Left Flag
Right Flag

Dotácie


Poskytovanie dotácií sa riadi  Všeobecným záväzným nariadením Obce Pernek, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám. Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe žiadosti .
 

Potrebné doklady:

  •  Žiadosť o dotáciu 
  •  Projekt
  •  Výpis z príslušného registra
  •  Doklad o pridelení IČO
  •  Zriaďovacia listina, Stanovy spoločnosti


Správny poplatok:

Bez správneho poplatku 0 €
 
Doba vybavenia 30 - 60 dní
  

Vybavuje :

Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk
 
 

Súbory na stiahnutie