Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Obrázok k správe: Futbalové tréningy na ihrisku - každý piatok od 18.00 hod.

Kurz varenia

Podujatia15.04.2024

Už túto nedeľuZobrazit viac


Obrázok k správe: Zápis do MŠ Pernek

Obrázok k správe: Zápis do1. ročníka Základnej školy Pernek

VYČISTENIE KORYTA MLYNSKÉHO NÁHONU

Oznamy25.03.2024

VYČISTENIE KORYTA MLYNSKÉHO NÁHONU Prosíme vlastníkov pozemkov, cez ktoré preteká "Mlynský náhon" o vyčistenie jeho koryta. Po vyčistení bude vodný tok opäť obnovený. Taktiež žiadame občanov, aby do vodných tokov nevypúšťali obsah žúmp. Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie      Zobrazit viac


PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od roku 2024

Oznamy05.10.2022

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva o podmienkach  samozberu palivového dreva pre rok 2024 Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac