Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Pošta Pernek - oznam - otváracie hodiny 27.9.2022

Oznamy26.09.2022

Oznam Pošta Pernek bude dňa 27.9.2022 (utorok), otvorená len 8.00 -10.00 hod. z personálnych dôvodov. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Informácia - kandidáti voľby samosprávy obce 29.10.2022

Obrázok k správe: Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek

Ponuka zamestnania - Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek

Oznamy16.08.2022

Technicko-hospodársky pracovník obce Pernek   ​údržba a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov, vrátane údržby a čistenia zvislého a vodorovného dopravného značenia údržba a čistenie spevnených verejných priestranstiev a trávnatých plôch údržba a čistenie objektov vo vlastn...Zobrazit viacObrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac