Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce


Testovanie COVID - MOM od 9.4.2021 v obci Jablonové

Oznamy08.04.2021

Oznam : MOM – Jablonové   Mobilné odberové miesto na Antigénové testovanie Mobilné miesto je v obci Jablonove č.194 parkovisko za Fitkom Jablonove. Testujeme všetkých záujemcov bez objednávania.   Prevádzková doba MOM Jablonové  - od 09.04.2021 každý piatok od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v...Zobrazit viac


Testovanie COVID - najbližšie v okolí

Oznamy23.03.2021

Oznamujeme občanom, že v obci Zohor bude od pondelka 1. marca 2021 zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami Testovať sa bude od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka bude od 14,00 do...Zobrazit viac


Sčítanie obyvateľov - samosčítanie aktuálne

Oznamy29.03.2021

Prebiehajúce sčítanie obyvateľov bude dôležitým podkladom, podľa ktorého štát prerozdeľuje obciam a krajom prostriedky, ktorými financujú chod škôlky, školy či obce ako takej. Nie je to ideálny spôsob, ale je reálne používaný, a tak skúste prosím venovať tejto veci pár minút. Sčítajt...Zobrazit viac


Zubný lekár MUDr. Zvolenský - zmena ordinačných hodín

Oznamy09.03.2021

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje, že až do odvolania bude ordinovať nasledovne : Pondelok   7.30    - 11.30 hod. Streda   - neordinuje Štvrtok      7.30   -   11.30 hod.Zobrazit viac


Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

Oznamy04.03.2021

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou distribučnou a.s. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Oznam  OcÚ - plomby na rok 2021

Oznam OcÚ - plomby na rok 2021

Oznamy03.02.2021

OZNAM. Pripomíname občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020 treba mať na najbližší vývoz (15.2.2021) smetné nádoby už označené plombami na rok 2021. 120 L - bledomodrá, 240 L - zelená, 1100 L - červená. Tieto si prevezmete po zaplatení poplatku za komunálny ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Obecný úrad v režime nestránkových dní

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Oznamy05.01.2021

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní. Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu. Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom dohovore vopred, nie od dverí kancelárie. 034 7784 123, 034 7784 2...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac