Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5 / 2021, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2 / 2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3 / 2021 16.09.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Plán činnosti VO Záhorie september2021 31.08.2021 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN