Left Flag
Right Flag

Stavebný úrad


Ing. Miriam Firčová

Pozícia: stavebný úrad
Telefón: 034 / 79 71 255
Email: fircova.su@gmail.com
Miestnosť: Záhoracka 2942/60A, Malacky (budova OÚ Malacky)

Stránkové hodiny pracovisko Malacky, Záhorácka 2942/60A:
Pondelok:               8:00 – 12:00                     13:00 – 15:30
Párna streda:         8:00 – 12:00                     13:00 – 16:30
(pracovisko Záhorská Ves nepárna streda)
                    
Možnosť dohodnutia termínu konzultácie emailom alebo telefonicky
email: fircova.su@gmail.com
tel. č.: 034/7971255

Tu vybavíte nasledujúce služby:
Územné konanie
Stavebné konanie
Kolaudačné konanie
Zmena termínu dokončenia stavby
Zmena stavby pred dokončením
Zmena účelu užívania stavby
Odstránenie stavby
Drobné stavby
Stavebné úpravy
Malý zdroj znečisťovania
Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne


 

Súbory na stiahnutie