Left Flag
Right Flag

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva


Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.
 

Potrebné doklady:

  • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
  • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
  • Sobášny list
  • Občiansky preukaz


Správny poplatok:

Bez správneho poplatku
0 €
 
Doba vybavenia Na počkanie
 

Vybavuje :

 
Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk