Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Čipovanie nádob na komunálny odpad - 28.11.2020

Oznamy23.11.2020

Vážení občania, oznamujeme vám, že čipovanie nádob na komunálny odpad sa uskutoční v sobotu 28.11.2020. Nádoby je potrebné vyložiť pred domácnosti buď v piatok pred čipovaním (t. j. 27.11.2020) alebo v deň čipovania, t. j. v sobotu 28.11.2020 najneskôr do 7:00 hod. Prosime vás, aby ste o či...Zobrazit viacSlovak Lines a.s. - prázdninový režim predĺžený

Oznamy06.11.2020

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020, 18.11.2020 - 20.11.2020 a 23.11. - 27.11.2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19. V prílohe čí...Zobrazit viac


Obrázok k správe:  Zmeny v nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2021

Zmeny v nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2021

Oznamy27.10.2020

V prílohe informácia o zmenách v nakladaní s komunálnym odpadom v roku 2021. Zobrazit viac


Oznam Min.obrany SR - dočasný zákaz vstupu VO Záhorie

Oznamy21.10.2020

Oznam Ministerstva obrany SR   Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch..., ktoré...Zobrazit viac


Urgentné zdravotné prípady od januára 2021 - informácie

Oznamy28.09.2020

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22. hod.- 6.00 hod. smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. V prílohe informácie sú ...Zobrazit viac


Zmena odberného miesta - testovanie COVID

Oznamy16.11.2020

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Okresného úradu Malacky oznamuje verejnosti, že mobilné odberné miesto v Malackách, ktoré je zriadené na Legionárskej 882 v priestoroch Hasičského a záchranného zboru MV SR sa ruší a je zriadené nové odberné miesto v Nemocničnej a.s., Bude otvorené 16.11., 1...Zobrazit viac


Obecný úrad - zmena úradných hodín do odvolania

Oznamy28.10.2020

OZNAM Obecný úrad v režime nestránkových dní od 29.10.2020 do odvolania Vážení občania na základe usmernenia sekcie verejnej správy MV SR a v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu na území SR oznamujeme občanom, že od 29.10.2020 až do odvolania bude obecný úrad pracovať v režime nestránk...Zobrazit viacOznam - dobrovoľný požiarny zbor Pernek

Oznamy07.10.2020

Relácia: Zimné vykurovacie obdobie Vážený občania. S príchodom chladnejších dní, začíname v našich domácnostiach pripravovať' na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť', mali by sme začať' tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť- nám ako majiteľo...Zobrazit viac


Výzva - úhrada DzN 2020

Oznamy10.08.2020

VÝZVA Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti za rok 2020, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Je možná platba v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodom na účet. Doručenie rozhodnutia iným spôsobom ako osobné prevzatie  na OcÚ nahláste na tel. čísle :                ...Zobrazit viac


Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac