Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Voľné pracovné miesto - spoločný stavebný úrad

Oznamy13.10.2021

Spoločný stavebný úrad so sídlom v Rohožníku v súlade s § 6 ods.1 zák.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Spoločnom obecnom úrade. Viac informácii v prílohe.Zobrazit viac


MUDr. Salčík - oznam 14.10.2021 od 8.30 v Zohore

Oznamy13.10.2021

Oznam. Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že dňa 14.10.2021 bude ordinovať od 8.30 hod. v Zohore, v Kuchyni bez zmeny. Zobrazit viac


Kuchynský odpad zber - oznam

Oznamy03.06.2021

Od 3. júna 2021 obec Pernek zavádza zber KUCHYNSKÉHO odpadu 120 litrová hnedá nádoba je umiestnená pri pohostinstve U ZAÍČKA. V prípade, že táto nádoba nebude postačovať, budú postupne pridávané do obce ďalšie nádoby. Vývoz nádoby bude prebiehať v týždennej frekvencii. ________________________...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac


Obrázok k správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Oznamy22.02.2019

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek, že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční samozber palivového dreva. Podmienky samozberu sú zverejnené na : web stránke PPS web stránke obce a na úradnej tabuli Obce Pernek. Cena nazbieraného palivové...Zobrazit viac