Left Flag
Right Flag

Zápisnice z komisií obecného zastupiteľstvaZápisnice z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu:

1. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 17.4.2019
2. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 23.8.2021
3. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 11.4.2022
4. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 22.8.2022
5. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 17.10.2022
6. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu zo dňa 29.11.2022
7. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 1/2023, zo dňa 12.2.2023
8. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 2/2023, zo dňa 13.4.2023
9. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 3/2023, zo dňa 12.6.2023
10. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 4/2023, zo dňa 21.8.2023
11. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 5/2023, zo dňa 16.10.2023
12. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 6/2023, zo dňa 27.11.2023
13. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 1/2024, zo dňa 12.2.2024
14. Zápisnica z rokovania komisie pre výstavbu, životné prostredie a dopravu č. 2/2024, zo dňa 15.4.2024
 

Zápisnice z rokovania komisie pre financie a rozpočet :

1. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 29.11.2019
2. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 30.1.2020
3. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 31.5.2020.  
4. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet zo dňa 1.10.2020.  
5. Zápisnica z porady Komisie pre financie a rozpočet v Perneku zo dňa 26.1.2021
6. Zápisnica z online porady Komisie pre financie a rozpočet v Perneku zo dňa 25.3.2021
7. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2021,zo dňa 27.5.2021
8. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2021,zo dňa 3.11.2021
9. Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2022,zo dňa 19.4.2022
10.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2022,zo dňa 23.11.2022
11.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2023,zo dňa 8.2.2023
12.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  2/2023,zo dňa 12.4.2023
13.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  3/2023,zo dňa 14.7.2023
14.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  5/2023,zo dňa 18.10.2023
15.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  6/2023,zo dňa 29.11.2023
16.Zápisnica z rokovania  komisie pre financie a rozpočet v Perneku č  1/2024,zo dňa 14.2.2024

Zápisnice z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

1. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť zo dňa 14.3.2022
2. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť zo dňa 20.11.2022
3. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 01/23 zo dňa 22.02.2023
4. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 02/23 zo dňa 15.03.2023
5. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 03/23 zo dňa 11.08.2023
6. Zápisnica z rokovania komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 04/23 zo dňa 9.10.2023
7. Zápisnica z rokovania  komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 1/2024,zo dňa 24.1.2024
8. Zápisnica z rokovania  komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť 2/2024,zo dňa 20.3.2024


Zápisnice komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek

1. Zápisnica komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek 1/2023 zo dňa 12.1.2023 

2. Zápisnica komisie pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek 2/2023 zo dňa 24.8.2023 

 

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva 

1. Zápisnica č. 01/2023 zo zasadnutia komisie
 

Komisia pre miestne referendum 

1. Zápisnica č. 1/2023 zo zasadnutia komisie

 

Súbory na stiahnutie