Left Flag
Right Flag

Starosta


František Bokes
bokes

štátna príslušnosť:         slovenská
rodinný stav:                  ženatý, dve deti

Vzdelanie:
1958 – 1967     Základná škola
1967 – 1971     ZŤS Malacky – odbor nástrojár
1977 – 1982     Stredná poľnohospodársko-technická škola v Bernolákove,
                         ukončená maturitnou skúškou
              
Zamestnanie:
1972 – 1976      ZŤS  Malacky – sústružník, brusič kovov
1976 – 1990      JRD Podhorie v Lozorne – sústružník v opravárstve                                                                  poľnohospodárskych strojov, obsluha sušiarenských zariadení
1990 – 1994     Poľnohospodárske družstvo Pernek – sústružník v opravárstve                                                poľnohospodárskych strojov, obsluha pozberovej linky obilia
1990 – 1994     Poslanec Obecného zastupiteľstva
1994 –              Starosta obce Pernek      
 
Kontakt:
tel.:      +421 34 779 42 46   
mobil:  +421 907 722 298
mail:    starosta@pernek.sk
           frantisek.bokes@pernek.sk
 


Zástupca starostu:
_______________________________________________________

Ing. Martin Ledník
Mail:     martin.lednik@pernek.sk