Left Flag
Right Flag

Výzva - úhrada DzN 2020

10.08.2020 - Oznamy

VÝZVA
Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti za rok 2020,
aby tak urobili
v čo najkratšom čase.
Je možná platba v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodom na účet.
Doručenie rozhodnutia iným spôsobom ako osobné prevzatie  na OcÚ nahláste na tel. čísle :
                       034 7784 123
                       034 7784 246