Left Flag
Right Flag

Plán zasadnutí OZ


21.2.2019   (Štvrtok)

29.4.2019   (Pondelok)

24.6.2019   (Pondelok)

9.9.2019     (Pondelok)

28.10.2019 (Pondelok)

9.12.2019   (Pondelok)
 


Upozornenie
_____________________________________________________

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva obecné zastupiteľstvo,  doplňujúcich námetov, tém a špecifických záležitostí na prejednávanie je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Pernek najneskôr 10 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
_______________________________________________________

123
 

Rokovací poriadok

Súbory na stiahnutie