Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Obrázok k správe: Pozvánka na riadne zasadnutie OZ Pernek

Mudr. Kubincová - oznam dovolenka 27.6. - 4.7.2019

Oznamy19.06.2019

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Kubincová oznamuje, že v dňoch od 27.6.2019 - 4.7.2019 čerpá dovolenku . Zastupuje : MUDr. Vrablicová v Rohožníku a                       MUDr. Hudecová v Plaveckom MikulášiZobrazit viac


Detská lekárka MUDr.Jagelková - oznam 24.6 -28.6.2019

Oznamy19.06.2019

Detská lekárka MUDr. Jagelková oznamuje, že v dňoch od 24.6.2019 - 28.6.2019 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave.Zobrazit viac


Západoslovenská distribučná a.s. - odpočet stavu elektriny

Oznamy18.06.2019

Západoslovenská distribučná a.s.oznamuje občanom, že v dňoch od 24.6. - 27.6.2019 sa bude robiť odpočet stavu elektriny. V prípade neprítomnosti zanechajte stav na viditeľnom mieste.  Zobrazit viac


Oznam - OcÚ 20.6.2019 zatvorený.

Oznamy17.06.2019

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky bude dňa 20.6.2019 ( štvrtok ) obecný úrad zatvorený. V nevyhnutných prípadoch tel.kontakt 0917 677 010Zobrazit viac


Rozpis vývoz plastov 2. polrok 2019

Oznamy17.06.2019

Rozpis vývozu plastov, tiedeného odpadu na 2.polrok 2019 18.7. 2018 -  štrvtok 15.8.2019 -   štvrtok 12.9.2019 -   štvrtok 10.10.2019 - štvrtok 11.11.2019 -  pondelok  5.12.2019 -  štvrtok V prílohe celý rozpis na II. polrok 2019, bude doručený do domácností. Zobrazit viac


Slovenská pošta a.s. - Pošta Pernek

Oznamy14.06.2019

Pošta Pernek prijme doručovateľa na sobotné doručovanie tlače od júla 2019. Viac informácií v prílohe a u vedúcej p. Chválovej tel.č.034/7784151Zobrazit viac


ORHaZZ Malacky- Vyhlásenie čas zvýšeného nebezpečenstva

Oznamy12.06.2019

ORHaZZ Malacky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom celku okresu Malacky od 12.6.2019 do odvolania. Viac informácií v prílohe.Zobrazit viac


Detský lekár MUDR. Salčík - oznam 11.6.2019 - 20.6.2019-dovolenka

Oznamy11.06.2019

Detský lekár UDr. salčík ozna,uje, že v dňoch 11.6. - 20.6.2019 čerpá dpvolenku. Zastupuje Pediatrická ambulancia Stupava - MUDr. Kamil Száz . Ordinačné hodiny zastupovania: P: 8:00 hod. - 12:30 hod. U: 8:00 hod. - 10:30 hod. S: 8:00 hod. - 10:30 hod. Š: 12:00 hod. - 14:30 hod.  Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- výročné zhromaždenie

Oznamy27.05.2019

Vážení vlastníci spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek - výbor PPS Vás pozýva na zasadnutie riadneho výročného zhromaždenia : 1.) 23.6.2019 o 14.00 hod. v KD Pernek 2.) 26.6.2019 o 10.00 hod. v sídle PPS - obecný úrad Viac informácii v prílohe, alebo na stránke PPS www.pernecke-ps.sk v se...Zobrazit viac


Obrázok k správe: OcÚ  - oznam:  Jednodňový zájazd Veľký Meder

OcÚ - oznam: Jednodňový zájazd Veľký Meder

Oznamy25.05.2019

Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v úradných hodinách alebo telefonicky na tel. čísle 034 7784 123 do 25.6.2019.  Zobrazit viac


TJ Slovan Pernek - futbalový krúžok pre deti od 6 - 14 rokov

Oznamy24.04.2019

TJ Slovan Pernek pozýva deti do futbalového krúžku na ihrisko v Perneku. Pripravené pre Vás budú pomôcky pre rozvoj základných futbalových zručností a skúsený tréner. Krúžok je vhodný pre všetky deti od 6 do 14 rokov vrátane dievčat. Dátum a čas konania : NE 5.5.2019   o 17: 00 ST 8.5.2019 ...Zobrazit viac


Oznam - zberné miesto otvorené aj soboty 13.00 - 15.00 hod.

Oznamy10.04.2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v záujme zlepšenia nakladania s odpadmi OcÚ Pernek pristúpil k  rozšíreniu prevádzkových hodín zberného miesta v areáli PD. Okrem stredy od 16.00 - 17.00 hod. je zberné miesto otvorené aj v soboty od 13 - 15.00 hod. Môžte tu odovzdať : drobný stavebný odpad, ...Zobrazit viac


Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

Oznamy28.02.2019

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019 účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€ za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ). Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zv...Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac


Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

Oznamy30.08.2018

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnak...Zobrazit viac