Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Prerušenie distribúcie elektriny - 13.5.2021

Oznamy07.05.2021

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 13.mája 2021 v čase od 8.15 - 14.00 hod. bude prerušená dodávka distibúcie elektriny v lokalite dolný koniec, bariny, železničná stanica. Celý zoznam súpisných čísel je v prílohe a zverejnený na úradnej tabuli obce, na web stránke obce. Zobrazit viac


Poplatky - DzN, daň za psa za rok 2021

Oznamy04.05.2021

Správca dane oznamuje občanom, že poplatky za daň z nehnuteľnosti a psov za rok 2021 môžete  platiť v stránkových hodinách na OcÚ v hotovosti, prípadne môžete požiadať o doručenie rozhodnutia a zaplatiť prevodom na účet obce. Zobrazit viac


MUDr. Jagelková - oznam od 10.5. -28.5.2021 neordinuje

Oznamy02.05.2021

Detská lekárka v Rohožníku MUDr.Jagelková oznamuje, že v dňoch od 10.mája - 28.mája 2021 neordinuje. Zastupuje MUDr.Jenisová v Lábe a Vysokej pri Morave. Tel.kontakt 0902 711 041Zobrazit viac


Asistované sčítanie obyvateľov - od 3.5.2021 - 13.6.2021

Oznamy29.04.2021

Vážení spoluobčania, od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na obecnom úrade alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle : 034 7784 12...Zobrazit viac


Zasadnutie OZ - zmena termínu

Oznamy22.04.2021

Oznam Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pernek sa neuskutoční podľa harmonogramu zasadnutí 26.4.2021. Nový termín zasadnutia včas oznámime.  (predpokladaný termín je 10.5.2021 ) Zobrazit viac


Zubný lekár MUDr. Zvolenský - zmena ordinačných hodín

Oznamy09.03.2021

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje, že až do odvolania bude ordinovať nasledovne : Pondelok   7.30    - 11.30 hod. Streda   - neordinuje Štvrtok      7.30   -   11.30 hod.Zobrazit viac


Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam

Oznamy04.03.2021

V prílohe oznam o vykonaní orezu drevín v ochrannom pásme vedenia NN v k.ú. Pernek spolčnosťou ELVIP s.r.o. poverenou Západoslovenskou distribučnou a.s. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Oznam  OcÚ - plomby na rok 2021

Oznam OcÚ - plomby na rok 2021

Oznamy03.02.2021

OZNAM. Pripomíname občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 11/2020 treba mať na najbližší vývoz (15.2.2021) smetné nádoby už označené plombami na rok 2021. 120 L - bledomodrá, 240 L - zelená, 1100 L - červená. Tieto si prevezmete po zaplatení poplatku za komunálny ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Obecný úrad v režime nestránkových dní

Obecný úrad v režime nestránkových dní

Oznamy05.01.2021

Z dôvodu nariadených opatrení bude obecný úrad od 7.1.2021 do odvolania otvorený v režime nestránkových dní. Prosíme prioritne o telefonickú a mailovú komunikáciu. Osvedčovanie podpisov a listín vykonávame len po telefonickom dohovore vopred, nie od dverí kancelárie. 034 7784 123, 034 7784 2...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac