Left Flag
Right Flag

Výzva - úhrada DzN, za psa, odpad

19.09.2023 - Oznamy

Vyzývame občanov, ktorí si ešte nesplnili daňovú povinnosť,
nezaplatili DzN, za psa, odpad aby tak urobili v čo najkratšom
čase v úradných hodinách obce.
Zaplatiť môžete do pokladne obce, alebo na účet obce.