Left Flag
Right Flag

Starosta


Ing. Martin Ledník

Ledník

štátna príslušnosť:         slovenská
rodinný stav:                  ženatý, dve deti

Vzdelanie:
1988 – 1996     Základná škola
1996 – 2000     Gymnázium Malacky
2000 – 2005     Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
              
Zamestnanie:
2005 – 2006     Lesy SR, odštepný závod Šaštín - vedúci lesníckeho obvodu
2006 – 2008     KT Servis, s.r.o., Banská Bystrica – vedúci výroby
2008 – 2010     SZČO
2010 – 2018     Lesy SR, odštepný závod Šaštín – majster expedičného skladu
2018 –              obec Pernek - starosta    

Verejné a ostatné funkcie:
2015 – 2018     Obecné zastupiteľstvo Pernek - poslanec, zástupca starostu
2015 – 2017     Pernecké pozemkové občianske združenie – predseda výboru
2016 –              Pernecké pozemkové spoločenstvo – člen výboru
 
Kontakt:
tel.:      +421 34 778 42 46   
mobil:  +421 917 677 010
mail:    starosta@pernek.sk
            martin.lednik@pernek.sk
 
   
 

Zástupca starostu:
_______________________________________________________

Ing. Miroslav Bokes
Mail: miroslav.bokes@pernek.sk