Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Výzva - úhrada DzN, za psa, odpad

Oznamy19.09.2023

Vyzývame občanov, ktorí si ešte nesplnili daňovú povinnosť, nezaplatili DzN, za psa, odpad aby tak urobili v čo najkratšom čase v úradných hodinách obce. Zaplatiť môžete do pokladne obce, alebo na účet obce. Zobrazit viac


Verejné zhromaždenie k miestnemu referendu 24.9.2023 v KD

Oznamy18.09.2023

Oznam Dňa 24. septembra 2023 o 16.00 hod. sa uskutoční verejné zhromaždenie v Kultúrnom dome Pernek k zámeru obnovy ťažby v miestnom kameňolome a  s tým súvisiacim referendom. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd

Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd

Obec18.09.2023

    Obec Pernek na základe požiadavky Environmentálnej polície vyzýva domácnosti, priľahlé k vodným tokom a taktiež všetky reštauračné a pohostinské prevádzky na území obce, aby preukázali spôsob likvidácie odpadových vôd. Preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd je možné: fotokópiami dok...Zobrazit viac


Obrázok k správe: ORHaZZ - Odvolanie čas zvýš. nebezpečenstva požiaru

Príďte si zacvičiť

Podujatia25.08.2023

Začíname 10. septembra a potom každú nedeľu.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Slovenská pošta, a. s. oznamuje,

Slovenská pošta, a. s. oznamuje,

Oznamy26.05.2023

že vzhľadom na frekvenciu, spôsob využívania poštových služieb a efektivitu pri ich poskytovaní od 1. júna 2023 pristúpi na Poste Pernek pri Malackách k zmene hodín pre verejnosť, a to takto: Hodiny pre verejnosť po zmene od 1.6.2023:   - pondelok 08:00 - 11:00 ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

Oznamy10.02.2023

Vážení občania, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o aktuálnych opatreniach, ktoré prijala obec Pernek v súvislosti s energetickou krízou. Enormné zvýšenie cien energií v posledných mesiacoch zasiahlo rozpočty domácností, firiem, ale rovnako aj mestá a obce na Slovensku. Ani obec Pernek n...Zobrazit viac


Obecná kronika v elektronickej forme

Oznamy24.10.2022

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky. V prípade zájmu ju nájdete v časti História. Alebo môžete použiť tento link: http://www.pernek.sk/obecna-kronika/  Zobrazit viac


Aplikácia PERNEK

Obec24.10.2022

  Vážení občania, na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, k...Zobrazit viac


PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Oznamy05.10.2022

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022 Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac