Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Obrázok k správe: Pozvánka - Obecné slávnosti Rohožník 12. -14.8.2022

Obrázok k správe: Cestovateľský večer v Drevenici

Cestovateľský večer v Drevenici

Podujatia06.08.2022

12.8.2022, o 20.30 h.Zobrazit viac


Oznam - odpočet plynu od 2.8. - 24.8.2022

Oznamy02.08.2022

Oznam Oznamujeme, že v dňoch od 2.8.2022 - 24.8.2022 bude poverený pracovník odpisovať stav plynomerov. V prípade nedostupnosti, prosia o ich sprístupnenie. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky územného plánu

Oznamy18.07.2022

V zmysle Uznesenia OZ č. 32/2022, schváleného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 27.06.2022, môžu občania do 31.08.2022 navrhovať obci Pernek ďalšie body, ktoré by podľa ich názoru mali byť súčasťou pripravovanej zmeny Územného plánu obce Pernek.Zobrazit viac


ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Oznamy29.06.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o p...Zobrazit viacObrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac