Left Flag
Right Flag

Kontakt


Kontaktné údaje
________________________________________________________

Obecný úrad Pernek                                                              
Pernek 48
900 53 Pernek
 
GPS:     48°22'04.5"N 17°08'37.4"E

 

Telefón:           +421 34 77 84 246
Telefón/Fax:     +421 34 77 84 123
 
 

Fakturačné údaje
________________________________________________________

Obec Pernek
Pernek 48
900 53 Pernek
 
IČO:                 00 305 014
DIČ:                 2020643691
 
Číslo účtu:        3241525004/5600
IBAN:                SK72 5600 0000 0032 4152 5004, Prima banka


Pracovníci Obecného úradu
______________________________________________________

 
Funkcia Meno Telefónny kontakt Mail
Starosta Ing. Martin Ledník +421 34 778 42 46
+421 917 677 010
starosta@pernek.sk,
martin.lednik@pernek.sk
Administratívny pracovník - evidencia obyvateľstva, odpady, cintorín, matrika,register adries Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk
Ekonóm, DzN Anna Žáčková +421 34 778 41 23 ekonom@pernek.sk
anna.zackova@pernek.sk