Left Flag
Right Flag

Zápis a prijímanie detí do MŠ Pernek

11.03.2019 - Oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek oznamuje, že zápis
do Materskej školy Pernek sa bude konať od 2.5. -31.5.2019.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Pernek na školský rok 2019/2020
bude k dispozícii v MŠ Pernek alebo na webovej stránke
www.zssmspernek.edupage.org od 24.4.2019.
Všetky informácie v prílohe oznamu.