Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


20.02.2023   (Pondelok)
24.04.2023   (Pondelok)
26.06.2023   (Pondelok)
04.09.2023   (Pondelok)
30.10.2023   (Pondelok)
11.12.2023   (Pondelok)

so začiatkom vždy o 18:00 hod.
Miestom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude podľa potreby zasadacia miestnosť Obecného úradu Pernek alebo spoločenská sála Kultúrneho domu Pernek.


Upozornenie
_____________________________________________________

 
V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prerokováva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prerokovanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Plán zasadnutní komisií
_____________________________________________________

Komisia pre financie a rozpočet

08.02.2023    (Streda)
12.04.2023    (Streda)
14.06.2023    (Streda)
23.08.2023    (Streda)
18.10.2023    (Streda)
29.11.2023    (Streda)
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

06.02.2023   (Pondelok)
11.04.2023   (Utorok)
12.06.2023   (Pondelok)
21.08.2023   (Pondelok)
16.10.2023   (Pondelok)
27.11.2023   (Pondelok)


Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

22.02.2023    (Streda)
11.08.2023    (Piatok)
09.10.2023    (Pondelok)
 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

 

315876156_5913699305328707_7490760484975696996_n315945226_5913697381995566_8950441054916203080_n315988102_5913700331995271_4803227170370988620_n

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie