Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Takto sme sa tešili z Mikuláša

Podujatia05.12.2021

Veľmi pekne ďakujeme Mikulášovi a jeho pomocníkom - hasičom.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Oznam obecného úradu Pernek

Obrázok k správe: Zastavme násilie - NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH!

Zastavme násilie - NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH!

Oznamy24.11.2021

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbav...Zobrazit viac


Oznam - pracovisko cudzinecke polície v Trnave zatvorené

Oznamy22.11.2021

Pracovisko cudzineckej polície v Trnave bude kvôli pandémii zatvorené do 26. novembra 2021. Viac informácii v prílohe.  Zobrazit viacObrázok k správe: Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.


Kuchynský odpad zber - oznam

Oznamy03.06.2021

Od 3. júna 2021 obec Pernek zavádza zber KUCHYNSKÉHO odpadu 120 litrová hnedá nádoba je umiestnená pri pohostinstve U ZAÍČKA. V prípade, že táto nádoba nebude postačovať, budú postupne pridávané do obce ďalšie nádoby. Vývoz nádoby bude prebiehať v týždennej frekvencii. ________________________...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac