Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Detská ambulancia MUDr. Jagelková dovolenka 16.9.-18.9.2020

Oznamy14.09.2020

Detská lekárka v Rohožníku MUDr. Jagelková oznamuje, že v dňoch od 16.9. - 18.9.2020 čerpá dovolenku. Zastupuje MUDr. Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave.Zobrazit viac


Dotazník - Odvedenie, čistenie a likvidácia odpadových a splaškových vôd v obci Pernek

Oznamy11.09.2020

Vážení spoluobčania, spoločne s vedením obce Vás chceme požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať aktuálnu situáciu v našej obci: Dotazníkom chceme spoločne s vedením obce zmapovať situáciu, ako občania obce odvádzajú, čistia a likvidujú splaškové a odpadové vody. ...Zobrazit viac


Výzva - úhrada DzN 2020

Oznamy10.08.2020

VÝZVA Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Je možná platba v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodom na účet. Doručenie rozhodnutia iným spôsobom ako osobné prevzatie  na OcÚ nahláste na tel. čísle :                ...Zobrazit viac


Sezónny vláčik Záhoračík - zaháji jazdu od 4.7.2020

Oznamy03.07.2020

Sezónny vláčik Záhoráčik zaháji jazdu od 4.7. 2020 - 15.9.2020. Predbežný cestovný poriadok v prílohe. Cestovné poriadky pre konkrétne stanice budú doplnené ihneď po ich vydaní. Zobrazit viac


Mudr. Zvolenský - oznam dovolenka 14.9.2020

Oznamy10.09.2020

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje, že dňa 14.9.2020 (v pondelok) z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje.Zobrazit viac


Detská ambulancia MUDr. Salčík - dovolenka 31.8. - 15.9.2020

Oznamy27.08.2020

  Detská ambulancia MUDr. Martina Salčíka bude čerpať dovolenku v termíne: 31.8.2020 - 15.9.2020. Zastupovať bude detská  ambulancia v Stupave MUDr. Kamil Szász v čase 12:00-14:00 výhradne po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č.  0915456990 alebo mailovom dohovore na :  info@mojaped...Zobrazit viac


Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Usmernenie PZ SR - opatrenia COVID- 19

Oznamy25.06.2020

V prílohe  - usmernenie týkajúce sa prijatia opatrení na zabránenie a predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac