Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Sezónny vláčik Záhoračík - zaháji jazdu od 4.7.2020

Oznamy03.07.2020

Sezónny vláčik Záhoráčik zaháji jazdu od 4.7. 2020 - 15.9.2020. Predbežný cestovný poriadok v prílohe. Cestovné poriadky pre konkrétne stanice budú doplnené ihneď po ich vydaní. Zobrazit viacUpozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viacUsmernenie PZ SR - opatrenia COVID- 19

Oznamy25.06.2020

V prílohe  - usmernenie týkajúce sa prijatia opatrení na zabránenie a predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.Zobrazit viac


Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám CP 2020/2021

Oznamy22.06.2020

SLOVAK LINES - vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2020/2021 V súvislosti s prípravou CP prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám CP pre obdobie platnosti 2020/2021. oznamujeme možnosť zaslania požiadaviek a pripomienok Vašich občanov k súčastne pl...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Habánske múzeum - informácia

Habánske múzeum - informácia

Oznamy05.06.2020

Habánske múzeum je otvorené každú sobotu od 6.júna do 24.októbra 2020, od 10:00 do 18:00 hod.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Zmena úradných hodín obecného úradu Pernek

Zmena úradných hodín obecného úradu Pernek

Oznamy16.04.2020

Oznamujeme občanom , že od 8.6.2020 bude OcÚ otvorený podľa riadnych úradných hodín. Správa daní a poplatkov oznamuje, že občania si môžu prevziať výmery na zaplatenie DzN a zaplatiť priamo v pokladni OcÚ , prípadne prevodom na účet. Občania , ktorí si nemôžu vyzdvihnúť platobné výmery môžu p...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Nemocnica Malacky oznamuje o zriadení odberového pracoviska

Obrázok k správe: ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Oznamy14.04.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách Zobrazit viac


Obrázok k správe: Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej situácie  na Slovensku v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti šíreniu vírusu COVID -19

Obrázok k správe: KORONAVÍRUS -COVID-19 - súhrn informácii

Obrázok k správe: Mudr. Kubincová - oznam

Mudr. Kubincová - oznam

Oznamy13.03.2020

Zmena ordinačného miestaZobrazit viac


Obrázok k správe: Opatrenia v súvislosti s COVID-19 na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Malackách

Obrázok k správe: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Oznamy10.03.2020

Informuje o opatreniach v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu (COVID-19)Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ako postupovať pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus

Ako postupovať pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus

Oznamy10.03.2020

Ako postupovať pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac