Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Foto z Gulášmajstra 2019

Podujatia13.10.2019

Takto sme varili, ochutnávali a hodnotily Zobrazit viac


Zber nadrozmerného odpadu 15.10- 16.10. 2019

Oznamy09.10.2019

V dňoch 15. a 16.10.2019 (v utorok a stredu) sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu. Odpad môžte vyložiť pred domácnosti, odkiaľ bude pracovníkmi OcÚ odvezený. Nábytok veľkých rozmerov musí byť rozobratý. Upozorňujeme občanov, že sa nejedná o celkové vypratávanie nehnuteľností vo veľkom množ...Zobrazit viac


Agropartner spol.s.r.o.,farma Sološnica - ponuka

Oznamy26.09.2019

Agropartner, spol.s.r.o. Plavecké Podhradie oznamuje občanom, že od 25.9.2019 začne na farme v Sološnici predávať konzumné zemiaky a cibuľu. Cena za 100 kg zemiakov je 40,- € a cena za 100 kg cibuľe 50,- €. Bližšie informácie na tel.č. 0905 753 481 a 0908 795 515.Zobrazit viac


Oznam OcÚ- výzva zaplatenie DzN a poplatkov.

Oznamy26.09.2019

Obec Pernek, správca daní a poplatkov vyzýva daňovníkov, ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, poplatok za odpad ,aby tak urobili do konca októbra 2019.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Predĺženie uzávierky cesty Rohožník - Malacky

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

Oznamy09.08.2019

UPOZORNENIE. V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom. V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená pokuta.Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac