Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Západoslovenská distr.a.s. - odpočet stavu elektomerov

Oznamy20.05.2024

Západoslovenská distribučná a.s. - odpočet stavu elektormerov Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 24.mája 2024 ( v piatok) sa bude vykonávať odpočet stavu elektromerov v obci Pernek. Stav elektromera nie je možné vyvesiť a ani nahlásiť odpočtárovi, odpočtár musí ísť o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: OZ Pernecké ONÉ- otvorenie turistickej sezóny 25.5.2024

OZ Pernecké ONÉ- otvorenie turistickej sezóny 25.5.2024

Oznamy15.05.2024

OZ Pernecké ONÉ - otvorenie turistickej sezóny 25.5.2024 od 8.30 - 15.00 hod. 3. ročník otvorenia jarnej turistickej sezóny 2024 v Perneku  a Komentovaný prechod  Náučným cykloturistickým chodníkom okolím Perneka. Viac informácii na webovej stránke PERNECKEONE.SK    Zobrazit viac


Kurz pečenia

Podujatia14.05.2024

Neviete ako sa pripravuje ťahaná štrúdľa? Naučíme vás.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké historické predmety

Pernecké historické predmety

Podujatia07.05.2024

Ak vo svojich príbytkoch uchovávate akékoľvek historické predmety, obrazy, knihy, fotografie, nástroje, náradie, výrobky, keramiku a podobne, úctivo vás prosíme o ich požičanie na dobu od 8.7. do 21.7.2024.
Zobrazit viac


Obrázok k správe: PERNEK OSLÁVI SVOJE 630. VÝROČIE

Obrázok k správe: Futbalové tréningy na ihrisku - každý piatok od 18.00 hod.

Obrázok k správe: Zápis do MŠ Pernek

Obrázok k správe: Zvoz papiera - 15.mája 2024

Zvoz papiera - 15.mája 2024

Oznamy13.05.2024

ZVOZ PAPIERA Zvoz papiera v obci Pernek bude v stredu 15.05.2024. PAPIER a KARTÓNY môžete vyložiť ráno do 8:30 pred domácnosti. Všetko musí byť pevne zviazané a bez nečistôt. Zvoz papiera je prioritne určený pre občanov, ktorí nemajú možnosť jeho odvozu na zberný dvor vlastnými prostriedka...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Zápis do1. ročníka Základnej školy Pernek

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od roku 2024

Oznamy05.10.2022

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva o podmienkach  samozberu palivového dreva pre rok 2024 Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac