Left Flag
Right Flag

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Obrázok ku správe: ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
14.04.2020 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v MalackáchVYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky

od 08. apríla 2020, od 12:00 hod. do odvolania.