Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce


Obrázok k správe: Domáci remeselnícky jarmok  v ŠK Lozorno 26.9.2021

Domáci remeselnícky jarmok v ŠK Lozorno 26.9.2021

Oznamy20.09.2021

Pozvánka na domáci remeselnícky jarmok Lozorské všelico 26.9.2021 od 13.00 - 18.00 hod. v areáli ŠK Lozorno. Predstavia sa miestni remeselníci, umelci, cukrári a iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Budú pripravené aj aktivity a hry pre deti a akcia : "Daruj alebo vezmi si ...Zobrazit viac


Kuchynský odpad zber - kompostovateľné sáčky oznam

Oznamy05.08.2021

Prosíme občanov, aby do nádoby na KUCYNSKÝ ODPAD nehádzali igelitové tašky, mikroténové sáčky atď. V prípade záujmu je možné si na OcÚ vyzdvihnúť 10 l kompostovateľné vrecká. Ďakujeme za pochopenie. Zobrazit viac


Kuchynský odpad zber - oznam

Oznamy03.06.2021

Od 3. júna 2021 obec Pernek zavádza zber KUCHYNSKÉHO odpadu 120 litrová hnedá nádoba je umiestnená pri pohostinstve U ZAÍČKA. V prípade, že táto nádoba nebude postačovať, budú postupne pridávané do obce ďalšie nádoby. Vývoz nádoby bude prebiehať v týždennej frekvencii. ________________________...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac