Left Flag
Right Flag

Zápis narodenia do matriky


Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše  na základe Hlásenia o narodení narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
 

Potrebné doklady:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz
 

 Správny poplatok:

Prvý originál rodného listu sa vydáva bez poplatku 0 €
Za vydanie duplikátu rodného listu
5,00 €
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti.
 
Doba vybavenia:  Na počkanie 
 

Vybavuje: 

Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk