Left Flag
Right Flag

Zápisy v školskom roku 2018/2019

05.03.2018 - Školstvo

Zápisy v školskom roku 2018/2019:
zápis do 1. ročníka ZŠ Pernek : 11.4.2018 o 16,30 hod.
zápis do MŠ Pernek : od 1.5. do 31.5.2018