Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

BVS - odpis vodomerov dňa 25.7.2019

Oznamy22.07.2019

Bratislavská vodárenska spoločnosť oznamuje občanom, že od 25.7.2019 bude poverený pracovník vykonávať odpočet vodomerov. Prosíme o ich sprístupnenie.Zobrazit viac


Pripomienky k cestovným poriadkom 2019/2020

Oznamy22.07.2019

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre odbobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12.2019 si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným CP nejaké požiadavky, resp....Zobrazit viac


MUDr. Kubincová - oznam dovolenka 22.7. - 26.7.2019

Oznamy17.07.2019

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová oznamuje, že v dňoch od 22.7. - 26.7.2019 neordinuje, čerpá dovolenku. zastupuje MUDr. Vrablicová v Rohožníku.Zobrazit viac


Detská lekárka MUDr.Jagelková - dovolenka 22.7 - 29.7.2019

Oznamy17.07.2019

Detská lekárka v Rohožníku MUDr. Jagelková oznamuje, že v dňoch od 22.7. - 29.7.2019 neordinuje, čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave.Zobrazit viac


Západoslovenská distr. a.s. - prerušenie distribúcie Pod Babou 30.7.2019

Oznamy15.07.2019

Západoslovenská distribučná a.s .oznamuje prerušenie dodávky elektriny dňa 30.7.2019 v lokalite Pod Babou v čase od 8.00 - 15.00 hod. Úplný výpis čísel  s prerušenou dodávkou elektriny v prílohe.Zobrazit viac


Poľovné združenie Podhorák časť Pernek - pozvánka 20.7.2019

Oznamy15.07.2019

Poľovné združenie Podhorák, časť Pernek Vás srdečne pozýva na Posedenie pri guláši v  "Sádku " v sobotu 20. júla 2019 . Začiatok akcie cca o 15.00 hod. Občerstvenie  : guláš z diviny                             pečené rebierka z diviny                             cigánska pečienka (bravčová,...Zobrazit viac


ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

Oznamy12.06.2019

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky od 12.6.2019 do odvolania. Viac informácií v prílohe.Zobrazit viac


Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

Oznamy28.02.2019

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019 účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€ za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ). Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zv...Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac


Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

Oznamy30.08.2018

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnak...Zobrazit viac