Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Pozvánka na výstavku detských kresieb Mikulášovi

Podujatia07.12.2022

Vo vstupe na Obecný úrad sme pre vás pripravili malú výstavku detských kresieb. Zobrazit viac


Takto sme sa stretli s Mikulášom

Podujatia07.12.2022

Krátky fotografický návratZobrazit viac


Výzva - úhrada DzN

Oznamy30.11.2022

Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili DzN, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Uhradiť poplatky môžete priamo v pokladni OcÚ, alebo prevodom na účet obce. Tel. kontakt : 034 7784 123Zobrazit viac


Wellness Veľký Meder

Podujatia27.11.2022

.Zobrazit viac


Výzva

Oznamy22.11.2022

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromo...Zobrazit viac


Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry

Oznamy07.12.2022

        Jednou zo žiadostí, ktoré boli v roku 2021 vyhodnotené ako úspešné, bola aj žiadosť o príspevok na projekt Rekonštrukcia verejnej infraštruktúry v obci Pernek. Cez MAS Podhoran nám bol  schválený príspevok 30.000,00 €. Ten nám bude preplatený ako refundácia nákladov.       V rámci toh...Zobrazit viac


Zmeny cestovných poriadkov regionálnych autobusov od 11.12.2022

Oznamy07.12.2022

        Tak ako každý rok, aj tento rok je druhá decembrová nedeľa v znamení celoštátnych zmien cestovných poriadkov. Tento rok tento termín pripadol na 11.12.2022. Ako sme si už v regióne Malacky pomaly začali zvykať, hoci neradi, prináša aj tohtoročný zmenový termín rozsiahle zmeny grafikonu v...Zobrazit viac


Výsledky volieb do orgánov samosprávy krajov dňa 29.10.2022

Oznamy30.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy krajov dňa 29.10.2022           Pernek               Kandidáti na predsedu BSK     Poradové číslo Meno kandidáta ...Zobrazit viac


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022

Oznamy30.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022         Pernek               Kandidáti na starostu             Porad...Zobrazit viac


Obecná kronika v elektronickej forme

Oznamy24.10.2022

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky. V prípade zájmu ju nájdete v časti História. Alebo môžete použiť tento link: http://www.pernek.sk/obecna-kronika/  Zobrazit viac


Aplikácia PERNEK

Obec24.10.2022

  Vážení občania, na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, k...Zobrazit viac


PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Oznamy05.10.2022

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022 Zobrazit viac


Výzva- orez drevín zasahujúcich do miestnych komunikácii

Oznamy04.10.2022

Oznam Obec Pernek vyzýva občanov na vykonanie orezu drevín v ich vlastníctve zasahujúcich do miestnych komunikácii. Nakoľko dreviny zasahujúce do miestnych komunikácii sťažujú vývoz komunálneho odpadu a práce pri údržbe týchto komunikácii. Za spoluprácu a pochopenie vopred ďakujeme. Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac