Left Flag
Right Flag

Aktuality z obce

Zvoz papiera

Oznamy27.03.2023

OZNAM Zvoz papiera v obci Pernek bude v stredu 29.03.2023. PAPIER a KARTÓNY  môžete vyložiť ráno do 8:30 pred domácnosti. Všetko musí byť pevne zviazané a bez nečistôt. V prípade nepriaznivého počasia sa zvoz v tento deň neuskutoční a bude oznámený náhradný termín.   Zobrazit viac


O niečo čistejší Pernek

Podujatia13.03.2023

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania nášho Perneka a tým prispeli k lepšiemu a krajšiemu prostrediu. Treba vyzdvihnúť disciplinované triedenie jednotlivých druhov odpadkov. Pochvala patrí našim deťom, ktoré vytvorili samostatnú upratovaciu partiu. Už tradične sme si nakoniec pochutili na výbornom guláš uvarenom našimi poľovníkmi. Zobrazit viac


Dakar - úžasné púštne scenérie

Podujatia07.03.2023

V rámci cestovateľského kina si nenechajte ujsť zákulisie Rally Dakar, autentické príbehy z kabíny a krásne fotografie. Podeliť s nami sa príde dlhoročný člen posádky.
11. apríla 2023Zobrazit viac


Pozvánka do Lanžhota za muzikú

Podujatia07.03.2023

Poďte sa s nami zabaviť pri dobrej dychovke k manželom Osičkovým.
5.júla 2023Zobrazit viac


Obrázok k správe: OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

Oznamy10.02.2023

Vážení občania, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o aktuálnych opatreniach, ktoré prijala obec Pernek v súvislosti s energetickou krízou. Enormné zvýšenie cien energií v posledných mesiacoch zasiahlo rozpočty domácností, firiem, ale rovnako aj mestá a obce na Slovensku. Ani obec Pernek n...Zobrazit viac


Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Oznamy10.01.2023

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto                               ...Zobrazit viac


Obecná kronika v elektronickej forme

Oznamy24.10.2022

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky. V prípade zájmu ju nájdete v časti História. Alebo môžete použiť tento link: http://www.pernek.sk/obecna-kronika/  Zobrazit viac


Aplikácia PERNEK

Obec24.10.2022

  Vážení občania, na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, k...Zobrazit viac


PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Oznamy05.10.2022

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022 Zobrazit viac


Obrázok k správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Oznamy22.01.2021

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.   Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť: 1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú sprav...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Upozornenie -voľný pohyb psov

Upozornenie -voľný pohyb psov

Oznamy02.07.2020

Upozornenie – voľný pohyb psov   Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce. V najbližšom o...Zobrazit viac


Obrázok k správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Oznamy03.06.2020

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.Zobrazit viac