Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


27. 2. 2017    (Pondelok)
24. 4. 2017    (Pondelok)
26. 6. 2017    (Pondelok)
18. 9. 2017    (Pondelok)
11. 12. 2017   (Pondelok)


Upozornenie
_____________________________________________________

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prejednávanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

zastupitelstvo1zastupitelstvo2zastupitelstvo3
 

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie