Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2020 10.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Programový rozpočet Obce Pernek na roky 2020 - 2023 10.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 obce Pernek o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Pernek 10.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Dôvodová správa k návrhu - Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 obce Pernek o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Pernek 05.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Návrh VZN 05.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Plán výcviku VVP Kuchyňa na december 2019 2.časť 01.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Plán výcviku VVP Kuchyňa na december 2019 1.časť 01.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Plán výcviku VVP Turecký Vrch - na 12/2019 01.12.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Oznam o uložení zásielky - Iveta Petríková 25.11.2019 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN

Súbory na stiahnutie