Left Flag
Right Flag

Zápisnice z komisií obecného zastupiteľstvaZápisnice z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu:

1. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 17.4.2019
2. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 23.8.2021
3. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 11.4.2022
4. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 22.8.2022
5. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 17.10.2022
6. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 29.11.2022
7. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 1/2023, zo dňa 6.2.2023

Zápisnice z rokovania komisie pre financie a rozpočet :

1. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 29.11.2019
2. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 30.1.2020
3. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 31.5.2020.  
4. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 1.10.2020.  
5. Zápisnica z porady Komisie pre financie a rozpočet v Perneku zo dňa 26.1.2021
6. Zápisnica z online porady Komisie pre financie a rozpočet v Perneku zo dňa 25.3.2021
7. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2021,zo dňa 27.5.2021
8. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2021,zo dňa 3.11.2021
9. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2022,zo dňa 19.4.2022
10.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2022,zo dňa 23.11.2022
11.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2023,zo dňa 8.2.2023
12.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2023,zo dňa 12.4.2023

Zápisnice z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

1. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť zo dňa 14.3.2022
2. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť zo dňa 20.11.2022
 

 

Zápisnice komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek

1. Zápisnica komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek zo dňa 12.1.2023 

  

Súbory na stiahnutie