílohe.Zobrazit viac


Ponuka Púť do Medžugorja 24.9.2019 - 29.9.2019

Oznamy02.08.2019

NOVATRAVEL s,r,o, Rohožník Vám ponúka zájazd Púť do Medžugorja v dňoch 24.9 - 29.9.2019. Viac informácií v prílohe.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ponuka Wellnes Veľký Meder - 5.9.2019

Ponuka Wellnes Veľký Meder - 5.9.2019

Oznamy31.07.2019

Oznamujeme Vám, že dňa 5.9.2019 (štvrtok)  organizujeme zájazd na jednodňový Wellnes do Veľkého Medera s odchodom autobusu o 7.00 hod. od OcÚ. Cena za autobus a vstup je 18,- €, dôchodcovia 13,- €. Prihlásiť sa môžete do 28.8.2019 na obecnom úrade osobne alebo telefonicky 034 7784 123, prípa...Zobrazit viac


Odpis plynomerov od 1.8. - 28.8.2019

Oznamy31.07.2019

Oznamujeme občanom, že od 1.8.2019  - 28.8.2019 bude poverený pracovník vykonávať odpis plynomerov. Prosia o ich sprístupnenie.Zobrazit viac


Pripomienky k cestovným poriadkom 2019/2020

Oznamy22.07.2019

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre odbobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným CP nejaké požiadavky, resp....Zobrazit viac


Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

Oznamy09.08.2019

UPOZORNENIE. V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom. V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená pokuta.Zobrazit viac


ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

Oznamy12.06.2019

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky od 12.6.2019 do odvolania. Viac informácií v prílohe.Zobrazit viac


Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

Oznamy28.02.2019

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019 účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€ za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ). Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zv...Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac


Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

Oznamy30.08.2018

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnak...Zobrazit viac