Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

Oznamy04.03.2021

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou distribučnou a.s. Zobrazit viac


Testovanie Covid 19 - v obci Kuchyňa od 4.3.2021

Oznamy04.03.2021

Testovanie začalo v Kuchyni od dnes 4.3.2021 podľa plánu. MOM je na parkovisku za kultúrnym domom. Dnes vo štvrtok 4.3.2021 od 9:00 do 17:30 hod (obed 12:00 - 13:00hod.) Zajtra v piatok    5.3.2021    od 9:00 - 17:30 hod (obed 12:00 - 13:00hod.)   Zobrazit viac


Sčítanie obyvateľov- oznam

Oznamy03.03.2021

Sčítanie obyvateľov sa vo februári začalo aj v Perneku   Sčítanie obyvateľov začalo aj v Perneku. Nezabudnite si splniť svoju zákonnú povinnosť. Urobte aj vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sam...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Testovanie COVID - MOM od 1.3.2021 v obci Zohor

Testovanie COVID - MOM od 1.3.2021 v obci Zohor

Oznamy26.02.2021

Oznamujeme občanom, že v obci Zohor bude od pondelka 1. marca 2021 zriadené mobilné odberové miesto pri Kultúrnom dome s jedným odberovým tímom na testovanie občanov antigénovými testami.     Testovať sa bude od pondelka do soboty v čase od 10,00 do 18,30 hod. Prestávka bude od 14,00 do 14...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Sčítanie obyvateľov   -    samosčítanie od 15.2.2021

Sčítanie obyvateľov - samosčítanie od 15.2.2021

Oznamy09.02.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorením covid-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické sčítanie obyvateľov realizuje podľa zákonom stanovenej doby sčítania, tzn. od 15...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Oznamy08.02.2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 Obec Pernek oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020....Zobrazit viac


Obrázok k správe: Rozhodnutie zriaďovateľa

Rozhodnutie zriaďovateľa

Oznamy07.02.2021

Obec Pernek, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Ledníkom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa ust. §6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov   rozhodlo, že vzdelávanie v Základnej škole pre 1.-4. ročník s materskou ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Oznam  OcÚ - plomby na rok 2021

Oznam OcÚ - plomby na rok 2021

Oznamy03.02.2021

OZNAM. Pripomíname občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020 treba mať na najbližší vývoz (15.2.2021) smetné nádoby už označené plombami na rok 2021. 120 L - bledomodrá, 240 L - zelená, 1100 L - červená. Tieto si prevezmete po zaplatení poplatku za komunálny ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Oznam - Slovak Lines prázdninový režim predĺžený

Oznamy17.01.2021

Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines do odvolania.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Obecný úrad v režime nestránkových dní

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Oznamy05.01.2021

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní. Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu. Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom dohovore vopred, nie od dverí kancelárie. 034 7784 123, 034 7784 2...Zobrazit viac


Mobilné odberné miesto Malacky - antigénové testy

Oznamy21.12.2020

V Malackách fungujú dve  OM – v kasárňach a v kaštieli.  Zdravotnícke tímy na oboch miestach budú pracovať počas každého pracovného dňa, pričom v kasárňach to bude do 31. decembra a v kaštieli do 14. januára.    Testovacie miesta KASÁRNE (Štúrova ulica, Juh)  •          každý pracovný deň 10...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac