Left Flag
Right Flag

Turistika


Pešia turistika
________________________________________________________

Priamo z obce je možné podniknúť výlety po modrej a po žltej značke.
Modrá značka začína na železničnej zastávke, prechádza okolo bývalej chemickej továrne na spracovanie antimónovej rudy a po štátnej ceste vedie cez obec až do Podbabskej doliny. Podbabskou dolinou pokračuje do sedla Baba a ďalej do obce Limbach. Zaujímavosťou je letné kúpalisko nachádzajúce sa v Podbabskej doline. Bolo napájané z miestneho potoka, vďaka čomu bolo vhodné skôr pre otužilcov.
Žltá značka začína na križovatke ciest do Pezinka a do Kuchyne, vedie cez sedlo Javorina nad mesto Modra. Zaujímavosťou je, že sčasti vedie po trase úzkokoľajnej železničky, ktorá začiatkom 20. storočia slúžila na zvoz rudy z baní k železnici. Spočiatku sa príliš nelíši od obvyklej lesnej cesty, až na vyrovnané stúpanie a menšie zárezy. Neskôr sa ale krátko za sebou objavia dve oporné steny, prerušené celkom tromi priepustkami. Na vnútornej stene jedného z nich je vyrytý letopočet 1917. Teleso zarezané vysoko v úbočí zachádza do bočného údolia a prekonáva jej mohutným násypom. Podobná situácia sa opakuje zhruba o pol kilometra ďalej. Končí pri zbytkoch kamennej rampy pod starými štôlňami. Štôlne boli trochu vyššie vo svahu, zrejme ich tiež spojovala úzkokoľajka, ktorej trasou by mohla byť vrstevnicová línia zarezaná v úbočí.
 

Cykloturistika
________________________________________________________

Pezinská Baba: Klasická trasa pre cestný bicykel. Z Perneka cez sedlo Baba do Pezinka a späť. Trasa má prevýšenie ca 250m a dĺžku 28 km.
Pokiaľ sa nechceme vracať tou istou trasou je možný návrat cez Zochovu chatu, Sedlo Hubalová a Vývrat. Dĺžka trasy je 58 km V tomto prípade pokračujeme pri zjazde z Pezinskej Baby až po mimoúrovňovú križovatku, kde odbočíme na mesto Modra. Cez Modru pokračujeme ďalej na Harmóniu, kde odbočíme vľavo smerom na Zochovu chatu. Pri Zochovej chate sa napojíme na modrú značku, ktorá nás dovedie do sedla Hubalová. Odtiaľ sa spustíme po staršej lesnej asfaltke na Vývrat. Táto cesta nás dovedie až na hlavnú cestu, kde odbočíme vľavo a po 7 km sa cez Kuchyňu dostaneme späť do Perneka.
Čmelok: Trasa vhodná pre horský bicykel. Z Perneka cez Kuchyňu smerom na Rohožník.  Cca 2 km za Kuchyňou je odbočka na Vývrat. Cez Vývrat ďalej na sedlo Hubalová. Odtiaľ sa pokračuje po červenej značke až na lúku Čermák (vodný zdroj), ďalej stále po červenej až po kopec Skalnatá. Pred ním treba odbočiť doľava, aby sme sa vyhli už na pohľad nepríjemnému stúpaniu na Skalnatú. Asi po 100 metroch sa dostaneme na lesnú cestu a pokračujeme doprava smerom do kopca stále po lesnej ceste, ktorá vedie pod kopcami. Prídeme k informačnej tabuli a tam sa začína stúpanie na Čmelok. Najprv prídeme na sedlo Javorina – križovatka žltej a červenej značky – pokračuje sa po červenej značke až na kopec, alebo ho môžeme obísť asi 300 metrov pod kopcom je odbočka doprava, ktorá nás vyvedie na cestu z druhej strany kopca, ale odporúčame ísť až na kopec. Je odtiaľ pekný výhľad na okolie. Ďalej sa pokračuje smerom na Babu, odtiaľ po ceste naspäť do Perneka.
Rieka Morava: Z Perneka cez Malacky a Gajary prídeme na cykloturistickú trasu vedúcu popri rieke Morave. Táto je značená od Bratislavy až po Kúty. Na trase sa nachádzajú informačné tabule s popisom zaujímavých miest, tamojšieho rastlinstva a zvierat. Vedie po bývalých, tzv. cestách rýchleho nasadenia pri hranici s Rakúskou republikou, miestami križujúc lužné lesy. Na našej trase ju budeme sledovať v dĺžke asi 20 km po obec Vysoká pri Morave. Tu sa vrátime na štátnu cestu, po ktorej pokračujeme do Zohoru a odtiaľ ďalej cez Lozorno späť do Perneka. Dĺžka trasy je cca 70 km.


Zimná turistika
________________________________________________________

5 km juhozápadne nad obcou je známe stredisko zimných športov Pezinská Baba. Dopravne je dostupné osobným autom po štátnej ceste č. 503, prípadne autobusovou dopravou. Priemerná dĺžka lyžiarskej sezóny je 90 dní. Pre záujemcov o zjazdové lyžovanie je k dispozícií 5 lyžiarskych vlekov. Lyžiarske svahy so stredne strmým sklonom sú technicky zasnežované s večerným osvetlením. K dispozícií sú viaceré možnosti ubytovania, stravovania , skiservis, parkovisko. Terény sú vhodné aj na lyžiarsku turistiku a sánkovanie. Lyžiarske bežecké trate s dĺžkou 1 a 3 km sú pravidelne udržiavané, 5 km dlhá trať s nepravidelnou údržbou. Nenáročné sú lyžiarske túry po turistických značených trasách, napr. na Zochovu chatu, z Kamzíka až na Babu a ďalej do Sklenej Huty po Štefánikovej magistrále. 
 

Hubárstvo
________________________________________________________

Okolie obce je bohaté na výskyt mnohých druhov húb. Chýr o ich kvalite a množstve prerástol náš región. Rastú tu masliaky, modráky, pečiarky, samozrejme dubáky, na jeseň sú to václavky. Okrem týchto známych húb sa v okolitých lesoch vyskytujú aj iné menej známe. Huby sa pripravujú na veľa spôsobov, buď čerstvé alebo sušené. Veľmi chutná je omáčka z dubákov alebo smažené huby s krupicou.  
 

Parkovanie – turisti a návštevníci obce



Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou