Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 9 / 2020 o miestnej dani za psa, o miestnej dani za predané automaty a o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 07.10.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti vo vojenskom obvode Záhorie na OKTÓBER 2020 01.10.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa na mesiac október 2020 01.10.2020 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN