Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


22.2.2021     (Pondelok)

26.4.2021     (Pondelok)

28.6.2021   (Pondelok)

6.9.2021     (Pondelok)

25.10.2021 (Pondelok)

13.12.2021 (Pondelok)
 

Začiatok o 18.00 h.
 


Upozornenie
_____________________________________________________

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prejednávanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Plán zasadnutní komisií
_____________________________________________________

Komisia pre financie a rozpočet
26.01.2021 (Utorok)
23.03.2021 (Utorok)
25.05.2021 (Utorok)
27.07.2021 (Utorok)
28.09.2021 (Utorok)
23.11.2021 (Utorok)

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
08.02.2021 (Pondelok)
12.04.2021 (Pondelok)
14.06.2021 (Pondelok)
23.08.2021 (Pondelok)
11.10.2021 (Pondelok)
29.11.2021 (Pondelok)

 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

123
 

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie