Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


26.02.2024   (Pondelok)
29.04.2024   (Pondelok)
24.06.2024   (Pondelok)
09.09.2024   (Pondelok)
28.10.2024   (Pondelok)
09.12.2024   (Pondelok)

so začiatkom vždy o 18:00 hod.
Miestom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude podľa potreby zasadacia miestnosť Obecného úradu Pernek alebo spoločenská sála Kultúrneho domu Pernek.


Upozornenie
_____________________________________________________

 
V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prerokováva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prerokovanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Plán zasadnutní komisií
_____________________________________________________

Komisia pre financie a rozpočet

14.02.2024    (Streda)
17.04.2024    (Streda)
12.06.2024    (Streda)
28.08.2024    (Streda)
16.10.2024    (Streda)
20.11.2024    (Streda)
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
12.02.2024   (Pondelok)
15.04.2024   (Pondelok)
10.06.2024   (Pondelok)
26.08.2024   (Pondelok)
14.10.2024   (Pondelok)
25.11.2024   (Pondelok)


Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

24.01.2024    (Streda)
20.03.2024    (Streda)
15.05.2024    (Streda)
12.06.2024    (Streda)
09.10.2024    (Streda)
 
 

Komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek

14.03.2024    (Štvrtok)
06.06.2024    (Štvrtok)
05.09.2024    (Štvrtok)
07.11.2024    (Štvrtok)
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

 

315876156_5913699305328707_7490760484975696996_n315945226_5913697381995566_8950441054916203080_n315988102_5913700331995271_4803227170370988620_n

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie