Left Flag
Right Flag

PERNEK OSLÁVI SVOJE 630. VÝROČIE

Obrázok ku správe: PERNEK OSLÁVI SVOJE 630. VÝROČIE
22.04.2024 - Podujatia

.

Milé Pernečanky, milí Pernečania,
v tomto roku si pripomenieme a spoločne aj patrične oslávime významné výročie našej obce.
Zo zachovaných historických prameňov vyplýva, že prvou známou písomnou zmienkou o existencii Perneka je správa Bratislavskej kapituly z 21. júna 1394. V správe sa píše, že známy veľmož a vtedajší bratislavský župan Stibor zo Stiboríc získal 22. mája 1394 do daru od kráľa Žigmunda niekoľko panstiev na Záhorí vrátane Plaveckého panstva s centrom na Plaveckom hrade. Stibor bol „vovedený do vlastníctva“ svojich panstiev 2. júna 1394, o čom vydala Bratislavská kapitula správu 21. júna. Správa menovite uvádza dediny prislúchajúce k Plaveckému hradu, a to okrem dedín Cohnÿa a Jablau (dnešné Kuchyňa a Jablonové) aj našu dedinu Pernek pod vtedajším názvom Perneck.
Vzhľadom na to, že žiadne iné historické dôkazy o skoršom vzniku Perneka sa nezachovali, dátum 2. jún 1394 považujeme za prvú písomnú zmienku o našej obci a v tomto roku si tak pripomenieme jej 630. výročie.
Pri príležitosti tohto významného výročia Obec Pernek pripravuje oslavy, ktoré sa budú konať v dňoch 12. – 14. júla 2024 v Perneku. O detailoch programu vás budeme pravidelne a v predstihu informovať.