Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3 / 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5 / 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek 05.06.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Turecký Vrch -jún 2023 01.06.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti VO Záhorie -jún 2023 01.06.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Obecné zastupiteľstvo obce Pernek vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pernek + prihláška 28.04.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN