Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Plán využitia VVP Kuchyňa - apríl 2021 doplnok 2 08.04.2021 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek 07.04.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti VO Záhorie apríl 2021 01.04.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Kuchyňa - apríl 2021 doplnok 1 29.03.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia VVP Kuchyňa - apríl 2021 29.03.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN