Left Flag
Right Flag

NeplatičiStav k 

Mieste dane poplatky

​_______________________________________________________________________________

 

Ostatní občania dlhujúci obci majú dohodnuté splátkové kalendáre a splácajú svoje záväzky priebežne.

 

Cintorín

​_______________________________________________________________________________

Vážení pozostalí,

skontrolujte si či máte uzatvorenú zmluvu na hrobové miesta a uhradený poplatok. Prosíme vás aj o identifikáciu neznámych hrobových miest. V prípade možností prepustenia hrobového miesta nás kontaktujte, nakoľko kapacita hrobových miest je obmedzená.

Telefonický kontakt: 034 77 84 123
 

Hrobové miesta bez nájomcov a údajov:

HM 2    bez údajov ( jednohrob)

HM 4 bez údajov (jednohrob)

HM 7 bez údajov (jednohrob)

HM 9 bez nájomcu ( jednohrob , Langerová Helena, Rudolf )

HM 25 bez údajov ( jednohrob)

HM 27 bez údajov  ( jednohrob )

HM 32 bez údajov  ( jednohrob )

HM 34 bez údajov ( jednohrob)

HM 34 bez zmluvy ( detský hrob, Chmelová Mariška , zom.16.08.1945)

HM 44 bez zmluvy ( Ján Kondrk, zomrel 1.1.1963)

HM 50 bez údajov ( jednohrob)

HM 53 bez zmluvy  (detský hrob  Ladislav Čerňanský , zom.

HM 59 bez údajov (jednohrob)

HM 62 bez zmluvy (jednohrob, zom.  Kondra Štefan)

HM 64  bez zmluvy (jednohrob, zom. Masarovič Mariška )

HM 70 bez údajov ( jednohrob)

HM 74 bez údajov ( jednohrob )

HM 84 bez údajov (jednohrob)

HM 102 bez zmluvy (jednohrob,  zom.Petrík Vendelín 01.01.1978)

HM 108 bez zmluvy (jednohrob, zom. Rudolf Mlynarových 06.02.1921 )

HM 110 bez údajov, (jednohrob)

HM 115 bez údajov ( jednohrob)

HM 118 bez zmluvy ( jednohrob, zom. Kotes Štefan, 1.1.1945 )

HM 124 bez údajov ( jednohrob )

HM 125 bez údajov ( jednohrob )

HM 129 bez údajov ( jednohrob )

HM 132 bez zmluvy ( Jednohrob, Ján Šimuna zom 23.05.1969,Terézia Šimunová, zom.13.3.1961  

HM 134 bez údajov ( jednohrob )

HM 143 bez údajov ( jednohrob )

HM 151 bez údajov ( jednohrob )

HM 153 bez údajov ( jednohrob )

HM 158 bez zmluvy ( jednohrob, zom. Štefan Mráz )

HM 159 bez údajov ( jednohrob )

HM 160 bez údajov ( jednohrob )

HM 173 bez údajov ( jednohrob )

HM 176 bez údajov ( jednohrob, zom. Valentovičová Katarína 19.02.1950,

Valentovič Štefan 1.1.1958

HM 180 bez zmluvy ( jednohrob , zom.Katarína Stehlíková 15.6.1933)

HM 188  bez zmluvy (jednohrob, zom. Krhla Blažej 21.8.1968)

HM 194 bez údajov ( jednohrob )

HM 195 bez údajov ( jednohrob)

HM 221 bez údajov ( jednohrob )

HM 245 bez údajov ( jednohrob )

HM 257 bez údajov ( jednohrob )

HM 263 bez údajov (jednohr. )10.09.2013, zom. Kondrková Terézia  1.1.1953

HM 264 bez údajov ( jednohrob)

HM 271 bez údajov ( jednohrob )

HM 282 bez zmluvy ( jednohrob , zom. Spusta Ján 25.09.1944 )

HM 283  bez údajov ( jednohrob )

HM 287 bez údajov ( jednohrob)

HM 287 bez údajov ( jednohrob )

HM 288 bez zmluvy ( jednohrob, zom. Šimek Štefan 7.6.1928 )

HM 289 bez údajov ( jednohrob )

HM 306 bez údajov ( jednohrob)

HM 324 bez údajov ( jednohrob )

HM 331 bez údajov ( jednohrob )

HM 333 bez údajov ( jednohrob )

HM 341 bez zmluvy ( jednohrob , Zom.Rudolf Hika 9.8.1978

HM 344 bez zmluvy ( jednohrob , zom Chmelko Ján, Chmelková Mária)

HM 350 bez údajov ( jednohrob )

HM 351 bez údajov ( jednohrob )

HM 364 bez údajov ( jednohrob )

HM 370 bez údajov ( jednohrob )

HM 373 bez údajov ( jednohrob )

HM 376  bez zmluvy ( jednohrob, zom.Štrasesová Ľudmila)