Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Obrázok k správe: Výsledky volieb do do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb do do Európskeho parlamentu

Oznamy25.05.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 7 3 2 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 5 6 Percentuálna účasť na voľbách 21,31 Bližšie informácie o voľbách.  Zobrazit viac


Obrázok k správe: OcÚ  - oznam:  Jednodňový zájazd Veľký Meder

OcÚ - oznam: Jednodňový zájazd Veľký Meder

Oznamy25.05.2019

Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade v úradných hodinách alebo telefonicky na tel. čísle 034 7784 123 do 25.6.2019.  Zobrazit viac


Pošta Pernek - oznam 28.5.2019 (utorok)

Oznamy24.05.2019

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa 28.5.2019 (utorok) bude pošta zatvorená.Zobrazit viac


Voľby do Európskeho parlamentu - konané 25.5.2019 oznam

Oznamy23.05.2019

Dňa 25.5.2019 ( v sobotu) v čase od 7.00 - 22.00 hod. sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. V našej obci je zriadený 1 okrsok, volebná miestnosť je v zasadačke OcÚ. Občania, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu volieb zúčastniť vo volebnej miestnosti, môžu požiadať o voľbu do...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecký Permoník - pozvánka

Obrázok k správe: Deň otvorených dverí na letisku Kuchyňa

TJ Slovan Pernek - futbalový krúžok pre deti od 6 - 14 rokov

Oznamy24.04.2019

TJ Slovan Pernek pozýva deti do futbalového krúžku na ihrisko v Perneku. Pripravené pre Vás budú pomôcky pre rozvoj základných futbalových zručností a skúsený tréner. Krúžok je vhodný pre všetky deti od 6 do 14 rokov vrátane dievčat. Dátum a čas konania : NE 5.5.2019   o 17: 00 ST 8.5.2019 ...Zobrazit viac


Oznam - zberné miesto otvorené aj soboty 13.00 - 15.00 hod.

Oznamy10.04.2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v záujme zlepšenia nakladania s odpadmi OcÚ Pernek pristúpil k  rozšíreniu prevádzkových hodín zberného miesta v areáli PD. Okrem stredy od 16.00 - 17.00 hod. je zberné miesto otvorené aj v soboty od 13 - 15.00 hod. Môžte tu odovzdať : drobný stavebný odpad, ...Zobrazit viac


Zápis a prijímanie detí do MŠ Pernek

Oznamy11.03.2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek oznamuje, že zápis do Materskej školy Pernek sa bude konať od 2.5. -31.5.2019. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Pernek na školský rok 2019/2020 bude k dispozícii v MŠ Pernek alebo na webovej stránke www.zssmspernek.edupage.org od 24.4.2019. Všetky informácie v prí...Zobrazit viac


Voľby do Európskeho parlamentu- adresa žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamy08.04.2019

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listin...Zobrazit viac


Voľby do EP 2019 konané 25.5.2019 informácie pre voliča

Oznamy12.03.2019

V prílohe informácie pre voliča do Európskeho parlamentu konané 25.5.2019.Zobrazit viac


Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

Oznamy28.02.2019

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019 účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€ za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ). Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zv...Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac


Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

Oznamy30.08.2018

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnak...Zobrazit viac