Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 444/24 17.05.2024 Verejné vyhlášky, VZN
Obec PERNEK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek 13.05.2024 Verejné vyhlášky, VZN
Záverečný účet Obce Pernek za rok 2023 10.05.2024 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti VO Záhorie - máj 2024 01.05.2024 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN