Left Flag
Right Flag

Významná zmena v cestovných poriadkoch

08.12.2021 - Oznamy

Z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110 (Bratislava – Malacky – Kúty – štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej dopravy na tejto trati. Nakoľko je železničná doprava nosným dopravným systémom v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a našou prioritou je zachovanie nadväzností medzi regionálnymi vlakmi a regionálnymi autobusmi, dochádza od 12.12.2021 zároveň k významným zmenám v cestovných poriadkoch. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú. Cestovné poriadky liniek, ktoré obsluhujú obec Pernek posielame v prílohe. Tieto cestovné poriadky ešte nie sú definitívne, nakoľko ich v súčasnosti dopravca spracováva do obehov pre vodičov a môžu ešte dodatočne nastať niektoré menšie úpravy.
Ospravedlňujeme sa, že Vás o zmene informujeme krátko pred začiatkom platnosti nových cestovných poriadkov, avšak informáciu o finálnej podobe grafikonu vlakovej dopravy sme obdržali až 5.11.2021. Cestovné poriadky boli upravené tak, aby boli v čo najväčšej miere podľa možností zachované polohy prvých a posledných spojov, zachovaný interval medzi spojmi a mimoriadny dôraz bol kladený na zachovanie polôh spojov zabezpečujúcich dochádzku žiakov a študentov do škôl a späť domov po skončení vyučovania.
Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Pernek:
  • Navýšenie počtu spojov na trase Kuchyňa – Pernek – Malacky z 5/6 spojov na 8 párov spojov počas pracovných dní – pridaný jeden ranný pár a jeden poobedný pár
  • Cez víkend výrazne posilnená linka 249 z Malaciek do Pezinka cez Pezinskú Babu z 2 párov v sobotu a 3 párov v nedeľu na 6 párov spojov cez víkend a sviatok
  • Navýšenie počtu spojov na trase Rohožník – Pernek – Bratislava z 25 párov na 28 párov spojov cez pracovné dni
  • Výrazné posilnenie linky 209 (expresné spoje do Bratislavy po diaľnici mimo Stupavu).
  • V rannej špičke zabezpečený interval 20 minút na linke 209 do Bratislavy a 60 minút na linke 269 do Bratislavy; v poobednej špičke zabezpečený interval 20 minút z Bratislavy (každý hodinu tri spoje, z toho dva na linke 209 a jeden na linke 269),
  • Na linke 269 ostal celodenne a celotýždenne zachovaný interval 60 minút
Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok, v zmysle našej predchádzajúcej komunikácie. Pôvodne avizovaný termín zmeny názvov od 15.11.2021 bol posunutý po dohode s ostatnými dopravcami. Zároveň sa posúva aj termín výmeny starých označníkov za nové, ktorá by mala prebehnúť počas budúceho roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za spoluprácu pri riešení tejto problematiky.