Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Pošta Pernek - oznam 19.3.2019

Oznamy18.03.2019

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa 19.3.2019 ( utorok) bude pošta otvorená od 11.30 - 12.30  13.30 - 14.30 hod.Zobrazit viac


Výsledky volieb prezidenta SR 1.kolo konané 16.3.2019

Oznamy18.03.2019

Výsledky volieb prezidenta SR 1.kolo konané 16.3.2019 v obci Pernek nájdete v prílohe alebo Základné informácie, Voľby, Voľby prezidenta 2019Zobrazit viac


Veľkoobjemový odpad oznam - 18.3. - 20.3.2019

Oznamy16.03.2019

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 18.3. - 20.3.2019 v čase od 14.00 -18.00 hod. je možné odovzdať nadrozmerný odpad na zberné miesto v areáli PD, kde ho od vás prevezme pracovník Obecného úradu. Nábytok veľkých rozmerov musí byť rozobratý na menšie kusy.Zobrazit viac


Čistý chotár- zmena termínu na 30.3.2019

Oznamy15.03.2019

Oznamujeme Vám zmenu termínu konania akcie Čistý chotár  predbežne na dňa 30.marca 2019, z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia.Zobrazit viac


Voľby do EP 2019 konané 25.5.2019 informácie pre voliča

Oznamy12.03.2019

V prílohe informácie pre voliča do Európskeho parlamentu konané 25.5.2019.Zobrazit viac


Zápis a prijímanie detí do MŠ Pernek

Oznamy11.03.2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek oznamuje, že zápis do Materskej školy Pernek sa bude konať od 2.5. -31.5.2019. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Pernek na školský rok 2019/2020 bude k dispozícii v MŠ Pernek alebo na webovej stránke www.zssmspernek.edupage.org od 24.4.2019. Všetky informácie v prí...Zobrazit viac


Zápis do 1.ročníka ZŠ Pernek - 10.4.2019

Oznamy11.03.2019

Základná škola pre 1. - 4. ročník s materskou školou Pernek pozýva rodičov a ich budúcich prváčikov na Zápis do 1. ročníka 10.4.2019 (streda) o 17.00 hod. K zápisu je potrebné priniesť : OP zákonného zástupcu rodný list dieťaťa zápisné 12,-€, súbor predpisových zošitov 1. kniha Viac inform...Zobrazit viac


Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

Oznamy28.02.2019

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019 účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€ za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ). Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zv...Zobrazit viac


Zber papiera ZŠ s MŠ Perenk - termín od 4.3.2019 - 18.3.2019

Oznamy26.02.2019

Základná škola s MŠ Pernek organizuje v dňoch od 4.marca  do 18. marca 2019 zber papiera. Viac informácií v prílohe.Zobrazit viac


Oznam OcÚ

Oznamy25.02.2019

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom. Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod. V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní. Po nah...Zobrazit viac


Zoznam kandidátov na prezidenta - vzdanie kandidatúry

Oznamy14.03.2019

Podľa §104 prvej vety zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky sa v zákonom stanovenej lehote vzdali nasledovní kandidáti : 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD...Zobrazit viac


Voľby prezidenta Slovenskej republiky - oznam

Oznamy12.03.2019

Dňa 16.marca 2019 sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky. V našej obci bude 1 volebný okrsok , v zasadačke OcÚ. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 h. do 22.00 h. Občania, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti sa môžu prihlásiť k voľ...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Krátky fotografický návrat na vítanie našich malých občanov

Krátky fotografický návrat na vítanie našich malých občanov

Podujatia11.03.2019

Fotografie si môžete pozrieť: http://www.pernek.sk/vitanie-novych-obcanov-2019/  Zobrazit viac


Detský lekár MUDR. Salčík - oznam 14.3.2019

Oznamy11.03.2019

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že dňa 14.3.2019 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Kamil Száz v Stupave.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Čistý chotár - 16.3.2019 od 9.00 hod.

Čistý chotár - 16.3.2019 od 9.00 hod.

Podujatia10.03.2019

Pozývame všetkých, ktorým záleží v akom prostredí  žijú na spoločné upratovanie okolia Perneka :"Čistý chotár " dňa 16.marca 2019 o 9.00 hod. , zraz pred hasičskou zbrojnicou. Zoberte si so sebou pracovné rukavice. V prípade nepriaznivého počasia zverejníme náhradný termín konania. Ďakuj...Zobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac


Voľby prezidenta SR- adresa žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamy11.02.2019

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta SR : evidencia@pernek.sk dana.micekova@pernek.skZobrazit viac


Pernecké pozemkové spoločenstvo- palivové drevo

Oznamy11.02.2019

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva oznamuje svojim členom, ktorý majú záujem o palivové drevo, že sa môžu prihlásiť u predsedu PPs Ing. Vladislava Chaloupku na tel.č.0915 248 022 alebo na mailovej adrese predseda@pernecke- ps.sk Bližšie informácie v prílohe.Zobrazit viac


Oznam Pernecké pozemkové spoločenstvo

Oznamy10.01.2019

Vážení občania PPS  Vám oznamuje, že vzhľadom na prebiehajúcu ťažbu dreva v Heštúne žiadame občanov, aby z dôvodu bezpečnosti nevstupovali do porastu s prebiehajúcou ťažbou. Tieto porasty budú označené výstražnými tabuľami.Zobrazit viac


Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

Oznamy09.01.2019

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019   Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľnos...Zobrazit viac


1 2 »