Left Flag
Right Flag

Zasadnutie OZ - zmena termínu

22.04.2021 - Oznamy

Oznam
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pernek
sa neuskutoční podľa harmonogramu zasadnutí 26.4.2021.
Nový termín zasadnutia včas oznámime.  (predpokladaný
termín je 10.5.2021 )