Left Flag
Right Flag

Výzva - úhrada DzN

30.11.2022 - Oznamy

Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili DzN, aby tak
urobili v čo najkratšom čase.
Uhradiť poplatky môžete priamo v pokladni OcÚ,
alebo prevodom na účet obce.
Tel. kontakt : 034 7784 123