Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Zubný lekár MUDr. Zvolenský - 12.5.-31.5.2022 - neordinuje

Oznamy09.05.2022

MUDr. Zvolenský zubný lekár v Kuchyni oznamuje, že od 12.5.2022 ( od štvrtka) do konca mája z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje. Zobrazit viac
Malý návrat na vítanie nových malých Pernečanov z roku 2021

Podujatia29.04.2022

V roku 2021 sa nám v obci narodilo 7 nových malých spoluobčanov. Slávnoste sme ich privítali medzi nami.Zobrazit viac


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí

Oznamy29.03.2022

Vážení spoluobčania, v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Tento zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený aj činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a ...Zobrazit viacObrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac