Left Flag
Right Flag

Zberné miesto (zberný dvor)


Občania Perneka môžu využívať zberné miesto v areáli AGROPARTNERu.

Prevádzka zberného miesta je v areáli AGROPARTNERu (areál družstva). 


Prevádzková doba:
streda od 15:00 h. do 17:00 h.
sobota od 13.00 h. do 15.00 h.

 
Odovzdať je možné:
- drobný stavebný odpad
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (pokosenú trávu, burinu, drobné konáre, drevné
   piliny). Tento odpad NEmôže byť do kontajnera vkladaný v igelitových vreciach.
- papier
- elektroodpad
- pneumatiky
- kovový odpad

 

 
Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0,05€/kg. Odovzdanie ostatných odpadov je bezplatné.