Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 07.01.2022 Verejné vyhlášky, VZN
DEKONTA plus, s.r.o. - Rozšírenie kapacity zariadenia na nakladanie s odpadmi - Horný Dvor, Kuchyňa - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania 05.01.2022 Verejné vyhlášky, VZN
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov V ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky 20.12.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN