Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Dotácia na projekt OBNOVA SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA V BUDOVE TJ

Oznamy18.11.2019

V rámci dotačnej schémy ÚZEMNÉ DOTÁCIE BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA obec Pernek získala dotáciu vo výške 2 409,00 € na projekt OBNOVA SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA V BUDOVE TJ. Celkové náklady na tento projekt  boli 2 577,20 €, čiže spolufinancovanie obce činilo 168,20 €. Podarilo sa  zrekonštruovať p...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pozvánka na Vianočnú besiedku

Pošta Pernek - oznam prevádzka 19.11. a 21.11.2019

Oznamy18.11.2019

Oznam prevádzka Pošty Pernek : Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa 19.11.2019 ( v utorok) bude pošta otvorená v čase od 8.00 - 12.30 hod. Dňa 21.11.2019 ( vo štvrtok) bude pošta zatvorená.Zobrazit viac


Fotografický návrat na hodovú zábavu

Podujatia13.11.2019

Takto sme sa baviliZobrazit viac


Fotografický návrat na posedenie dôchodcov

Podujatia13.11.2019

Pozrite si zopár fotografiíZobrazit viac


Obrázok k správe: Revitalizácia priestoru pri dome smútku

Revitalizácia priestoru pri dome smútku

Oznamy05.11.2019

Revitalizácia priestoru pri dome smútku Tento projekt bol spolufinancovaný z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 Obec Pernek sa tento rok zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA. Na ...Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - informácia pre voliča

Oznamy05.11.2019

V prílohe : Informácia pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,konané 29.2.2020.Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie predsedu NR SR

Oznamy05.11.2019

V prílohe : Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky .  Zobrazit viac


Obrázok k správe: Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru

Oznamy30.10.2019

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru V priestore záhrady bývalej Drevenice   Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP   Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa tento rok podarilo revitalizovať záhradu bývalej Drevenice a vybudovať tu Fit-park a osadiť mobiliár (...Zobrazit viac


Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou

Oznamy22.10.2019

Informácia pre voličov, ktorý majú trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR . Žiadosti : v listinnej forme : Pernek č.48, 900 53  Pernek elektronicky email .: evidencia@pernek.sk Žiadosti musia byť doručené  najneskôr 50 dní predo dńom konania volieb (t.j.10.1.2...Zobrazit viac


Oznam OcÚ- výzva zaplatenie DzN a poplatkov.

Oznamy26.09.2019

Obec Pernek, správca daní a poplatkov vyzýva daňovníkov, ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad ,aby tak urobili do konca októbra 2019.Zobrazit viac


Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

Oznamy09.08.2019

UPOZORNENIE. V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom. V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená pokuta.Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac