Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Drobné stavby

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú kumulatívne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a súčasne nemôže ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle.

Drobné stavby sú:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, garáže ...
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy
  • stavby na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30m2 a výška 5 m, napr. sklady krmiva , náradia ...
  • oplotenie
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
  • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia Obecného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
 

Potrebné doklady:

  • Vyplnené tlačivo podľa  § 5 Vyhlášky k zákonu NR SR č. 453/2000 Z. z.
  • Vyžadované prílohy

Prílohy k ohláseniu:
1. List vlastníctva
2. Jednoduchý technický opis

Pri ohlásení drobnej stavby
2 x situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)
2 x jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)
kópia z katastrálnej mapy

Pri ohlásení oplotenia
kópia z katastrálnej mapy
2 x situácia s vyznačením trasy oplotenia

Pri ohlásení  prípojok inžinierskych sietí
2 x projektová dokumentácia prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD

Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác)
2 x náčrt starého a nového stavu

Pri uskutočňovaní  drobnej stavby svojpomocne
vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní  stavebného dozoru

Doba vybavenia:  30 dní

 

Vybavuje: 

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk

 

Súbory na stiahnutie:

Ohlásenie drobnej stavby Typ: DOC dokument, Velkosť: 41.5 kB

udrziavacie-prace-a-upravy Typ: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Ohlasenie_drobnej_stavby_elektricka_pripojka Typ: RTF dokument, Velkosť: 69.87 kB


hore