Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Oznam Min.obrany SR - dočasný zákaz vstupu VO Záhorie

Oznamy21.10.2020

Oznam Ministerstva obrany SR   Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch..., ktoré...Zobrazit viac


Farský úrad Pernek - oznam

Oznamy14.10.2020

Farský úrad Pernek oznamuje, že sväté omše od 15.októbra (od štvrtka) až do odvolania nebudú.Zobrazit viac


Urgentné zdravotné prípady od januára 2021 - informácie

Oznamy28.09.2020

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22. hod.- 6.00 hod. smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. V prílohe informácie sú ...Zobrazit viac


Pošta Pernek - oznam prevádzka - 23.10.2020

Oznamy21.10.2020

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa 23.10.2020 (piatok) bude pošta otvorená v čase od 8.00 - 12.30 hod.Zobrazit viac
Mudr. Zvolenský - zmena ordinačných hodín do odvolania

Oznamy08.10.2020

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje zmenu ordinačných hodín až do odvolania : Pondelok   7.30  - 11.30 hod. Streda        7.30. - 11.00 hod. Štvrtok       7.30. - 11.30. hod.Zobrazit viac


Oznam - dobrovoľný požiarny zbor Pernek

Oznamy07.10.2020

Relácia: Zimné vykurovacie obdobie Vážený občania. S príchodom chladnejších dní, začíname v našich domácnostiach pripravovať' na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť', mali by sme začať' tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť- nám ako majiteľo...Zobrazit viac


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 15.10.2020

Oznamy01.10.2020

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia: (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.) RÚŠKA Rúška ...Zobrazit viac
Výzva - úhrada DzN 2020

Oznamy10.08.2020

VÝZVA Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Je možná platba v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodom na účet. Doručenie rozhodnutia iným spôsobom ako osobné prevzatie  na OcÚ nahláste na tel. čísle :                ...Zobrazit viac


Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac