Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


Pondelok 26.2.2018
Pondelok 23.4.2018
Pondelok 25.6.2018
Pondelok 17.9.2018
Pondelok 19.11.2018
Streda       5.12.2018 - ustanovujúce zasadnutie nového OZ


Upozornenie
_____________________________________________________

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prejednávanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

zastupitelstvo1zastupitelstvo2zastupitelstvo3
 

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie