Left Flag
Right Flag

Škola

22.07.2017

Školsý rok 1925, vpravo pán riaditeľ školy Ján Vojtech. V pozadí s pôvodnou bránou, ktorá bola zborbardovaná počas 2. sv. vojny
V sede - pán učiteľ Žatko
Deti zo škôlky, rok 1955. Pani učiteľka Glembová, prvá sprava.