Left Flag
Right Flag

Zmeny a doplnky územného plánu

Obrázok ku správe: Zmeny a doplnky územného plánu
18.07.2022 - Oznamy

V zmysle Uznesenia OZ č. 32/2022, schváleného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 27.06.2022, môžu občania do 31.08.2022 navrhovať obci Pernek ďalšie body, ktoré by podľa ich názoru mali byť súčasťou pripravovanej zmeny Územného plánu obce Pernek.