Left Flag
Right Flag

Výzva- orez drevín zasahujúcich do miestnych komunikácii

04.10.2022 - Oznamy

Oznam
Obec Pernek vyzýva občanov na vykonanie orezu
drevín v ich vlastníctve zasahujúcich do miestnych
komunikácii. Nakoľko dreviny zasahujúce do miestnych
komunikácii sťažujú vývoz komunálneho odpadu a
práce pri údržbe týchto komunikácii.
Za spoluprácu a pochopenie vopred ďakujeme.